Måluppfyllelse 2016

0kommentarer

Vi är inne på det nya året och jag kan se tillbaka på hur väl målen för 2016 uppfylldes. För ett år sedan satte jag upp mål, dessa är i fet stil nedan. I kursiv stil är min kommentar om hur det har gått. 
 
EKONOMISKA MÅL
  • Investering i aktier om 5 500 kr per månad, vid eventuell löneförhöjning ska nettoökningen fyllas på i det här beloppet. Under året har den genomsnittliga överföringen från lönen till investerande i aktier varit 7 750 kr. Med tanke på beloppet är målet uppfyllt och jag är nöjd. Under några av månaderna satsade jag extremt mycket på investerande i aktier vilket har bidragit till att genomsnittet blir så högt. När jag tänker på att utdelningarna dessutom har återinvesterats blir jag lycklig.
  • Nettoförmögenhet på 600 000 kr vid årets slut. Nettoförmögenheten stängdes på 640 843 kr, en bit över målet som sattes upp. Målet är uppfyllt. 
  • Utdelningar om 13 300 kr netto. Det här är ett av de viktigaste mål jag har satt upp och det är utdelningarna som jag fokuserar på - det är dom som en dag ska betala mina utgifter. Summeringen av årets nettoutdelning är 14 320 kr. Målet är därmed uppnått. 
 
VÄRDEFULL TID
  • Läsa 12 stycken böcker under året. Jag älskar egentid och att då läsa böcker. Under året som var läste jag 20 stycken böcker. Målet är uppfyllt.
  • Upprätthålla bra kontakt med mina nära och kära. Jag har daglig kontakt med min närmaste familj och kontinuerlig kontakt med de andra jag tycker om. Målet är uppfyllt.
  • Två träningspass per vecka samt en långpromenad per vecka. Jag har alltid idrottat mycket men har under sommar och höst 2016 tappat en del i frekvensen av träningspass. Målet har inte uppfyllts. Glädjande kan jag konstatera att jag i början av 2017 har vänt den negativa trenden och börjat träna kontinuerligt igen! 

Kommentera

Publiceras ej