Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 390 720 kr till 393 798 kr. En ökning med 3 078 kr. 
 
Mitt mål är att ha 400 000 kr i nettoförmögenhet i augusti 2015. Kampen fortsätter! 
 
 
 • Under april har utdelningarna varit på ett belopp om 5 288 kr brutto
 • Sammanlagda markandsvärdet på aktierna är 264 762 kr (föregående månad var det 276 113 kr). Nedgången sista dagarna bidrar mycket till att nettoförmägenheten "bara" ökar 3 078 kr denna månad. Jag är ändå nöjd med nettoförmögenheten! 
Ja, så uttryckte sig Henrik Blomé (vice VD och Investment Director för Ratos) när det bjöds in till aktiespararträff i Malmöområdet. 
 
En trevlig tillställning som hölls i närheten av storstaden som jag nu är bosatt i. Det var Aktiespararna som hade tagit initiativ till denna träff. Då jag är en tjej på runt 26 år så ökade jag kvinnoandelen och minskade åldern. Bra där! Fler unga kvinnor (och män) borde gå på detta, det finns mycket att lära sig för framtiden! 
Hur var då presentationen av Ratos? 
Först fick vi en genomgång av Ratos historia, från när bolaget startades upp år 1866 och hur Ratos nu uppfattas som ett av Nordens bästa ägarbolag. Ratos har tagt fram sin investeringsstrategi om att köpa onoterade nordiska företag, med en ägarandel om lägst 20 % och där bolaget ska investera mellan 250 - 5 000 miljoner kronor per bolagsköp. 
 
Henrik Blomé redogjorde för några av de 18 bolagen som Ratos för närvarande äger. Exmpelvis tog han upp det omtalade företaget Aibel som hade en tuff start vid förvärvet. Aibel är ett norskt företag som Ratos äger till 32 %. Företaget riktar in sig på att underhålla oljeplattformerna, bland annat. Ratos vice VD och Investment Director tror på att det kommer vända för Aibel eftersom man inte kan skjuta på underhållen. 
 
Ett annat företag som Henrik Blomé valde att redogöra för var Ledil, som förvärvades i slutet av år 2014. Ledils slutkunder är belysningstillverkare. På frågan om hur Ratos ser på Ledils framtid svarade Henrik på att efterfrågan av LEDbelysning förväntas öka och därmed också försäljningen. 
 
Citatet från rubriken är tagen i ett sammanhang där frågan om hur stor påverkan den före detta VDn för Ratos, Arne Karlsson, hade för företaget under de år han ledde företaget. Svaret blev att det fanns mycket tillit till Arne och att det var mycket framgång för Ratos under dessa år. Henrik flikade också in med att nuvarande VDn Susanna Campbell har haft en tuff första tid men att han ser att det snart kommer vända för henne, och för Ratos. 
 
 
Vad anser jag om Ratos? 
Jag har haft Ratos som en favoritaktie i många år. Under år 2011 gjordes två köp, under år 2012 gjordes också två köp och under år 2014 gjordes ett köp. Jag äger också Ratos preferensaktie som jag köpte under år 2013. Sammantaget äger jag 800 st B-aktier och 10 st preferensaktier. Med andra ord har jag intresse av att veta att Ratos går bra och att framtidsutsikterna är fina. 
 
Tjusningen med Ratos tycker jag är utdelningen, 50 % av resultatet efter skatt har nämligen utdelats historiskt sätt. I år gav utdelningarna 2 600 kr till mig och dessa är jag naturligtvis glad över. Efter aktiespararträffen ser jag positivt på framtiden, jag är medveten om att Ratos har betraktats som ett frågetecken den senaste tiden eftersom kursen inte har följt med index, men jag ser ändå framtida bolagsköp och bolagsexit som möjliga. 
 
Dessutom tycker jag att Ratos jobbar bra med när det är tillfälle för exit av befintliga bolag. De har strategin att inte äga bolaget för länge, de anser att det finns andra potentiella ägare som kan göra efterarbetet bättre. Ratos ledning tycker jag också är något positivt som är värt att ta upp, de har erfarenhet och det finns fina ord om dom. Det som forfarande kan vara negativit är att det är flera småsparare som fortfarande har negativa tankar om Ratos då de för några år sedan beslutade sig för att sänka utdelningen. Där tror jag att företaget har lärt sig av sitt "misstag" och kommer jobba för en utdelningstillväxt. Rätt eller fel? Ni som är med på tåget är med och ser!
 
Min rekommendation är KÖP. 
I ett tidigare inlägg här skrev jag att målet är att uppnå 50 % i spar-/investering-/amorteringskvot. Vid april månads löneutbetalning uppnådde jag endast 44 %, se nedan. 
 
 
Löneutbetalningen låg på 20 400 kr och sammanlagt sparande denna månad var 9 000 kr. Det innebär en kvot på cirka 44 %. Inte fy skam, men då målet var 50 % för denna månad måste jag reda ut vad det beror på!  
 
 • Sparande till asienresa på 2 000 kr
 • Jag ska till Stockholm för en kurs med jobbet. Kommer vara där en arbetsvecka och har därmed lagt undan 1 000 kr för utgifter när jag är där
 • Jag har ökat på bufferten eftersom det snart är sommar 
 
Åtgärder?
För att ändå möjligen få över lite i slutet av löneperioden beslutar jag mig för en snålmånad. Det innebär för mig att jag ska vara mycket obsevant på vad jag köper. Den främsta utgiften som jag ska ska hålla koll på är utemat. Inga kläder ska köpas denna månad. De kronor som blir över denna månad ska gå till aktiereserven! 
 
Vid löneutbetalningen för juni månad kommer friskvårdsbidraget (får tillbaka 75 % av utgifterna för gymkort m.m) och jag ska spara 100 % av denna utbetalning.   
Ratos har haft sin utdelning om 3,25 kr per aktie. Jag äger 800 st B-aktier och sammalagt fick jag in 2 600 färska kronor till mitt investeringskonto. Skatten dras inte nu direkt utan kommer påverka min inkomstdeklaration. 
 
Sammanlagt uppgår nu utdelningarna till 5 538 kr för året, än så länge. Nu börjar det likna siffror! Netto är beloppet 5 031 kr eftersom aktierna finns blandat på aktiedepå och ISK. 
 
Kul att nämna är också att årets utdelningar är större än utdelningarna för år 2011 samt år 2012, se nedan. Kampen fortsätter! 
 
 
Utdelningsmål om 10 300 kr
Nu har jag kommit in så långt på utdelningsåret att jag har fått minst 50 % av utdelningsmålet. Jag har fått 5 538 kr utdelat i år och 4 762 kr återstår för att uppnå målet. Närmast väntar utdelning från Hennes & Mauritz samt Electra Gruppen. 
Då jag under det senaste halvåret har tagit en högre risk med boendesparandet så är det inte längre 100 % sparkontot. Summan 182 515 kr som jag har sparat och investerat ihop till boendeköp är fördelat enligt följande; 
 
Från att i höstas ligga 100 % på sparkonton till att kontinuerligt investera i Avanza Zero, en rysslandsfond och Lannebo Småbolag. Jag har plockat från sparkontot med 4 500 kr i månaden (fördelat på 1 125 kr per vecka). Och detta har alltså resulterat i fördelningen ovan. 
 
Tanken är att det eventuellt kan bli köp av lägenhet efter sommaren. Hur hade ni tänkt i detta läge? 
 • Fortsätta med kontinuerliga investeringar från sparkontot till fonder?
 • Sälja fonderna och sätta allt på sparkonto?
 • Ha kvar fonderna men inte investera veckovis i fonder från sparkontot? 
 • Annan idé? 
Skanskas utdelning om 6,75 kr per aktie har kommit in på depån. Jag är ägare till 230 st aktier i bolaget och totala utdelningen blev därför 1 553 kr exklusive skatt. Jag har bolaget i min vanliga aktiedepå och därför dras 30 % skatt. 
Utdelningarna för år 2015 uppgår än så länge till 2 938 kr brutto. Netto uppgår utdelningarna till 2 431 kr. 
 
Här nedan ses hur utdelningarna ser ut år för år. Som jag tidigare har skrivit; titta gärna lite extra på hur det har utvecklats genom åren! 
 
Utdelningsmål om 10 300 kr
Då utdelningarna uppgår till 2 938 kr återstår 7 362 kr tills året mål är uppfyllt. Fler utdelningar från de svenska bolagen i min aktieportfölj väntas så det är inte helt omöjligt! 

Jag gör det! Jag går med! 

Unga Aktiesparare (UA) är ett förbund med inriktning på investeringar, finansmarknaden och hur medlemmarna kan spara smart. Förbundet vänder sig till två grupper kan man säga, de som är yngre än 29 år och de som är äldre än 29 år (kallas Aktiespararna). Skillnaden dem emellan är priset på medlemskapet och det material som skickas ut till medlemmarna. Unga Aktiespararna har ett intressant projekt i mitt tycke; Ung Privatekonomi. Detta projekt går ut på att föreläsa för gymnasieelever om privatekonomi. Denna föreläsning gavs inte på min gymnasieskola men jag hoppas verkligen att de breder ut sig i landet! 

Jag har inte haft så mycket kontakt med Unga Aktiesparare sedan innan. I helgen fick jag material som min syster (läs hennes blogg här) fick när hon gick med i UA. Jag blev imponerad av de tidningar som medlemmarna får hem i postlådan. Mycket bra läsning.

Det kostar 275 kr för ett medlemskap när man är yngre än 29 år. Inte mycket pengar för att kontinuerligt få hem någonting i brevlådan som kan ge mig ytterligare funderingar eller insikter.

Jag funderar nu på att själv bli medlem i Unga Aktiespararna. Varför? Jo, för att jag vill bredda mig. Inte bara läsa om de företag och bolag som jag känner är ”säkra”, de företag som jag själv letar upp information om. Ha lite mer uppslag och helt enkelt få lite nya idéer. Dessutom är jag under 29 år några år till så det blir ett relativt billigt nöje för slantarna. Detta ser jag fram emot!

 

Har ni erfarenhet av Unga Aktiesparare?

 

 

 

 

Coca Cola har haft sin kvartalsvisa utdelning och det var med 2,84 kr per aktie. Jag äger 100 st aktier i bolaget vilket innebär en utdelning på 284 kr. Jag har mitt ägande i en vanlig depå och därför dras skatt nu på en gång med 30 %. Utländsk källskatt har också dragits men den kommer jag få tillbaka som avdrag i nästa års deklaration. Jag tar därmed inte hänsyn till detta i min sammanställning.

Utdelningarna för år 2015 uppgår än så länge till 1 385 kr brutto. Netto uppgår utdelningarna till 1 343 kr. Nästa utdelning väntas imorgon när det är Skanska som delar ut. Mycket utdelningar nu och det gillar jag!

Här nedan ser ni hur det har sett ut för tidigare år, det är en härlig ökning år för år.

Mål om 10 300 kr i utdelningar
Jag har tidigare skrivit att årsmålet för 2015 är 10 300 kr i utdelningar. 1 385 kr har kommit in som utdelningar än så länge. Därmed återstår 8 915 kr tills målet är uppnått. Heja! Känns bra att fler utdelningar är på ingång.

Den årliga inkomstdeklarationen har kommit. Som vanligt håller jag med i alla kolumner och belopp som är förtryckta. Brukar numera inte yrka något ytterligare. Tar min cykel till jobbet varje dag så jag kan inte dra av för någon bilresa. I deklaration 2015 finns angivet att jag ska betala ett belopp strax under 200 kr. Det går jämt ut kan jag säga.
 
Ser fram emot nästa års deklaration eftersom jag under år 2015 har sålt aktier i aktiedepån till ISK. Det kommer vara första gången jag deklarerar sälj-aktier (jag är ju en behålla-typ men nu när jag bytte konto var jag tvungen).
 
Det som även kommer vara intressant är att jag i nästa års deklaration inte kommer betala någon kyrkoavgift. I årets deklaration betalade jag 4 004 kr i kyrkoavgift. Jag undrar för mig själv vad jag får ut av det. 
 
Men ett år i taget! 
 
 
 
Ytterligare en utdelning har kommit till mig. Den här gången var det Swedbank som hade sin utdelning om 11,35 kr per aktie. Då jag äger 75 st Swedbank-aktier i min portfölj kom det in 851 kr till mitt ISK. Skatten dras i deklarationen. 
 
Än så länge för år 2015 har utdelningarna uppgått till 1 101 kr. Bra start på våren. Jag vet att det är fler utdelningar i april som jag väntar på, och det här känns så bra. Passiv inkomst genom att äga aktier i olika företag. Strålande! 
 
Här nedan ser ni hur det har sett ut för tidigare år. Kolla gärna lite extra på utdelningsökningarna år för år :) 
 
Mål om 10 300 kr i utdelningar
I ett tidigare inlägg skrev jag att jag har mål om att nå 10 300 kr i utdelningar under år 2015. För att nå målet krävs 9 199 kr till i utdelningar under året. Arbetet med detta pågår för fullt och jag är väl medveten att merparten av dessa utdelningar kommer under vårmånaderna april och maj. Det ska bli spännande att se hur det går när jag kan göra en summering i slutet av året. 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 386 361 kr till 390 720 kr. En ökning med 4 359 kr. 
 
Mitt mål är att ha 400 000 kr i nettoförmögenhet i augusti 2015. Just nu ser det ut att jag är på god väg dit med tanke på de utdelningar som jag får in på mitt aktiekonto under våren. Men vi ska aldrig säga hej innan vi vet om en börskras finns runt hörnet! 
 
 
 • Under mars månad har utdelning skett med 250 kr. 
 • Sammanlagda marknadsvärdet på aktierna är 276 113 kr (förgående månad var det 283 410 kr). 
 • Trots en bra sparkvot på 48 % ökar nettoförmögenheten "bara" 4 359 kr. Det beror delvis på att aktierna har sjunkit i värde.