Utdelningar 2017

0kommentarer

Det har kommit in utdelningar från två amerikanska bolag. Det är Johnson & Johnson som har delat ut 7,17 SEK per aktie och McDonalds som har delat ut 8,32 SEK per aktie. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag 712 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 642 kr under året. 
 

Kommentera

Publiceras ej