Balansräkning 31/8 - 2016

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 549 216 kr till 562 254 kr. En ökning med 13 038 kr.
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 250 kr kr från Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 380 833 kr.
  • Augusti månads sparkvot uppgår till 50,9 procent.

Kommentera

Publiceras ej