Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 663 861 kr till 652 434 kr. En minskning med 11 427 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juli har jag fått en nettoutdelning på 220 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 492 257 kr. Värdet har minskat från förra månadens nettoförmögenhet (då aktierna för första gången uppgick till över en halv miljon kronor). 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 56%. 
Jag har investerat mer likvider i aktier och det gör jag med nöje - oavsett om börsen går upp eller ner.
 
Den här gången köpte jag endast befintliga bolag, det vill säga bolag som jag redan är ägare i. När Ratos Preferensaktie gick till försäljning (efter beslut av bolaget) fick jag 18 375 kr till mitt konto. Jag valde då att använda dessa likvider till att delfinansiera köp i fem (befintliga) utländska bolag. Totala investeringssumman nedan är endast de likvider exklusive försäljningen av Ratos Preferensaktie som jag har använt till köp, eftersom köpet av Ratos Preferensaktie finns med i investeringssumman tidigare år (när det köpet gjordes). 
 
Jag har köpt följande:
 • 10 stycken aktier i Kone
 • 12 stycken aktier i Coca Cola
 • 4 stycken aktier i Johnson & Johnson
 • 4 stycken aktier i McDonalds
 • 7 stycken aktier i WalMart
 • 8 stycken aktier i Skanska
 • 17 stycken aktier i Axfood
 • 10 stycken aktier i Handelsbanken
 • 9 stycken aktier i Bonava
 • 42 stycken aktier i SolTech Energy Sweden
 • 3 stycken aktier i NCC 
 • 7 stycken aktier i Cloetta

Under året har jag investerat i aktier för 69 672 kr!

En ny lön har kommit in på mitt bankkonto och ska sättas i arbete. Lönen och den passiva inkomsten som kom in för månaden fördelas till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 56 % av lönen samt den passiva inkomsten.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 005 kr. 
För året är genomsnittlig sparkvot 47%. 
 
Om jag endast beräknar sparkvot utifrån aktieinvesteringen så blir månadens sparkvot 44,4% (exklusive återinvesterad utdelning). 
 
McDonalds och Coca Cola har haft utdelningar och jag har därmed fått in likvider till min aktiedepå. McDonalds delade ut 8,20 kr per aktie och Coca Cola 3,13 kr per aktie. Sammanlagt för dessa två bolag fick jag 248 kr i nettoutdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 16 231 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 929 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Jag och min sambo lever rätt enkelt och bostaden vi har är rätt liten. Det här medför att vi automatiskt inte kan äga så mycket saker. Vi båda vill ha det enkelt i lägenheten och vill inte ha prylar framme i onödan. Vi har helt enkelt inte plats för en massa tjaffs!
 
Vi har en lägenhet som vi har möblerat med det vi behöver (exkluderat några tavlor som vi inte införskaffat ännu) och ett förråd där vi förvarar det vi vill ha i framtiden men inte just nu. När vi blev ihop funderade jag inte jättemycket på att var och en inte hade så mycket saker. I efterhand är jag glad att det kom naturligt och att det inte blev problem när vi senare flyttade ihop.
 
Minimalism är positivt utifrån mitt perspektiv i form av att vi inte har så stora utgifter på saker eller prylar. I förlängningen så behöver vi inte en lika stor lägenhet som vi annars skulle ha behövt om vi skulle få plats med alla saker som vi köpt och samlat på oss under åren. Det räcker med att vi får plats och de nödvändigaste prylarna. Det kan vara bra till nästa lägenhetsköp, att få ner totalpriset.
 
Positivt är också den tiden som vi sparar in på att inte gå o shoppa och inte heller senare städa undan efter oss. Jag skulle vilja hävda att just städningen och ihopplockandet av saker tar mycket energi och tid. En fördel är också att vi i princip vet var varje sak finns och vet vart vi kan hitta dom.
 
Jag har läst bloggen Minimalisterna och inspireras därifrån. En annan inspiration är podden "Andra sätt" som utvecklat mitt sätt hur jag vill leva nu och i framtiden.
 
Hur lever du med tanke på samhällets överkonsumtion?
Bloggar och texter kan inspirera mycket. Det kan gälla ekonomibloggar. Det kan gälla livsstilsbloggar. Det kan gälla artiklar i tidskrifter. Det är intressant att hämta inspiration här och lite inspiration där.
 
"Jag har insett att mina prestationer inte gör mig lycklig. Det är mitt fria liv som gör det".
 
Så uttryckte sig Nevnarien i ett blogginlägg. Och jag började fundera - vad rätt hon har. Det här har jag haft funderingar på under flera år, det är ju därför som jag investerar i aktier i så hög grad som jag gör - för att få passiva inkomster till mitt framtida fria liv.
 
Jag älskar när jag är ledig, när jag själv kan bestämma vad jag ska göra - helt enkelt friheten. Det är inte presentationerna på jobbet som gör mig lycklig - tackar arbetsgivaren er när ni arbetar så hårt så att ni blir stressade? Det flesta gör inte det. Det kanske finns undantagsfall.
 
Ett av mina mål är att jag ska ha möjlighet till att arbeta i en lägre utsträckning. Och senare kunna sluta helt åt förvärvsarbete. Jag kommer därför ta med mig Nevnariens inlägg i bakhuvudet under de kommande åren och inspireras.