Fler utdelningar har hamnat på min depå den senaste månaden! Först ut i denna omgång var Coca Cola som delade ut 2,73 kr per aktie. Jag äger 100 st aktier i Coca Cola så utdelningen blev 273 kr innan skatt. Jag har dessa aktier på en vanlig depå så skatt drogs på detta belopp. 
 
Jag har under sommaren och hösten köpt på mig aktier i NCC. Det här bolaget har utdelningar två gånger per år och jag har nu tagit del av den första! NCC hade utdelning om 6 kr per aktie och då jag äger 31 st aktier blev utdelningen 186 kr. Jag äger dessa aktier i min ISK vilket innebär att det skattemässiga tas senare i inkomstdeklarationen. 
 
Såhär ser utdelningarna ut än så länge för år 2015: 
 
Utdelningarna för år 2015 uppnår än så länge ett belopp om 11 233 kr (brutto). I och med att jag har de flesta aktierna i ett ISK är det inte så stor andel som skatten dras på direkt. Nettoutdelningarna för året uppgår till 10 166 kr. Enligt min utdelningskalender (se inlägg här) kommer jag få utdelning från Ratos Preferensaktie i november och från Coca Cola i december. Glädjande att utdelningarna inte är över ännu för året! 
 
 
De historiska utdelningarna presenteras nedan:  
 
Vilken utveckling det har varit från år 2014! Nära 3 500 kr mer i utdelningar. Det gör mycket att investera en del av lönen, men jag kan också trycka på det viktiga i återinvestering av de utdelningar som kommer in på kontot årligen. Som jag tidigare nämnt har jag som mål att utdelningarna ska uppnå en nivå av 10 300 kr (netto) för året. Det mesta tyder på att det ska bli så! 
Ny lön har utbetalats till mitt konto och därmed har jag kunnat göra nya överföringar till sparkonton, investeringar och amorteringar. Inför löneutbetalningen hade jag en bra känsla om att det kan bli bra sparkvot denna månad. Efter att ha upprättat budgeten kan jag konstatera att månadens sparkvot är hela 56,7 % av nettolönen! Det är högsta sparkvoten hittills. 
 
Beräkningarna nedan är det som jag sparar på lång sikt! 
 
 
Månadens löneutbetalning var cirka 21 000 kr och det här är den nya lönen eftersom jag har fått en lönehöjning som betalades ut från och med denna månad. I och med ökningen så bestämdes det att jag ska öka på investeringar i aktier med nettoökningen. Därmed ökas investeringar i aktier per månad från 5 000 kr till 5 500 kr. Totalt gick 11 900 kr till investeringar, sparande och amorteringar. En sparkvot på 56, 7% av nettolönen! 
 
Den genomsnittliga sparkvoten de senaste åtta månaderna (så länge som jag har räknat på detta) är numera 51,3 %. Jag kan konstatera att den genomsnittliga sparkvoten ökar månad för månad. 
 
Jag har märkt att det är en del av mina bloggkollegor som räknar sparkvoten på andra sätt, exempelvis med utdelningar inräknat i sparkvoten. En intressant beräkning om jag får lämna en kommentar om det. Det här ska jag också presentera - just för att få en rättvis bild av totalen. Jag har dock beslutat mig för att exkludera pensionsavsättningar som min arbetsgivare gör. Återkommer med besked och jämförelser! 
Projektet angående att jag ska ta reda på mina utgifter fortlöper på ett fint sätt. Anledningen till denna beräkning är att jag ska få ett bättre hum om hur stor passiv inkomst jag behöver för att utgifterna ska kunna täckas.
 
Mina utgifter för september månad är 12 446 kr. Det är den näst högsta utgiftsmånaden sedan starten av detta projekt. Vad är det som utmärker sig för september månad? 
  • Jag har köpt en ny mobil (såklart i andrahand) som totalt kostade 4 328 kr
  • Till den nya lägenheten har vi behövt köpa verktyg, som redovisas i "övrigt"-posten
  • Under "aktiviteter" har jag redovisat ett belopp om 695 kr, det här är en aktivitet som jag ska göra under en tjänsteresa nu i oktober. Det är värt det eftersom det lyfter min värdefulla tid
Augusti var en månad med högre utgifter, jag vet dock att det är normalt och att det kommer komma fler sånna månader. Såhär ser det ut för september månad; 
 
 
Genomsnittlig utgift per månad är numera 10 237 kr! Det är ungefär halva min nettolön. Ett bra och glädjande konstanterande!
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 429 354 kr till 429 055 kr. En minskning med 299 kr. 
 
 
 
Genom sammanställningen kan jag konstatera att aktierna har minskat något i värde den senaste månaden (se nedan). Bostadslånet fortsätter att minska genom min månadsvisa amortering. I och med att jag har köpt en ny mobil ökade inte sparkontots värde med de siffror som jag kan önska. Månades sparkvot på 56,4 %, hela 11 400 kr, gör att nettoförmögenheten inte minskar med mer än 299 kr. 
 
Tidigare uttalat mål (läs här) om att ha 450 000 kr som eget kapital senast november år 2015 ser ut att bli svårt om börsen fortsätter med denna nedsida. I stället tänker jag att jag fyller på med investeringar i lägre kurser. Jag deppar inte än! :) 
  • Sammanlagda marknadsvärdet på aktierna är 269 189 kr (förgående månad var marknadsvärdet 273 929 kr).