I fredags tömde jag likviderna på Avanza och köpte aktier för det som fanns kvar där - eftersom ny lön kommer in på kontot imorgon. Jag beslutade mig för att köpa fler aktier i bolag som jag redan har i min portfölj. Företag som jag köpte var Axfood, Industrivärden och Handelsbanken
 
Jag har köpt 12 stycken aktier i Axfood till kursen 149 kr. Direktavkastningen vid ordinarie utdelningen var 3,4 procent. Några dagar efter köpte jag ytterligare 8 stycken aktier till en aktiekurs om 152,20 kr vilket innebär en direktavkastning på 3,3 procent vid ordningarie utdelning. För tillfället äger jag 43 stycken aktier i Axfood. 
 
Även aktier i Industrivärden har shoppats, 5 stycken aktier till en kurs om 149,40 kr. Direktavkastningen vid köpet var 3,3 procent. För tillfället äger jag 116 aktier i Industrivärden. 
 
Jag har börjat köpa på mig fler och fler aktier i Handelsbanken och det var inget undantag vid det senaste köpet. Denna gång köpte jag 12 stycken aktier i bolaget till aktiekursen 108,20 kr. Direktavkastningen för köpet var 4,2 procent vid ordinarie utdelning. För tillfället äger jag 51 stycken aktier i Handelsbanken. 
 
Här nedan ser ni mina investeringar för året. Än så länge har jag köpt aktier för drygt 36 000 kr. 
 
 
Aktiereserven
Aktiereserven är ett konto där jag har sparat likvider för att kunna investera i aktier när ett bolag får en sättning nedåt eller om det inträffar en börsdipp. I nuläget finns 56 680 kr på detta sparkonto. 
Det är intressant att se hur stora mina utgifter är per månad, speciellt med tanke på att jag har som mål att mina passiva inkomster inkomster ska täcka mina utgifter. Här nedan ser ni mina utgifter för mars månad år 2016.
 
Är det några utgifter som utmärker sig denna månad? 
  • Utematen uppgår till höga 1 180 kr. Det här beror på släktbesök under en helg och även dejtande med min sambo. 
  • Utgifter för resor uppgick till 7 212 kr, det är sommarens resor som har betalats men även resor till hemstaden under mars månad. 
  • Övrigt-posten uppgår till 1 870 kr och det är utgifter för lättare renoveringar av bostadsrätten. 
Mina utgifter för mars är 14 217 kr, rekordhöga sedan jag började beräkna utgifterna för 13 månader sedan. Vilka kontraster det är då februari var lägsta med sina 6 233 kr. Punkterna ovan förklarar dock skillnaderna och jag har insett att det kommer olika månader. Bara att acceptera! 
 
 
Jag har valt att inte ta med utgifter för amortering på bostadslånet och studieskulden. Anledningen till detta är att jag har insett att amorteringarna i framtiden kommer variera och då är det enklare att ta mina uträkningar för utgifterna och plussa på de amorteringar som jag ska eller vill göra. 
 
Genomsnittlig utgift per månad är 9 380 kr. 

UTDELNINGAR. PASSIVA INKOMSTER. Så underbara och välkomna. Mina investeringar i aktier har gjort det möjligt att ha kommit upp i så pass höga utdelningar som jag har. Jag tackar mig själv för det och bolagen som verkar leverera.

Nya utdelningspengar har kommit från Ratos. Det är ett äldre bolag i min aktieportfölj och genom åren har jag lyckats köpa 825 stycken aktier i bolaget. För året är utdelningen 3,25 kr per aktie vilket betyder en sammalagd peng på 2 681 kr. Dessa aktier har jag i mitt ISK vilket betyder att jag inte betalar någon skatt för detta. Ett lyckat tillskott, helt klart.

Jag tar sikte på nästa utdelning: Electra Gruppen, 6 maj. 

Än så länge har jag fått 8 062 kr i bruttoutdelningar för året. Nettoutdelningarna uppgår till 7 478 kr.

Som jag tidigare har skrivit är målet att uppnå 13 300 kr i nettoutdelningar för året.

Fler utdelningar har kommit in på mina konton, en skön känsla att få passiva inkomster! 
 
Coca Cola har delat ut 284 kr till mig, med 42 kr i utländsk källskatt. 
 
Även Walmart har delat ut pengar, utdelningen var 4,06 kr per aktie. Sammanlagd utdelning var 81 kr och utländsk källskatt utgår med 12 kr. 
 
Utdelningen från Swedbank landade på totalt 1 926 kr och jag har de 180 aktierna i ett ISK. 
 
Vid utdelningstillfället ägde jag 325 stycken aktier i Skanska. Av dessa finns 230 stycken aktier i min aktiedepå och därmed utgår 30 procent skatt på denna utdelning. Positivt är att jag har 95 stycken aktier i en ISK och där utgår ingen skatt. Total bruttoutdelning från Skanska var 2 438 kr. 
 
 
Än så länge har jag fått 5 381 kr i bruttoutdelningar för året. Nettoutdelningarna uppgår till 4 796 kr. 
Målet är dock, som jag tidigare har skrivit, en nettoutdelning för året på 13 300 kr. 
Jag har köpt en hel del aktier den senaste tiden men inte uppdaterat er. Min investeringsfilosofi är att investera regelbundet vilket ni kan se nedan att jag har följt. Köpen som har gjorts under den senaste tiden är i bolag som jag sedan tidigare är ägare i, nämligen Hennes & Mauritz, Handelsbanken, Swedbank, Skanska och Axfood
 
Det blev köp av 6 stycken aktier i Hennes & Mauritz till en kurs om 267,20 kr. Totalt uppgick köpet till 1 607 kr inklusive courtage. Vid köpet var direktavkastningen 3,6 procent. För tillfället äger jag 164 stycken aktier i min depå och 71 stycken aktier i ISK. 
 
Jag har även köpt 8 stycken aktier i Handelsbanken vid aktiekursen 103,80 kr, total köpesumma landade på 832 kr inklusive courtage. Beräknat på den ordinarie utdelningen var direktavkastningen 4,3 procent vid köpet. Någon dag efter det här köpet köpte jag ytterligare 5 stycken aktier, vid aktiekursen 100,60 kr. Vid köpet var direktavkastningen istället 4,5 procent (vid ordinarie utdelning). För tillfället äger jag 39 stycken aktier i Handelsbanken. 
 
Swedbank är ett av mina bolag som jag äger. Jag har valt att investera i 5 stycken nya aktier i bolaget, till en aktiekurs om 171,80 kr. Direktavkastningen vid köpet var 6,2 procent. För tillfället äger jag 180 stycken aktier i Swedbank. 
 
Skanska är ett av de största bolagen i min aktieportfölj, och jag fortsätter gärna att investera i bolaget. Jag har köpt 5 stycken aktier till en aktiekurs om 169,20 kr. Direktavkastningen vid köpet var 4,4 procent. För tillfället äger jag 230 stycken aktier i depån och 100 stycken aktier i ISK. 
 
Dessutom har jag köpt 5 stycken aktier i Axfood till en aktiekurs om 152,40 kr, totalt gick affären på 764 kr inklusive courtage. Direktavkastningen beräknad på den ordinarie utdelningen var 3,3 procent. För tillfället äger jag 23 aktier i bolaget. 
 
Här nedan ser ni mina investeringar för året. Än så länge har jag köpt aktier för drygt 31 000 kr i år. 
 
 
Aktiereserven 
Aktiereserven är ett konto där jag har sparat likvider för att kunna investera i aktier när ett bolag får en sättning nedåt eller om det inträffar en börsdipp. I nuläget finns 56 680 kr på detta sparkonto. 
I förra nettoförmögenheten uppnådde jag målet att ha en nettoförmögenhet på över 500 000 kr, en halv miljon kr. Se balansräkningen här. Jag har under en längre tid fortsatt med att beräkna min sparkvot månad för månad och jag är övertygad om att det här har hjälpt mig på vägen. Men en halv miljon i nettotillgångar alltså, det här har firats såklart! 
 
Vad är nu nästa mål? 
Mitt nästa mål är 550 000 kr i nettoförmögenhet. Vi är uppe på höga siffror!  
 
När ska jag uppnå målet 550 000 kr i nettoförmögenhet? 
Målet är att uppnå detta i oktober år 2016. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 487 366 kr till 502 902 kr. En ökning med 15 536 kr. Alltså har jag en halv miljon i tillgångar, 500 000 kr!! Ni förstår säkert min glädje. 
 
 
Under månaden har jag fått utdelning med 318 kr, från Handelsbanken och Axfood. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
  • Marknadsvärdet på aktierna (depå och ISK) är 328 380 kr. 
  • Mars månads sparkvot uppgick till 73,9 procent.