Lönen har kommit in på kontot och som vanligt fördelas likviderna ut på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 36 procent av nettolönen. Den sparkvoten är jag nöjd med, jag har höga utgifter just nu.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 8 306 kr. Som ni ser sparar jag inte lika mycket till boendespar som jag tidigare har gjort. Anledningen till det är att jag och min sambo i framtiden ska köpa en gemensam lägenhet eller hus och jag anser att jag redan har rätt mycket sparat sen tidigare.
 
För året är genomsnittlig sparkvot 41,6 %.

Det är mycket som ska hinnas med. På jobbet. Privat. Fördelningen däremellan är förstås att fler timmar ägnas åt privata göromål. Tur är det. Hur skulle det annars se ut?

Nej, det skulle jag inte klara av. Vill jag då ha fler timmar till min fritid än vad jag har i dagsläget? Ja, det vill jag. Det är det här som är en av mina stora motivationsfaktorer hos mig. Vetskapen om att mina aktieinvesteringar innebär att jag kan gå ner i arbetstid i framtiden gör otroligt med mig. Det till och med spritter i min kropp när jag tänker på det. Är det likadant för er?

Det som jag är mest nöjd över vad gäller mina aktieinvesteringar är den utdelningstillväxt som jag har fått år för år. Både tillväxt vad gäller investeringar med likvida medel (vilket har medfört att utdelningar i kronor räknat blivit högre) men också de bolag som har utdelningstillväxt år för år.

År 2010 (mars) började jag investera i aktier men fick utdelningar först år 2011 (av Profilgruppen, Ratos och HM). Sakta men säkert har utdelningarna höjts år för år. Jag hade till en början aktierna i en aktiedepå men har årligen sålt av dessa från aktiedepån och köpt tillbaka till ett investerarsparkonto. Det här har medfört att skatten på utdelningarna har blivit lägre. För tillfället har jag Coca Cola och en del av Skanska-aktierna kvar i depån.

Närmast funderar jag på hur många av de Skanska-aktier som jag har kvar i aktiedepån som jag ska sälja och köpa tillbaka i ett investerarsparkonto. I och med att försäljningen (vinsten – de har avkastat en del genom åren) tas upp i nästa års deklaration är det en del faktorer som jag behöver ta hänsyn till. Återkommer till det i ett senare blogginlägg.

Här nedan ser ni min utdelningsutveckling sedan start (stapeln för 2017 är enbart prognostiserad). Jag lägger mest fokus på nettoutdelningen eftersom det är de likvider som jag kan nå. Alla utdelningar som jag har fått genom åren har återinvesterats i aktier, dock inte nödvändigtvis i det bolaget som har haft utdelningen.

Som ni också kan se i stapeldiagrammet har utdelningarna höjts väsentligt mer än vad de gjorde de första åren. En av anledningarna till det är att jag under de senaste åren har blivit mer inspirerad till att i framtiden leva på de passiva inkomsterna. Jag har även fokuserat mer på min sparkvot och att stor del av likviderna ska gå till aktieinvesteringar.

 

 
Utdelningar för år 2017
Det är flera faktorer som avgör vilken nivå nettoutdelningarna hamnar på när året är slut. Dels är det de utdelningsnivåer som bolagen väljer att ha från föregående år. Dels är det vilken sparkvot jag lyckas hålla under året. Något som är helt säkert för året är att utdelningarna kommer återinvesteras.

När jag räknar samman de utdelningsförslag som har kommit från bolagens styrelser och den uppskattning som jag har gjort med tanke på hur mycket likvider jag kan investera från min lön blir prognostiserad nettoutdelning mellan 18 500 kr och 19 500 kr. 

Inte illa!

Hur fri är jag?
Om jag återgår till hur jag inledde blogginlägget; jag vill ha mer tid som är fri – inte uppbokat åt arbete. Cirka 18 500 kr i passiva inkomster räcker för cirka 1,5 månaders utgifter. Då har jag räknat med att det går år 13 000 kr per månad, vilket jag tror är rimligt för mig idag.

Vid dessa nivåer är jag 11,9 % fri. Det är en bra utveckling då jag är blott 28 år.

Troligtvis kommer jag öka upp utgifterna något vilket gör att jag kommer få räkna upp målet om de passiva inkomsterna med tiden. Det är dock en rolig tanke att jämföra frihetsgrad redan nu.

Innan löning passar det bra att göra lite aktieköp för likvider som jag har kvar från förra månaden. Jag har gjort nya köp i befintliga portföljbolag enligt nedan: 
 • 5 st Bonava
 • 6 st Handelsbanken
 • 4 st Hennes & Mauritz
 • 4 st NCC
 • 4 st Industrivärden
 • 2 st Skanska
För året har jag investerat 27 450 kr i aktier! Första kvartalet börjar bra. 
 
Nedan är en sammanställning över alla köp hitills under år 2017: 
 
 
I veckan började det svenska utdelningsregnet på riktigt. Det är Axfood som har delat ut 6 kr per aktie. Utdelningen från Axfood summerades till 1 068 kr. 
 
Här nedan är en sammanstållning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
 
För året har jag 1 780 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 1 710 kr under året. 
Jag har gjort nya köp i befintliga portföljbolag enligt nedan: 
 • 9 st Axfood
 • 84 st Opus Group
 • 4 st Handelsbanken
 • 4 st Bonava
För året har jag investerat 23 051 kr i aktier. Det här ger mig goda förutsättningar att öka de passiva inkomsterna under året. 
 
Nedan är en sammanställning över alla köp hitills under 2017: 
 
Det har kommit in utdelningar från två amerikanska bolag. Det är Johnson & Johnson som har delat ut 7,17 SEK per aktie och McDonalds som har delat ut 8,32 SEK per aktie. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag 712 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 642 kr under året. 
 
På sociala medier läser jag fler och fler personer samt familjer som inte längre behöver gå till ett arbete för att kunna betala sina utgifter. Det är personer som inte längre behöver tänka på 8-5 arbeten. Jag inspireras väldigt mycket av det här. För mig har det blivit ett uppvaknande av att det jag håller på med (i år 18,5 - 19,5 K i utdelningar) är möjligt! Jag är på god väg.
 
Tack till er som har kommit i mål eller är som jag, på väg till frihet. Ni inspirerar mig!
 
 
Det har skett en del aktieköp som jag inte redovisats. Året har börjat bra med investeringar enligt plan. 
 
Nya aktieköp enligt nedan: 
 • 38 st Opus Group
 • 16 st Axfood
 • 10 st Kone
 • 370 st Sensys Gatso Group
 • 2 st NCC
 • 4 st Bonava
För året har jag investerat 20 159 kronor i aktier. Det här ger mig goda förutsättning att öka de passiva inkomsterna under året.
 
Nedan är en sammanställning över alla köp hitills under 2017:
 
 
 
 
 
Nu börjar snart de stora utdelningarna trilla in, bolag för bolag.
Det finska bolaget Kone har haft utdelning med 14,73 kr per aktie. Då jag äger 19 stycken aktier i bolaget innebär det en bruttoutdelning på 280 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
För året har jag än så länge 621 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 565 kronor under året. 
Härnäst väntas Axfood lämna utdelning. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 600 404 kr till 607 971 kr. En ökning med 7 567 kr.
 
Förra månaden minskade nettoförmögenheten med 40 400 kr. Det fanns en naturlig förklaring till det här (bilinköp). I anslutning till bilinköpet tillkommer nu några högre enstaka utgifter i form av bilskatt och bilförsäkring. Det här kan påverka både sparkvoten och nettoförmögenheten.
 
Här nedan månadens nettoförmögenhet: 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 250 kr, från Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 466 377 kr.
 • Februaris månads sparkvot uppgick till 40,9%
Det är lite snålt om utdelningar under första kvartalet på året - men de finns. Om januari månad bjöd på utdelning från Walmart handlar februari om utdelningar från Ratos Preferensaktie. Det delades ut 25 kr per aktie, vilket innebär en utdelning på 250 kr totalt för min del.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
För året har jag än så länge 341 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 327 kr under året.