Utdelningar 2017

0kommentarer

Det är lite snålt om utdelningar under första kvartalet på året - men de finns. Om januari månad bjöd på utdelning från Walmart handlar februari om utdelningar från Ratos Preferensaktie. Det delades ut 25 kr per aktie, vilket innebär en utdelning på 250 kr totalt för min del.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
För året har jag än så länge 341 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 327 kr under året.

Kommentera

Publiceras ej