Utdelningar 2017

0kommentarer

Vi är inne i april och fler och fler utdelningar trillar in i min depå. Denna gång var det från NCC och Ratos. Bolagen delade ut 3 kr respektive 2 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
Jag har för året överstigit 10 000 kr både i bruttoutdelning och nettoutdelning. Bruttoutdelningen uppgår till 10 777 kr och nettoutdelning uppgår till 10 596 kr. 
 

Kommentera

Publiceras ej