Det är intressant att se hur stora mina utgifter är per månad, speciellt med tanke på att jag har som mål att mina passiva inkomster ska täcka mina utgifter. Här nedan ser ni mina utgifter för maj månad år 2016. 
 
Är det några utgifter som utmärker sig denna månad? 
  • Resor är semesterresor som är bokade inför sommaren, jag har betalat 3 855 kr och det här är en delsumma av den totala kostnaden - det kommer alltså mer. 
  • Utematen uppgick till 673 kr och det beror på att jag och min sambo har bjudit min svärmor på restaurang. 
  • Presenter uppgår till 1 175 kr då jag har varit med o köpt en smartphone till min mamma. 
Mina utgifter för maj är 12 922 kr. Det här är något högre än de genomsnittliga utgifterna på 9 427 kr. 
Jag har valt att inte ta med utgifter för amortering på bostadslånet samt studielånet. Anledning till detta är att jag har insett att amorteringarna i framtiden kommer variera och då är det enklare att ta mina beräkningar och för utgifterna och plussa på de amorteringar som jag ska eller vill göra. 
Utdelning har betalats ut från Walmart. För mina 20 aktier i bolaget fick jag totalt 81 kronor in på mitt ISK. 
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016: 
 
Än så länge har jag fått 13 262 kr i bruttoutdelningar under året. Nettoutdelningarna uppgår till 12 665 kr. 
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelningar under året. 
Också kom den dagen då en del av NCC blev Bonava. Under årets årsstämma för NCC bestämde ägarna att Bonava skulle delas ut till aktieägarna i NCC. Villkoret var 1:1, vilket betyder att för varje aktie jag äger i NCC får jag en aktie i Bonava. Då jag äger 31 stycken aktier i NCC blev jag tilldelad 31 aktier i Bonava. Ingen jättestor post men ändå tillräcklig för att jag bör vara insatt. Den första tiden har varit turbulent och jag misstänker att fortsättningen också kommer bli det. 
 
Bild från företagets hemsida, som ni hittar här
 
Det blir spännande att se hur det utvecklar sig! Har ni några tankar om bolaget och om dess framtid? 
Under min tid som investerare har jag köpt aktier på lång sikt. Det här betyder att jag har investerat i bolag med avsikten att behålla aktierna under många, många, många år. Metoden har varit framgångsrik då jag räknar på utdelningar som blir effekten av investeringarna.
 
Jag har dock avsatt 500 kr per månad sedan mars månad till köp i tillväxtbolag. Och det här kommer jag fortsätta med månader framöver. Helt enkelt för att 500 kr per månad inte är så mycket av det totala som jag investerar varje månad samt att det skulle vara kul och utvecklande att ägna sig åt snabbare säljaffärer och då i likhet med att handla med tillväxtbolag.
 
Hur har det då gått för mig?
De bolag jag har köpt är eWork Group, Swedish Orphan Biovitrum samt Paradox Interactive. De två förstnämnda har jag köpt vid olika aktiekurser och det sistnämnda bolaget köpte jag vid introduktionsdagen på börsen.
 
Utvecklingen till att ägna en del av min tid till att läsa på om tillväxtbolag har gjort att jag är mer påläst generellt om bolagen, jag snappar upp mer om vad jag läser och lyssnar på. Det här eftersom jag inte stänger ut all annan information än den information om storbolagen.
 
Jag har fått utdelning från eWork Group på totalt 39 kronor. Denna summa har återinvesterats i tillväxtportföljen. Utvecklingen vad gäller aktiekurserna har gått mindre bra men inte så skamligt. Det har varit en nedåttrend senaste veckorna och det påverkar också såklart. Det är ändå godkänt eftersom jag tar det här som en lärdom. Dock saknar jag en raketaktie som går upp 50 procent i ett naffs, men antar att allt tar sin tid ;)   
           
 
 
Har ni förslag på andra bolag som kan tänkas ingå i min tillväxtportfölj?
Jag har gjort nya inköp av aktier till min långsiktiga aktieportfölj. Den här gången köpte jag Handelsbanken samt Axfood. Det är bolag som jag äger en del aktier i men som jag har för avsikt att fylla på mer i. 
 
Aktiekursen för Handelsbanken blev 100,30 kr styck och jag köpte 8 aktier i bolaget. Affären gick på 804 kr inklusive courtaget. För närvarande äger jag 73 stycken aktier i Handelsbanken. 
 
Axfood är ett annat bolag som jag gillar att köpa aktier i. 5 stycken nya andelar har köpts in för totalt 772 kr inklusive courtage. För tillfället äger jag 57 stycken aktier i Axfood
 
 
För året har jag köpt aktier för 56 291 kr. Som jag tidigare varit inne på så är det här fantastiskt inför framtiden! 
Jag har återigen tagit mig in på den amerikanska marknaden. Den här gången har jag köpt Johnson & Johnson. Det är ett bolag som jag har haft på bevakning under en längre tid. 
 
Inför köpet av de nya aktierna öppnade jag en Kapitalförsäkring på Avanza och genom detta konto har jag nu köpt aktierna. Enligt uppgift är det förmånligare att ha de amerikanska bolagen i en KF, beroende på att jag snabbare kan få tillbaka skatten på utdelningarna. Jag har inte bestämt hur jag ska göra med de andra två amerikanska bolagen som jag äger (Coca Cola samt Walmart), om de ska ligga kvar i aktiedepån och på investerarsparkontot eller om jag ska köpa in bolagen i KF istället. 
 
Jag har köpt 8 stycken J&J-aktier för 116,48 USD styck vilket innebär att affären gick på 7 658 kr inklusive courtage. Köpet finansierades av 4 000 kr från aktiereserven och 3 658 kr från den månatliga investeringssumman. 
 
Johnson & Johnsons verksamhet
Bolaget inriktar sig på läkemedels- och medicintekniska branschen och har verkat sedan år 1886 då de tre bröderna Robert Wood Johnson, James Wood Johnson och Edward Mead Johnson startade företaget. 
 
Kända varumärken är exempelvis Natusan, Listerine, Penaten, Vendome, Compeed, Nicorette samt Acuvue. 
 
Utdelning
Det som är viktigt för mina långsiktiga aktieinvesteringar är utdelningen. Johnson & Johnson är ett av de bolagen som gör det bäst i och med att de har en historia med över 50 år som utdelningshöjande bolag. Det är imponerande. J&J tillämpar kvartalsvis utdelning och utdelningen är för närvarande 0,80 USD per aktie och per kvartal. På inköpskurs ger det här cirka 2,72 procent direktavkastning. Jag ska erkänna att det är något under min önskan om direktavkastning i mina investeringar, men har valt att köpa det fina bolaget ändå. Kanske de eventuella framtida utdelningshöjningarna spelar in i mitt beslut. 
 
För närvarande (med nuvarande valutakurs) innebär det här att jag för mina 8 stycken aktier i bolaget får cirka 52 kronor i utdelning per kvartal och därmed cirka 208 kr baserat på helåret. Ett viktigt tillskott som kommer göra mycket för framtiden. 
 
Framtiden
När jag läser andra bloggar som är intresserade av att köpa eller fylla på i J&J är det flera som motiverar att kursen gärna får vara under 100 USD per aktie. Det är svårt att förutspå aktiekurser och jag är inget vidare på det. Jag vet att aktiekursen för bolaget är på ATH men har valt att investera ändå. Varför? För att jag tror att jag inte kan pricka in aktiekurser, jag kommer istället att investera flertalet gånger i bolaget för att på så sätt få olika köpkurser. Jag ska inte hymla om att jag gärna köper fler aktier på en aktiekurs under 100 USD. Om vi kommer dit kommer jag med all säkerhet trycka på köpknappen. 
 
Köpt totalt under året
Under året har jag investerat i aktier för 54 715 kr. Bra!  
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 514 681 kr till 527 875 kr. En ökning med 13 194 kr. Jag ligger nu stabilt över halvmiljonen, kanon! 
 
 
Under månaden har jag fått utdelning med 5 158 kr från eWork Group, Electra Gruppen, Hennes & Mauritz, Industrivärden samt Ratos Preferens. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
  • Marknadsvärdet på aktierna (depå och ISK) är 338 482 kr. 
  • Maj månads sparkvot uppgick till 74,7 procent. 
Lönen utbetalades i slutet av förra månaden och självklart bidrog detta till att jag kunde göra nya avsättningar till aktieinvesterande, sparande och amorteringar på bostadslånet samt studielånet. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
Jag har tidigare skrivit om att jag ska fokusera på hög sparkvot under fyra månader - den här månaden var den fjärde och sista. Den här månaden gick stor del till direktinvesterande i aktier, 11 000 kr från lönen och 5 118 kr från utdelningar. Jag fortsätter även att ha högt boendesparande (amortering och nysparande) enligt min plan. 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 21 085 kr, en sparkvot på 74,7 procent! 
 
Lönen för månaden var 23 100 kr, sammanlagd inkomst med utdelningar var alltså 28 218 kr. För året är genomsnittlig sparkvot 71,9 procent! 
Det var några veckor sedan som jag sammanställde de senaste aktieköpen. I bilden nedan visas de köp som jag inte har har skrivit om. Som ni ser så har jag köpt på mig tillväxtbolag, vilket jag avser att göra med 500 kr per månad. Det här gör att jag får krydda i portföljen (eWork Group, SOBI samt Paradox). Övriga aktieköp är till min långsiktiga portfölj. 
 
Glädjande är också att jag på fem månader har köpt aktier för drygt 47 000 kr. Det bådar gott för framtiden! 
 
 
Det är intressant att se hur stora mina utgifter är per månad, speciellt med tanke på att jag har som mål att mina passiva inkomster ska täcka mina utgifter. Här nedan ser ni mina utgifter för april månad år 2016. 
 
Är det några utgifter som utmärker sig denna månad? 
  • Låga mat - och hushållsutgifter för månaden, endast 1 083 kr. 
  • Presenter med 570 kr är högre än vad det brukar.
  • Resor på 1 350 kr är för inrikes resa och lokala resor där jag bor. 
Mina utgifter för april är 6 546 kr. Det är väldigt lågt tycker jag och historiskt är det den andra lägsta månaden under den tid som jag har dokumenterat. Bra med vissa månader där jag skärper till mig ordentligt och minimerar utgifterna. 
Jag har valt att inte ta med utgifter för amortering på bostadslånet och studielånet. Anledningen till detta är att jag har insett att amorteringarna i framtiden kommer variera och då är det enklare att ta mina beräkningar för utgifterna och plussa på de amorteringar som jag ska eller vill göra. 
 
Genomsnittlig utgift per månad är 9 178 kr.