Dags igen för en löneutbetalning från min arbetsgivare. Likviderna tas tacksamt emot och fördelas på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag med en sparkvot på 45,6% av lönen från arbetsgivaren samt återinvesteringar av utdelningarna. I och med att det är utdelningssäsong innebär det att den största delen kommer därifrån. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 823 kr. Den största delen av beloppet vid "Aktieköp" är återinvesterande utdelningar. Den här månaden har jag även fört över 1 500 kr till aktiereserven, vilket är ovanligt att jag gör. Det här beror på att jag i framtiden avser att köpa onoterade bolag för en peng. 
 
För året är genomsnittlig sparkvot 42,6%. 
Ett av de bolagen som har avkastat bäst i min portfölj är Industrivärden. Jag tycker inte jag bör glömma bort att köpa även i dessa (inte bara de som har avkastat negativt eller står o stampar på 0). Därför har jag investerat i Industrivärden som jag äger på lång sikt. 
 
Jag investerade i 5 stycken nya aktier i bolaget vilket uppgår till 979 kronor. 
 
Det innebär att jag har investerat i aktier (inte bara i Industrivärden) för 32 574 kronor under året! 
 
 
 
 
 
Vi är inne i april och fler och fler utdelningar trillar in i min depå. Denna gång var det från NCC och Ratos. Bolagen delade ut 3 kr respektive 2 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
Jag har för året överstigit 10 000 kr både i bruttoutdelning och nettoutdelning. Bruttoutdelningen uppgår till 10 777 kr och nettoutdelning uppgår till 10 596 kr. 
 
Det är glädjande att köpa aktier, både små och stora poster. Med det sagt - jag har investerat fler likvider i aktier. Den här gången var det bolag som redan finns representerade i min långsiktiga portfölj. Följande köp har gjorts: 
  • 4 stycken aktier i Bonava
  • 2 stycken aktier i Hennes & Mauritz
  • 4 stycken aktier i Handelsbanken
  • 2 stycken aktier i NCC
 
 
För året har jag investerat 31 595 kronor i aktier! Mer lär det bli...
Det är främst de svenska bolagen som fortsätter att dela ut likvider till mig. Sedan förra redovisningen har Skanska och Bonava haft utdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
 
För året har jag 8 810 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 8 629 kr under året.
Jag fortsätter kontinuerligt med aktieköp till min långsiktiga portfölj. Den här gången var det dags att fylla på i två bolag där jag redan äger aktier i men inte har en tillfredsställande del likvider för att jag ska vara nöjd med fördelningen. Följande köp har gjorts: 
 
  • 5 stycken aktier i NCC
  • 8 stycken aktier i Bonava
 
För året har jag investerat 29 653 kr i aktier! Det fortsätter enligt plan och på flera års sikt så kommer den passiva inkomsten som aktieköpen medför göra mig gott. 
De svenska och de amerikanska bolagen fortsätter att dela ut pengar till min portfölj. De bolagen som har delat ut sedan förra rapporten är Handelsbanken, Coca Cola, WalMart samt Swedbank. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag fått 5 656 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 5 474 kr under året. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 607 971 kr till 615 045 kr. En ökning med 7 074 kr.
 
I början av januari hade jag en stor utgift, jag köpte en bil, vilket medförde att nettoförmögenheten då minskade drastiskt. Jag har valt att inte ta upp bilen som en tillgång.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet:
 
 
Under mars har jag fått en nettoutdelning på 1 382 kr från Kone, Johnson & Johnson, McDonalds samt Axfood. Utdelningen återinvesteras i aktier.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 474 705 kr.
  • Mars månads sparkvot uppgick till 36 %.