En ny lön har kommit in på kontot. Då vet ni, det är dags att fördela ut likviderna så att de jobbar för oss. Den här månaden lyckades jag spara, investera och amortera 50,9 procent av min nettolön.
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investerande och amorteringar på lång sikt!
  
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 722 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 63 procent.
Jag har utökat min portfölj vad gäller tillväxtbolag. Den här gången köpte jag Sensys Gatso Group.
 
Bolaget
Sensys Gatso Group
är en sammanslagning av två bolag - Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV. Bolagets nuvarande inriktning är trafiksäkerhetslösningar. Det vill säga att de leverererar system, mjukvara och tjänster för den automatiska trafiksäkerhetskontrollen. Med det här sagt är Sensys Gatsos affärsidé att trafiken ska göras säkrare.
 
Aktien
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Under året har det varit svängningar i aktiekursen, se bild nedan.
 
 
Övrigt 
I inledningen av år 2016 kunde vi se en försvagad orderingång och situationer där bolaget inte vann stora upphandlingar. Inför Q2rapporten kunde vi däremot läsa om att orderingången återigen satt fart. Det här är såklart oroväckande då en förlorad upphandling kan göra att bolaget minskar omsättningen med miljontals kronor.
 
Eftersom jag har placerat bolaget i min tillväxtportfölj hoppas och tror jag att jag har snappat upp Sensys Gatso när de har en relativt låg aktiekurs. Jag köpte 250 stycken aktier. Framtiden får utvisa!
 
Tillväxtportföljen
Portföljen består i dagsläget av eWork Group, Kopparbergs, Opus Group, Paradox Interactive, Scandic Hotels Group, Sensys Gatso Group och Swedish Orphan Biovitrum.  
Jag har fått in en utdelning på mitt konto från Coca Cola. De har haft sin kvartalsutdelning med 2,99 SEK per aktie.
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016:
 
 
Än så länge har jag 14 244 kr i bruttoutdelning under året. Nettoutdelningarna uppgår till 13 539 kr.
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelning för året. Med denna utdelning har målet uppnåtts. Vilken grej, va!! Dessutom vet jag att det finns några framtida utdelningar innan året är slut.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 562 254 kr till 577 379 kr. En ökning med 15 125 kr.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning med 118 kr, från Walmart och Johnson & Johnson. Utdelningen återinvesteras i aktier.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 399 012 kr.
  • September månads sparkvot uppgår till 50,6 procent.
Nya köp har gjorts till min aktieportfölj. De flesta aktieköpen har gjorts i redan befintliga bolag, men det är ett nytt bolag också. I min jämförelse av tre utländska bolag (läs här) beslutade jag mig för att köpa det finländska bolaget Kone. Tror det kan vara bra köp på lång sikt, och även om aktiekursen går ner efter köpet gör det inget - då fyller jag gärna på.
 
Köp enligt nedan:
  • 4 stycken nya aktier i Hennes & Mauritz
  • 5 stycken nya aktier i Industrivärden
  • 3 stycken nya aktier i Swedbank
  • 6 stycken nya aktier i Handelsbanken
  • 9 stycken aktier i Kone
För året har jag investerat 95 662 kr i aktier. Det börjar blir riktigt mycket pengar investerade för året!! Den här månaden har jag kvar 4 245 kr att köpa svenska aktier för (till den långsiktiga portföljen) och 500 kr för köp i min tillväxtportfölj.

Varje kvartal gör jag ett utländskt aktieköp för att även sprida risken till andra världsdelar än Sverige. Förra utländska köpet blev Johnson & Johnson. Nu är det dags för ett nytt köp, i ett annat bolag. Jag har bestämt mig för att fylla på i ett bolag som jag inte redan är ägare i (Coca Cola, Walmart och J&J ingår i min utländska aktieportfölj). Blir det köp i Walt Disney, Kone eller McDonalds

     
 
VERKSAMHETER
Walt Disney handlas på den amerikanska marknaden i USD. Verksamheten är uppdelad i fyra områden: filmbolag, temaparker, tv-bolag & tv-kanaler samt leksaker. När jag tänker på Walt Disney tänker jag mest på filmer, men de har alltså även kringliggande verksamheter. Stora filmer som har släppts eller kommer släppas är bland annat Star Wars, Cars 3 och Toy Story 4. Vad gäller tv-bolag och tv-kanaler är detta den viktigaste och största affärsområdet för Walt Disney (vad gäller omsättning), dock är Netflix en stor konkurrent vilket gör att jag håller mig lite osäker på detta område. Jag har förstått att leksakerna säljer och det finns alltid ett intresse vad gäller tillhörande leksaker till filmer, ett exempel är naturligtvis Star Wars. 

Kone handlas på den finländska börsen, på Helsingforsbörsen och handlas i EUR. Verksamheten är att leverera hissar, rulltrappor, rullband samt automatiska dörrar. Fortsättningsvis också att underhålla dessa och i sin tur modernisera dessa. Kone levererar hissar till bland annat bostadshus, kontor, shoppingcenter, hotell och infrastruktur. Företaget levererar till över 50 länder. Som exempel har de utfört arbete för Turning Torso, Mall of Scandinavia samt Arlanda.

McDonalds handlas på den amerikanska marknaden i USD. Bolaget fokuserar på snabbmat och har idag över 35 000 restauranger i nära 120 länder. Många känner igen "I'm lovin' it" och visst gäller det produkterna BigMac, Chicken Mcnuggets och Happy Meal? ;) I USA är McDonalds landets största matkedja och därefter kommer Subway. 

 

UTDELNING
Det som är viktigt för mig, som jagar utdelningar att leva av, är att det är en bra utdelning per år men också en fin utdelningstillväxt. Just utdelningstillväxten har blivit viktigare och viktigare för mig, något jag inte hade i tankarna för några år sedan.  

Walt Disney har utdelning två gånger om året, innan var det en gång per år men har nyligen ändrats. Per år delar de ut 1, 42 dollar per aktie, vilket innebär 71 cent per halvår. Historiskt är inte Disney någon högutdelare räknat i direktavkastning, men under de senaste åren har de haft en stark utdelningstillväxt. På nuvarande aktiekurs är direktavkastningen cirka 1,5 procent.

Kone har utdelning en gång om året, i mars. För 2016 var utdelningen 1,40 Euro – 13,48 kr per aktie i dagens valutakurs. Direktavkastningen är 3,1 procent på dagens aktiekurs. Hur är det med de historiska utdelningarna? Direktavkastningen har legat på mellan 2,5 procent till 7,45 de senaste sex åren. Mellan år 2010 och 2011 skedde en fördubbling av utdelningen vilket bidrar till den höga direktavkastningen år 2011 (7,45 procent).

McDonalds är en av jättarna i USA. De tillhör bolagen som har kvartalsutdelning, i detta fall i mars, juni, september samt december. För år 2016 är det en kvartalsutdelning på 89 cent per aktie – vilket motsvarar en helårsutdelning på 3,56 USD per aktie. För nuvarande aktiekurs ger det en direktavkastning på 3,1 procent. Den historiska utdelningstillväxten ser fin ut, McDonalds har haft en utdelningstillväxt i flertalet år. Se nedan, där Petrusko skriver på sin Twitter angående utdelningstillväxten.  

 
 
FRAMTIDEN OCH HOT
Walt Disney har som sagt några filmer på gång som kan bli stora och välbesökta eller köpta. Barn och ungdomar ser mycket film och tv och kommer gissningsvis även göra detta i framtiden. Men kommer Walt Disney med tillhörande verksamheter kunna ha kvar omsättningen? Något som är säkert är att de kommer fortsätta producera filmer och vissa kommer slå igenom mer än de andra. Inför framtiden tror jag dock att Disney kommer få det tufft i konkurrensen med exempelvis Netflix, företaget som kommer ta marknadsandelar även i framtiden. Det har kommit fler och fler barnfilmer - och serier tillgängligt på Netflix vilket försvårar för Walt Disney. Däremot tror jag temaparkerna kommer vara gynnsamt för Walt Disney. Fler och fler föräldrar och vuxna inser att barnen behöver röra på sig i denna stillasittande värld. Temaparker med dess upplevelser passar då perfekt.

Kone är i rätt bransch när det gäller framtiden, tror jag. Urbaniseringen blir i större utsträckning utbredd i framtiden - fler flyttar till städerna. För att mätta efterfrågan byggs det bostäder i snabb takt och dessa fastigheter är högre och högre. Kone kan bidra med den rätta hissen. Personligen reflekterar jag över att shoppingcenter byggs fram nästintill överallt. Där kan också Kone bidra med de rätta rulltrapporna. Jag är inte förvånad om omsättningen höjs år för år för detta företag, som kanske är Finlands bästa? Vad är då hotet mot företaget? Eventuell minskning av utbyggandet, men jag har samtidigt svårt för att se att detta ska ske under de närmaste åren.

McDonalds har stor marknadsandel världen över och är därmed ett av det största hamburgarföretaget. Deras framtid ser ljus ut skulle jag säga, om jag får bedöma utsikten för dom. Företaget är påhittiga och hittar på olika menyer när det behövs. De har även de stående favoriter som jag skrev om ovan. Jag har ännu inte testat deras frukost, men det är många som äter där. Varumärket McDonalds är starkt och det är på grund av igenkännandet som många tar sig en meny. Det som kan vara McDonalds hot i framtiden är det ökade hälsomedvetandet, vilket bolaget förvisso anpassar sig efter i viss mån. Jag skulle även vilja hävda att konkurrensen är ett framtida hot, hur många av er har inte vänner som har sagt att de hellre vill äta på exempelvis Max? 

 

MINA KOMMENTARER 
Det bolag som står på min inköpslista är Kone. Ett fint bolag som kan växa otroligt de närmaste åren genom den byggexpansion som finns, både med lägenhetshus och shoppingcenter och andra byggnader. Jag är inte särskilt orolig för att utdelningen kommer att minska, vilket jag i och för sig inte kan vara säker på. Min rekommendation blir köp