Utdelningar 2016

0kommentarer

Jag har fått in tre nya utdelningar under den senaste tiden. Det är utdelningar från Ratos preferensaktie, Walmart och Johnson & Johnson.
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016:
 

Än så länge har jag fått 13 945 kr i bruttoutdelning under året. Nettoutdelningarna uppgår till 13 283 kr.
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelning för året.
 

Kommentera

Publiceras ej