Som jag har beskrivit i det här inlägget vill jag ta reda på mer om investmentbolagen för att på så sätt ha mer kött på benen för att kunna investera i ytterligare ett investmentbolag. Sedan innan äger jag Ratos. Det är därför dags att ta reda på mer om Industrivärden!
 
 
 
INDUSTRIVÄRDEN
Historia
Bolaget bildades år 1944 efter ett lagförslag som gick ut på att aktieinnehav i olika banker skulle begränsas. Det här medförde att Handelsbanken bildade Industrivärden och överförde aktier till bolaget. Syftet till bildandet var att dela ut aktieinnehaven till bankens aktieägare. År 1944 hade Industrivärden åtta stycken aktieposter och det var företag inom bland annat skogs-, verkstad - och textilbranschen. Av dessa åtta företag är idag endast Ericsson kvar som börsnoterat företag. 
 
Nuvarande företagsportfölj 
I Industrivärdens portfölj finns följande bolag: Handelsbanken (Finans & Fastighet), SCA (Sällanköpsvaror och Tjänster), Volvo (Industrivaror och Tjänster), Sandvik (Industrivaror och Tjänster), Ericsson (Informationsteknik), ICA Gruppen (Dagligvaror), Skanska (Industrivaror och Tjänster) och SSAB (Material). Samtliga av dessa bolag är stora svenska bolag, och är noterade på Stockholmsbörsen. 
 
Den bransch som Industrivärden har högst andel i är "industrivaror & tjänster" (33 %), tätt följt av "finans & fastighet" (29 %). 
 
Industrivärdens krav vid köp av företag
Industrivärden satsar på långsiktigt investerande och äger nordiska kvalitetsbolag. Industrivärden jämför kontinuerligt de 800 börsbolag som finns på de större nordiska aktiemarknaderna och investeringar sker i de bolag som de anser har en långsiktig god värdepotential. Bolaget har ett aktivt ägandeperspektiv vilket medför att Industrivärden har en god förståelse för bolagens verksamhet, omvärld och löpande utveckling. När Industrivärden analyserar bolagen görs detta med fokus på den framtida värdeutvecklingen och den löpande utvärderingen görs mot kvantitativa mål. 
 
Utdelningspolicy
Intressant är att läsa Industrivärdens utdelningspolicy där de anger att policyn är att ge aktieägarna en direktavkstning som är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Intressant tycker jag. Vad innebär det här i praktiken? Historiskt sätt? För år 2014 var direktavkastningen 4,4 procent i A-aktien och 4,6 procent i C-aktien. Samtidigt var utdelningstillväxten 14 procent för år 2014. Genom www.borsdata.se kan jag konstatera att direktavkastningen mellan år 2006 och år 2014 har legat mellan 4,04 % och 6,35 %. 
 
 
 
Ledningsgruppen
I ledningsgruppen ser vi Helena Stjernholm som verkställande direktör och som styrelseordförande ser vi Fredrik Lundberg. Andra namn i styrelsen är bland annat Bengt Kjell, Pär Boman och Nina Linander. 
 
Årsredovisningar och kvartalsrapporter
När jag bläddrar igenom årsredovisningen för år 2014 bjuds det på information om att totalavkastningen för  Industrivärden A uppgick till 13 procent och för C-aktien uppgick den till 16 procent. Industrivärden har gjort några nettoköp under år 2014: Volvo med 1 188 Mkr samt Sandvik med 542 Mkr. Nettoförsäljningar under året var Skanska med 117 Mkr och Ericsson med 45 Mkr. 
 
Nedan ser ni hur Industrivärdens aktieportföljs totalavkastning ser ut för år 2014. Vi kan uppmärksamma att Handelsbanken har gått bra men att SSAB, SCA och Sandvik ligger i botten. Det ska bli intressant att få läsa årsredovisningen för år 2015 och se hur det här har utvecklats sig. 
 
  
 
Egna kommentarer
Som jag har konstaterat innan så äger jag Ratos som är ett av de största investmentbolagen i Sverige. Det är bra. Jag har också konstaterat att jag är sugen på ett till investmentbolag. Varför skulle det då bli Industrivärden? Jo, jag tror att Industrivärden kan komplettera mitt innehav i Ratos just för att bolaget investerar i stora börsnoterade svenska företag. Då Ratos riktar in sig på små onoterade bolag är det bra med en trygghet i en blandning av de största företagen i Sverige. 
 
Industrivärden har en aktieportfölj där det finns flera olika bolag som jag kan tänka mig att investera i enskilt. Jag tänker då främst på Handelsbanken, Ica Gruppen och Volvo. Genom investering i Industrivärden kan jag komma åt dessa bolag med hjälp av att endast investera i Industrivärden och därmed får jag en stor riskspridning på köpet. Jag har en tid funderat på att ta in en till bankaktie (Handelsbanken ligger bra till på den listan) och genom investering i Industrivärden får jag ta del av denna bank. 
 
Det som kan vara till nackdel för mig i en eventuell investering i Industrivärden är att de för tillfället vänder sig till svenska börsbolag, de andra nordiska länderna är inte så pass representerade som jag skulle vilja. Varför vill jag då också att Industrivärden vänder sig till andra marknader än den svenska? Jo, i och med att jag redan har så pass många svenska bolag i min portfölj skulle jag vilja sprida riskerna till Norge, Danmark eller Finland. Jag kanske istället får investera i ett norskt oljebolag... Eller inte. 
 
Passar Industrivärden in i min portfölj och de kriterier jag har för att investera i företaget? Jag skulle vilja säga det, speciellt när jag tittar på utdelningshistoriken. Jag vet att historik är gamal data men jag tycker ändå att det är information som är viktig att ta i beaktelse. Jag har ett mål om direktavkastning på över 3 procent om jag ska investera i ett bolag, Industrivärden uppnår detta historiskt sätt. Kommer de också göra det i framtiden? Jag tror det. De verkar vara så skickliga på det som de gör och deras utdelningspolicy tycker i alla fall jag styr dom åt rätt håll. 
 
Mitt råd är att köpa Industrivärden på lång sikt. För dagens aktiekurs är direktavkastningen 4,1 procent. 
Jag är riktigt sugen på att utöka min aktieportfölj och jag har då en tanke på att ta in ett investmentbolag i min portfölj. Inom den här kategorin äger jag Ratos sedan innan men ser gärna att jag äger ännu ett bolag. Frågan är då vilket investmenbolag? Ja, den frågan kan jag ställa mig och se om jag får något svar. 
 
De investmentbolag som jag har tittat närmare på är:
  • Industrivärden
  • Kinnevik
  • Investor
Den information som jag har försökt att samla in har exempelvis varit vilka innehav som respektive bolag har, om innehaven är noterade eller onoterade, om innehaven är svenska eller utländska, hur utdelningarna har varit historiskt och hur bolagens utdelningspolicy är, vilka som är med i ledningsgruppen och hur bolagens senaste årsredovisning ser ut (siffermässigt). 
 
Låter det intressant? Jag tror och hoppas på det! 
 
 
Under november har utdelningar från Ratos Preferensaktie kommit in till min depå. De delade ut 25 kr per aktie och då jag äger 10 stycken preferensaktier blev utdelningen 250 kr. De delar ut per kvartal och denna utdelning var därför den sista för året när det gäller Ratos. 
 
Så här har det sett ut under året: 
Utdelningarna för år 2015 uppgår än så länge till 11 483 kr (brutto). I och med att jag har de flesta av aktierna i en ISK så dras inte så stor andel av skatten direkt. Det här görs istället i inkomstdeklarationen. Utdelningarna beräknat till netto uppgår till 10 416 kr. Det här innebär att jag har nått upp till det mål som jag satte för år 2015: utdelningar över 10 300 kr!! Magiskt. Dessutom har Coca Cola samt Walmart utdelningar kvar att ge mig innan året är slut. 
 
De historiska utdelningarna presenteras nedan:
 
 
Jag kan konstatera att det har utvecklats från år till år! Nu har jag kommit upp i nivåer som jag inte trodde för några år sedan. Så häftigt! 
 
Nu har jag gjort min första extraamortering på mitt nytagna (från juli) bolån! Det känns mycket bra!
 
Ni som har följt mig i detalj vet att jag i juli tog ett bolån på totalt 840 000 kr. Månad för månad har jag amorterat 1 400 kr per månad. I sparkvotstabellen som jag har delat med mig av varje månad står dock 1 700 kr i amortering. 300 kr av dom har jag varje månad sparat på ett sparkonto med avsikt att extraamortera var tredje månad. Ett kvartal har nu gått och jag minskade min skuld med 900 kr. Totalt är nu skulden 834 900 kr. 
 
Belåningsgrad på min lägenhet är 82,66 procent. Jag äger alltså för tillfället 17,34 procent av lägenheten. Hur ser ni på min belåningsgrad? Jag är medveten om att jag satsar mer likvider på aktieköp per månad. Är det här rätt? Det finns mycket att ta hänsyn till, bland annat framtida räntehöjningar. 
 
 
 
Det är glädjande att jag kan köpa aktier flera gånger i månaden om jag vill, det låga courtaget gör det här möjligt. Investeringar görs på lång sikt, därmed försöker jag köpa bolag som jag tror även kommer gå bra i framtiden (med vissa kurvor ner såklart). 
 
Jag har köpt 10 stycken nya Swedbank A-aktier. Aktiekursen som jag köpte på var 192,50 kr vilket innebär att affären gick på 1 930 kr inklusive courtage. Direktavkastningen var på 5,9 % vid köpetillfället. En bra sådan och helt i min smak. 
 
I nuläget äger jag 117 stycken aktier i Swedbank och alla dessa aktieandelar är investerade på investeringssparkontot (ISK). Nuvarande marknadsvärde är 22 628 kronor. Jag är beredd på att öka innehavet i Swedbank eftersom jag anser att de har bra utdelningar. De har något sämre utdelning när det är dipp på börsen generellt men jag anser ändå att det är värt risken. 
 
Aktiereserven
Jag sparar månadsvis till ett konto som jag har valt att kalla min aktiereserv. Det här kontot är till för investeringar utöver de månadsvisa, exempelvis när jag ser en sättning nedåt i ett visst bolag eller börsdipp. För tillfället finns 51 614 kr på detta konto. 
Beräkningen över hur mycket jag behöver i passiv inkomst för att utgifterna ska kunna täckas fortsätter. Under oktober månad är det några aktiviteter som utmärker sig:
  • Jag har varit i Ullared (köpte en del kläder)
  • Jag har varit på tjänsteresa
  • Nya vinterskor är inhandlade 
  • Jag har haft besök vilket ökar på utgifterna för utemat och rese-kostnader
Mina utgifter för oktober månad är 11 487 kr. Såhär ser det ut i mer detalj: 
 
Genomsnittlig utgift per månad är numera 10 393 kr. Jag tycker att det fortfarande är på en bra nivå! Under november kommer köp av olika renoveringssaker göras till lägenheten. Inledningen av år 2016 kanske får bli en "snålperiod"? 
Efter köpet i amerikanska Walmart har jag uppdaterat utdelningskalendern, se nedan. Walmart har fyra utdelningar per år - i mars, maj, augusti och december. Det här gör att de månader som inte har så höga utdelningar kommer ifatt något på de månader som har högre (april och maj). Bra!  
 
De månader som jag inte har lyckats pricka in ännu är januari, juni och september. Spelar det någon roll för er att ni inte får utdelningar varje månad? Har ni förslag på fina och stabila bolag som har utdelningar i januari, juni och september? 
Fler aktieköp har gjorts sedan ni fick mina aktieköp i en tabell, senast uppdaterad 23 augusti - läs här
 
Sedan dess har det hänt mycket. Totalt har 11 stycken NCC-aktier och 13 stycken Swedbank-aktier köpts. De är köpta på lite olika kurs-nivåer, precis det som jag är ute efter. Dessutom har jag köpt 20 stycken aktier i Walmart. Investeringarna fortsätter även fast börsen går lite upp och lite ned. Min strategi är som bekant att gå in på lite olika nivåer eftersom jag har beslutat mig för att göra månadsvisa köp. 
 
 
Totalt har jag investerat 53 081 kr i aktier under året. Det har inte bara varit svenska bolag jag har investerat i utan även ett amerikanskt bolag. Under året har jag tagit in två nya bolag i min portfölj; NCC och Walmart. Resterande köp har gjorts i befintliga bolag. Jag ligger inte på latsidan - jag har funderingar på att ta in ett nytt bolag i portföljen. Återkommer med inlägg om vilket bolag det kan bli! 
 
 
Här är också aktieköpen som har gjorts mellan år 2010 och år 2014; 
 
 
 
I den senaste nettoförmögenheten uppnådde jag målet om att komma över 450 000 kr. Se balansräkningen här. Jag överträffade målet med en månad, bra där! Under den senaste tiden har jag beräknat min sparkvot och det har hjälp mig genom att jag har blivit medveten om att en procents högre sparkvot gör mycket på lång sikt. 
 
Vad är nu nästa mål?  
Mitt nästa mål är 500 000 kr i nettoförmögenhet. En halv miljon! Det här är riktigt häftigt! 
 
När ska jag uppnå målet 500 000 kr i nettoförmögenhet? 
Målet är att uppnå 500 000 kr i nettoförmögenhet i april år 2016.  
 
 
Det var länge sedan som jag investerade i något bolag, två månaders inbetalningar till aktiedepån har legat o väntat på att sättas i arbete. Så länge har jag kikat på nya investeringsmöjligheter! Här har jag skrivit om Walmart. 
 
Jag har köpt 20 stycken aktier i Walmart till kursen 57,20 USD. Växlingskursen var 8,56 kr per USD. Totalt gick affären på 9 822 kr inklusive courtage. Det här köpet gjordes på mitt investerarsparkonto. Direktavkastningen vid köpet var cirka 3,4 procent och utdelning sker fyra gånger per år.
 
Likviderna till köpet togs från förra månadens insättning av sparande till aktier och dessutom passade jag på att föra över 5 000 kr från min aktiereserv för att kunna genomföra köpet. Jag tog från aktiereserven för att jag tycker att det är köpläge i Walmart just nu. 
 
Aktiereserven
Vid sidan av de månatliga investeringarna i aktier har jag en aktiereserv där jag för över likvider för att sedan användas när jag ser köplägen i vissa företag eller på börsen generellt. Köpet ovan (där jag förde över 5 000 kr från aktiereserven) är ett sådant exempel. Summan på aktieresrven är nu 51 614 kr
 
 
Jag har länge funderat på ännu ett amerikanskt bolag i min aktieportfölj. Några av kriterierna är att bolaget ska vara stort, ha stor marknadsandel och samtidigt vara stabilt, det känns som att det är extra viktigt då företagen i Amerika verkar och har sitt säte så pass långt bort från lilla landet Sverige.

Min aktieportfölj bestående av amerikanska aktier är skral. Sedan tidigare äger jag finfina Coca Cola, 100 st aktier har jag samlat på mig. Men visst vill jag ha fler bolag från det stora landet! De amerikanska företagen som jag har funderat extra på är McDonalds och Walmart. Nu har jag tagit ett steg till – och bestämt mig för att det sistnämnda bolaget kan vara något för mig.

Walmart
Det finns mycket att skriva om Walmart, det gigantiska bolaget som det har utvecklats till. Bolaget är världens största i sin bransch – detaljhandeln. I våras kunde vi läsa om att Walmart är den största privata arbetsgivaren i USA, Kanada och Mexiko. Totalt har bolaget 2,2 miljoner anställda fördelat på 11 000 butiker i 27 länder. Imponerande, tycker jag. Det är här år 2015 års siffror. Vi går tillbaka till bolagets början, tillbaka till år 1962 då den ena brodern Walton öppnade en stormarknad – med stöd från sin bror.

Hur har Walmart kunnat utvecklas till att bli världens största företag i sin bransch? Enligt mig är det på grund av deras affärsplan, den är brilliant. Bolaget har utvecklats till att bli en stormarknad med flera varor och där dessa varor har lågt pris. Walmart kan ha dessa låga priser då de har avancerad logistik och deras utmärkta hantering av inköp. Det här medför ökad produktivitet och i slutändan kan de ha låga priser - som de är så kända för.

Fördelar och nackdelar
Någonting som har uppmärksammats under den senaste tiden är att Walmarts personal har dåliga arbetsförhållanden, de anställda sägs också ha låg lönenivå. De åtgärder som har vidtagits från företaget är investeringar i personalen genom löneförhöjningar. Jag återkommer till detta.

Tillsammans med investeringarna i personalen har Walmart även investerat i deras e-handelsprojekt. Investeringarna i e-handeln har medfört att det kommer bli en framtida förlust (inom de närmsta åren) men att det i framtiden innebär en tillväxt efter nuvarande investeringar. Det som är intressant är att bolaget själv anser att de har den snabbast växande e-handeln i världen! Enligt uppgift är e-handeln för tillfället 3 % av de totala intäkterna. Återstår att se hur väl marknaden tar emot detta.

Jag har under de senaste åren kommit i kontakt med Walmart på flera olika sätt. Under min tid på universitetet minns jag att vi hade case med Walmart som huvudbolag och att vi skulle analysera deras verksamhet. Då var det för mig ett relativt okänt bolag vi hade att göra med men medvetenheten har stärkts genom åren. Andra tillfällen som jag har kommit i kontakt med bolaget är när min sambo lyssnar och tittar på vloggar. Där nämner vloggarna att de ska handla på Walmart och det är ju såklart positivt för försäljningen (och jag kan meddela att denna vlogg följs av många).

Den senaste rapporten
Under de senaste tre åren har aktiekursen sjunkit för Walmart. Vi kan se det genom olika grafer som visar aktiekurserna. Inte minst har aktiekursen rasat efter att bolaget i oktober gav ut sin senaste rapport. Rapporten och uppmärksamheten kring den medförde att aktiekursen rasade 9,9%! Vad var det som gjorde att aktien rasade? Jo, i rapporten så vinstvarnade bolaget, det skrevs om investeringarna i löneförhöjningarna och dessutom var bolagets försäljning i september sämre än väntat. Bolaget konstaterade att försäljningstillväxten kommer vara oförändrad under år 2015/2016, vilket är annorlunda mot de prognoser som tidigare presenterats. Sedan tidigare har vi kunnat läsa att tillväxten förväntades öka en till två procent per år.

Walmarts utdelning
Jag älskar bolag med fina utdelningar. När jag köper aktier i olika bolag tittar jag så att utdelningen är inom den nivån som jag tycker är acceptabel. Gränsen har jag satt till minst 3 procent i direktavkastning. Hur ser Walmarts utdelning ut? Är den inom den nivån där jag är nöjd?

Walmart delar ut fyra gånger per år – i mars, maj, augusti och december. Historiskt är bolaget ett av de ledande då de i år ökade utdelningen för 42a året i rad. För år 2015 höjdes kvartalsutdelningen med 2,1 % till 0,49 USD per aktie.

År 2015 har Walmart en kvartalsutdelning på 0,49 USD per aktie. Aktiekursen är nu cirka 57,27 USD per aktie. Det här innebär att direktavkastningen för denna kurs är 3,4 procent ((0,49 USD*4 ggr)/57,27 USD).

Egna kommentarer
Framtiden är e-handeln. Det tror jag. Om ett bolag som säljer varor och produkter ska kunna marknadsanpassa sig så gäller det att vara redo där kunderna vill möta företaget. En sådan plats är på nätet. Genom e-handel. Rapporten om investeringar i (bland annat) e-handeln mottogs negativt av marknaden. Jag håller inte med. På kort sikt är det en förlust med denna investering men på lång sikt tror jag att bolaget kan vinna mycket på det. För närvarande är intäkterna från e-handeln tre procent av totala intäkterna för Walmart. Jag räknar med att denna andel ska öka under den närmaste tiden och att vi så småningom kan se positiva siffror, Walmart har kapaciteten och möjligheten till det. Låt det bara ta ett tag.

Kommer Walmart växa så som de tidigare har gjort? Jag anser att bolagets investerar i löneökningar kommer ha positiva effekter i framtiden och att det kommer löna sig då företaget kan komma tillbaka starkare. Kanske var det bara en överreaktion av marknaden med den nedgång som vi såg i oktober?

Och så till utdelningen, mitt favoritämne. Ni kunde ovan läsa att direktavkastningen för nuvarande aktiekurs är cirka 3,4 procent. Jag tycker att den här nivån är helt okej att investera på lång sikt. Med tanke på den utdelningstillväxt som har varit de senaste 42 åren kommer utdelningen (troligtvis) öka år för år. Det positiva med Walmart (och kanske amerikanska bolag generellt) är att de har utdelning fyra gånger per år. Genom min utdelningskalender, läs här, kan jag konstatera att bolaget kommer med positiva utdelningsmånader. Kul att få mer spridning på utdelningarna! Min strävan efter att kunna leva på passiva inkomster stärks.

Min rekommendation
Köp
, lång sikt.  

 

Investerar du i Walmart? Lämna gärna en kommentar. 

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 429 055 kr till 454 109 kr. En ökning med 25 054 kr. 
 
 
Under månaden har börsen gått relativt bra och mina aktier har ökat i värde, det gör såklart också att min nettoförmögenhet påverkas positivt. Genom månadens sparkvot, läs här, samt amorteringar på både CSN-lånet och bostadslånet har nettoförmögenheten också påverkats. 
 
Månadens utdelningar uppgick till 459 kr (brutto). Det var Coca Cola och NCC som hade utdelningar. 
 
Jag har tidigare skrivit om att målet om att uppnå 450 000 kr skulle nås senast i november år 2015. Duktigt! Den här månaden uppnåddes det och jag är såklart glad för det. Ett inlägg om när nästa mål (500 000 kr! En halv miljon kronor!) ska uppnås kommer inom kort. 
 
  • Sammanlagda marknadsvärdet på aktierna är 282 384 kr (förgående månad var marknadsvärdet 269 189 kr).