Som en rolig grej fick jag för mig att titta på hur mina utdelningar fördelar sig under året. Det är enligt bilden nedan; 
 
 
Jag känner mig liiite förvånad att jag har lyckats så bra med fördelning på olika månader utan att ha det som köporsak när jag investerar i bolag. De månader som jag inte får någon utdelning är januari, juni och september. Resterande månader finns det åtminstone en utdelning från något bolag, men det här säger ingenting om hur stora belopp det är som delas ut per månad. De två månader som överrepresenterar med utdelningar är april och maj, kanske inte så förvånande då jag har flera svenska bolag. 
 
Frågan som jag nu ställer mig är om jag vill ha utdelning varje månad i framtiden? I sånna fall, vad har det för fördelar mot om utdelningarna kommer in på kontot under - låt säga april och maj? 
 
Just nu spelar det inte så stor roll vilken månad som utdelningarna kommer in på mitt konto, bara de kommer in ;) I framtiden när det är tänkt att jag ska leva på de passiva inkomsterna anser jag att jag har så pass stor kontroll över mig själv att jag kan samla in alla utdelningarna under en period och sedan fördela ut det per månad. Därmed tror jag inte att det är någon idé med att sprida ut köp i bolag bara för att det ska passa med bolagens utdelning.
 
Däremot är jag intresserad av att köpa fler aktier i amerikanska bolag och då är ju utdelningar i andra månader än de "vanliga svenska" en bonus. Jag uppdaterar er i framtiden hur det här ser ut! 
Härligt, nya likvider har kommit in på mitt konto från förvärvsarbetet. Därmed har jag fått möjlighet att fördela dessa till olika sparkonton, till investeringar och till amortering av studielånet och bostadslånet. Och till att betala en och annan räkning, såklart. 
 
Beräkningen nedan beräknas på det som jag sparar, investerar och amorterar på lång sikt! 
 
 
Lönen som sattes in på mitt privatkonto var 20 700 kr. Av dessa gick 11 200 kr till investeringar, sparande och amorteringar. Månadens sparkvot uppgick därmed till hela 54,1 % av nettolönen. 
Det som är en förändring från förra månaders sparkvot är att jag har börjat amortera på mitt nytagna bostadslån. 1 400 kr går direkt till amortering och 300 kr sätts in på ett sparkonto som jag ska ha för framtida amorteringar som jag gör cirka var tredje månad. 
 
Beräknat på de sex senaste månadernas sparkvot (så länge som jag har räknat på det) är genomsnittet 49,6 %. Det börjar närma sig 50 % i genomsnitt! Jag tror att den förändring som jag och min sambo gjorde med lägenhetsköpet kommer öka på sparandet så att jag kan ha ett genomsnittlig sparkvot på över 50 %. Det här blir en intressant höst!  
Det är säkert många som undrar hur min aktieportfölj ser ut i nuläget? Det kan vara spännande att se hur jag bygger upp en portfölj som jag anser ska fungera på ett långsiktigt perspektiv. Nedan ser ni att det är vissa bolag (Skanska och Hennes & Mauritz) som dyker upp i tabellen två gånger. Det beror på att jag har bolaget både på mitt ISK och i min vanliga aktiedepå. I cirkeln nedanför representerar dock dessa bolag endast en gång. 
 
 
 
Cirkeldiagrammet visar på att jag har tre stora kärninnehav (Hennes & Mauritz, Ratos och Skanska). Jag äger aktier i HM som är en fjärdedel av värdet av hela min aktieportfölj. De minsta innehaven i min portfölj är Profilgruppen och NCC. Det sistnämnda företaget har jag planer på att öka i men jag får vara försiktig då mitt tredje största innehav är Skanska och de är ju som bekant i samma bransch.. 
 
Jag är intresserad av att öka i antingen Swedbank eller någon annan bankaktie (med bra direktavkastning), något av de främsta investmentbolagen och/eller amerikanska bolag. 
 
Vad tycker ni om min aktieportfölj och min riskspridning? Hur tänker ni? Är det tillräckligt fokusering på utdelningsaktier? Dela gärna med er av era tankar! 
 
Bloggen går ut på att jag i framtiden ska kunna leva på mina passiva inkomster. Men för att veta hur långt jag har nått är det också viktigt att veta hur stora mina utgifter är - så hög passiv inkomst måste jag minst ha. 
 
Mina utgifter för juli uppgick till 8 180 kr. Det är den lägsta månadsutgiften sedan starten av dessa beräkningar. Jag tycker själv att det har varit en "konstig månad". Vi har inte haft någon hyra eftersom vi i juli flyttade till bostadsrätt (hyran för juli betalades i juni). Samtidigt har bostadsrättsföreningen inte kunnat bestämma sig för när vi skulle betala avgiften, vilket innebar att vi i juli endast behövde betala avgiften för juli (vilket då blev halva eftersom vi flyttade in i mitten av månaden). Det har också kommit andra räkningar som flyttstäd och försäkringar men dessa kommer vi betala i augusti. Utematen är högre än annars eftersom vi har bjudit på utemat i samband med flytten. Efter en flytt är det lite kaos i privatekonomin men jag tycker att det börjar re ut sig. Jag har i alla fall sammanställt utgifterna för juli och ni ser dom här nedan; 
 
Eftersom jag har haft detta projekt under några månader kan jag ta ut ett genomsnitt per månad. För januari, april, maj, juni och juli är de genomsnittliga utgifterna 9 290 kr per månad. Med det redovisat kan jag konstatera att mina passiva inkomster täcker åtminstone en månads utgifter på dessa nivåer! 
Ratos Preferensaktie har haft sin kvartalsutdelning om 25 kr per aktie. Jag äger 10 st preferensaktier i bolaget vilket betyder att det kom in 250 friska kronor till mitt ISK. Såhär ser utdelningarna ut för år 2015; 
 
 
Än så länge har utdelningarna uppnått en nivå om 10 774 kr brutto. Eftersom jag har de flesta bolagen i mitt ISK så är det inte så stor andel som skatten dras på direkt. Nettoutdelningarna för år 2015 uppgår till 9 747 kr. För resterande år förväntas jag få utdelning av NCC, Ratos Preferensaktie och Coca Cola. 
 
De historiska utdelningarna presenteras nedan; 
 
 
Återigen kan jag bara vara glad och lycklig över att utdelningarna har ökat år för år. Det är nyinvesteringar som gör det och utdelningarna som återinvesteras påverkar mycket. Från förra året har utdelningarna (än så länge) ökat med cirka 3 000 kr. Det är bra och ger mig motivation! 
Efter aktieköpet i juli där jag investerade i NCC och efter augusti-köpet i Ratos och Swedbank är det dags att uppdatera er om mina aktieköp genom åren. Som ni märker i tabellen nedan så har det blivit fler aktieköp med mindre totalbelopp per affär. Det här beror på min nya investeringsstrategi om att investera med lägre belopp per gång.
 
Jag köpte 10 st NCC-aktier, som kostade 2 536 kr. Köpet i Ratos gjordes av 25 st aktier till ett belopp om 1 361 kr och köpet i Swedbank kostade 1 389 kr för 7 st aktier. 
 
 
Hittills i år har jag alltså investerat i aktier med ett belopp om 38 059 kr. Det flyter på och jag tycker om att jag gör regelbundna köp. I augusti väntas det dessutom göras fler aktieaffärer.. Förhoppningsvis i fina, stora och stabila bolag med bra utdelning.
 
Här är också aktieköpen som har gjorts mellan åren 2010 och 2014;
 
 
Hur ser ni på mina framtida inköp av bolag? Har ni några tips? 
I juli gjorde jag ett aktieköp i NCC för den månadsvisa avsättningen till investeringar. I augusti gjorde jag köp i Ratos och i Swedbank. Jag har som bekant mål att investera i aktier för 5 000 kr per månad. Jag har börjat göra fler köp per månad, det vill säga med ett mindre belopp per aktieköp. Men flera affärer i olika - eller samma företag.
 
Det blev 10 st B-aktier i NCC där varje aktie kostade 253 kr vid det tillfället. Affären kostade alltså 2 536 kr inklusive courtaget. Köpet gjordes på ISK-kontot. Sedan innan äger jag 10 st NCC-aktier vilket innebär att jag för tillfället äger 20 st. Jag ser potential i NCC och jag tycker att köpet är bra eftersom företaget för närvarande har en direktavkastning på 4,7 % (när jag köpte aktierna). Sånt gillar jag! Dessutom har de halvårsutdelningar vilket är nytt för mig. Jag behåller aktierna på lång sikt och ser fram emot flera fina år med utdelningar. Jag köper in mig på flera kursnivåer om jag får chansen! 
 
Jag köpte 25 st aktier i Ratos för en kurs om 54,30 kr styck. Affären gick totalt på 1 361 kr inklusive courtage. Det här köpet gjordes också på ISK-kontot, precis som de senaste köpen har gjorts. Totalt äger jag nu 825 st aktier i Ratos. Jag ser ljust på framtiden för Ratos och på lång sikt ser jag gärna att jag behåller de aktier jag har i företaget samt att jag köper fler på olika nivåer. Det ska bli intressant att se hur Ratos gör med framtida köp i företag och vilka företag som säljs. Här är ett tidigare inlägg om Ratos när jag var på en aktiespararträff som en representant från Ratos var med på. 
 
Jag passade även på att investera i 7 st nya aktier i Swedbank. Kursen som jag köpte in mig på var 198 kr styck. Inklusive courtage blev priset för hela affären 1 389 kr. I nuläget äger jag 94 st aktier i Swedbank. Jag har börjat titta mer på bankaktier eftersom dessa företag verkar ha bra utdelningar (i alla fall i goda tider). 
 
 
Min aktiereserv
För tillfället är aktiereserven uppe i 48 000 kr! Reserven fortsätter att öka i värde och jag känner mig mer och mer förberedd för en sättning nedåt. Känns skönt!! Dessutom; ni kommer väl ihåg mitt årsmål om att ha 60 000 kr i aktiereserven när året är slut (förutsatt att börsen inte vänder nedåt och jag ser tillfälle till köp från aktiereserven)?
Julimånadens löneutbetalning genererade sparande, investerande och amorterande. Utbetalningen blev högre än vanligt, då jag fick traktamente när jag var på resande fot med jobbet för någon månad sedan.
 
 
 
På mitt lönekonto sattes 22 600 kr in. Efter att jag hade gjort upp månadens budget stod det klart att 11 200 kr går till sparande, investeringar och amortering. Månadens sparkvot blev därmed 49,6 % av nettolönen. Jag tror att sparkvoten blev så pass hög eftersom lönen blev högre än vad jag brukar få ut. Inslag som också spelar in är att jag har haft en bra motivation under sommaren! 
 
Genomsnittet av sparkvoten är 48,7 % (beräknat på de fem senaste månaderna)! Snyggt, det är på dessa nivåer som jag vill ligga på. Det här möjliggör att jag kan ha en hög nivå av sparande. Till nästa månad tillkommer även amortering på det nya bostadslånet. Intressant om och hur det gör skillnad! 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 406 440 kr till 435 807 kr. En ökning med 29 367 kr.
 
 
 
 
Tillgångssidan och skuldsidan ser lite annorlunda ut mot tidigare månader. Det beror på det lägenhetsköp som jag har gjort under juli månad. Nu är bolåneskulderna reglerade och jag har betalat handpenning. Lägenheten köptes för 1 010 000 kr och det är detta belopp som jag kommer ta upp under tillgångar. Skulden är 840 000 kr i dagsläget, amortering kommer ske månadsvis med minst 1 400 kr.
 
Ökningen av nettoförmögenheten beror främst på aktiernas ökning i värde. Tilläggas bör också göras att utgifterna för försäkring (halvårsvis), avgiften (för augusti månad) samt faktura för flyttstädning kommer betalas i augusti.
 
  • Sammanlagda marknadsvärdet på aktierna är 291 046 kr (föregående månad var det 264 683 kr).
  • Under juli månad har jag köpt 10 st NCC-aktier. Återkommer om det köpet i ett inlägg.
  • Utdelningar under juli månad räknas samman till 280 kr. Det var Coca Cola som delade ut 2,80 kr per aktie.