Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 646 783 kr till 668 411 kr. En ökning med 21 628 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under maj har jag fått en nettoutdelning på 4 836 kr från Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz, Ratos Pref, Opus Group samt Kopparberg. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 539 kr.
  • Maj månads sparkvot uppgår till 58,5 %.
Jag har tagit in ett nytt bolag i min tillväxtportfölj, nämligen Cloetta. Det har varit en önskan under en tid att äga bolaget. För några veckor sedan slog jag till och köpte 14 stycken aktier i bolaget. Det är ingen jättepost men eftersom Cloetta tillhör min tillväxtportfölj följer köpet min strategi (att köpa tillväxtbolag för cirka 500 kr i månaden).
  
Varför vill jag äga bolaget? Nedan går jag igenom bolaget för att sedan förklara varför jag gillar bolaget så pass mycket för att köpa aktier i det.
 
BOLAGET
Cloettas historia har sin början av år 1873 då bröderna Cloetta blev först med att i fabrik tillverka choklad i Sverige. Årtalet 1885 bildades Läkerol och 1934 startade det som skulle bli Malaco. I nuläget är antalet anställda 550 stycken.
 
Idag är bolagets position i Sverige stark och sortimentet är varierat. De säljer bland annat godis, choklad och nötter. Känner ni igen varumärken som Kexchoklad, Polly, Plopp, Läkerol och Malaco? Det här är produkter som Cloetta säljer!
 
 
 
MÅL & INRIKTNING
Kärnvärden för Cloetta, både internt och externt, är: Focus (prioritera, ambition och "kommer att göra/will do"-attityd), Teamplay (ömsesidigt ansvar och stöd och att de anställda ska göra sin del), Passion (vara positiv, göra lite extra och att ha kul) samt Pride (att som anställd vara stolt över bolaget samt varumärken).
 
SIFFROR & AKTIEKURS
Bolaget har varit noterat på Stockholms-börsen sedan år 2009 och är i nuläget på Mid Cap-marknaden.
 
Nettoomsättningen ökade från 5 674 Mkr (år 2015) till 5 852 Mkr (år 2016). Samtidigt minskade årets resultat från 386 Mkr (år 2015) till - 191 Mkr (år 2016).
 
Försäljningen kommer från sockerkonfektyr (54 %), choklad (17 %), pastiller (14 %), tuggummi (6 %), nötter (4 %) och övrigt (5 %).
 
Det är också intressant att titta på hur aktiekursen har utvecklats på lång sikt. På tre år har kursen utvecklats med 63 %. Här nedan är ett diagram på ett års sikt och där ser ni också mitt köp under april.
 
 
 
  
UTDELNING
Efter att utdelningen legat på 0 kr under några år började Cloetta dela ut 0,50 kr per aktie år 2016. Det efterföljande året delade bolaget ut 0,75 kr per aktie. Frågan är hur det här fortsätter. En vägledning får vi när vi läser bolagets utdelningspolicy: "Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt". Årets utdelningsandel utgör 53 procent av resultatet efter skatt.
 
Vi vet inget om framtiden men jag personligen anser att det är bra för ett bolag att inte bara dela ut resultatet utan även sätta av likvider till förvärv då de även har chans till tillväxt.
 
För tillfället äger jag som tidigare nämnt 14 stycken aktier i bolaget. Det här ger mig (vid rådande utdelning och antalet aktier) 10,50 kr i utdelning. Ingen jätteslant. Tanken är att fylla på med mer aktier och därmed också vara med på tilltänkt utdelningstillväxt samt tillväxt i aktiekurs. För tillfället är direktavkastningen 2 %.
 
FRAMTIDEN
Under år 2016 producerade bolaget 120 000 ton (!) konfektyr och försäljningen ökade med 3,1%. Kommer bolaget kunna hålla den här nivån? Jag tror det. Människor tenderar till att leva mer hälsosamt numera, men jag skulle tro att de som redan "slarvar" kommer slarva än mer i framtiden. Jag såg häromdagen, på Twitter, att barn äter mindre mängd socker/godis. Det är bra för hälso-framtiden. Cloetta producerar även mer hälsosamt snacks (nylanseringar) vilket visar på att de är medvetna om vad som krävs för att även locka till att sälja produkter för de hälsomedvetna.
 
Tillgängligheten för att kunna sälja produkterna är viktigt. I de butiker och affärer som jag besöker hittar jag hela tiden produkter från Cloetta. Det är häftigt och visar på att utbudet finns. Köparna ska bara lägga ner chokladkakor och tuggummi i kundkorgen ;)
 
 
VARFÖR ÄGER JAG BOLAGET?
En anledning är att det är ett fint bolag som har potential till att växa under de närmaste åren. Om de får ordning på sin kostnadskontroll kommer det medföra mycket för resultatet. De kommer även ha möjlighet att förvärva andra bolag vilket kan göra gott. Jag har därför en positiv syn på Cloetta i framtiden.
 
Jag äger även bolaget med anledning av den potentiella utdelningstillväxt som finns. Utdelningen ökade 50 % från år 2016 till år 2017. Medvetenheten finns att det troligtvis inte alltid kan vara så hög utdelningstillväxt men det är ändå lockande att äga aktier i bolaget.
 
Under de senaste året har jag hört och sett att flera pratar positivt om bolaget. Självklart påverkar det här mig och det finns en chans till att "rida på vågen". När jag analyserar bolaget anser jag inte det här är "tomt prat" utan siffrorna visar också på att det är ett bra bolag.
 
MIN REKOMMENDATION
---> Köp!
Den senaste veckan har genererat i nya aktieköp. Återkommande investeringar gör gott för min portfölj. Den här gången har jag investerat i ett befintligt portföljbolag, Handelsbanken, samt ett bolag som jag inte sedan tidigare äger - SolTech Energy Sweden. Ett enskilt blogginlägg kommer angående det senare köpet. 
 
Jag har köpt följande: 
  • 4 stycken aktier i Handelsbanken
  • 50 stycken aktier i SolTech Energy Sweden
 
Under året har jag investerat i aktier för 35 624 kr! 
Som jag tidigare har skrivit så sparar jag månadsvis till nytt boende samtidigt som jag varje månad amorterar på nuvarande bostadslån.
 
Amorteringen av lånet är 1 400 kr per månad.
 
Sparandet är varierande, det beror på övriga utgifter. Däremot tycker jag det är viktigt att jag varje månad sparar någonting för att få investeringar kontinuerligt. Likviderna investeras i fonder och aktier. Historiskt har jag mestadels investerat i fonder för att för någon månad sedan också gå över till att köpa aktier i boendeportföljen.  Nuvarande bolag är: Hennes & Mauritz samt Klövern Preferensaktie.
 
Såhär ser boendesparandet ut för tillfället:
 
 
Totalt för boende är alltså 231 042 kr. Jag har tidigare varit inne på att min sambo ska ha lika mycket till nästa boende så hur mycket det finns sparat där avgör mer eller mindre hur mycket jag behöver. För tillfället tänker jag att jag ligger i nivå med det som planeras.

Jag har alltså även tagit in Klövern Pref i portföljen, varför då?
En av anledningarna är direktavkastningen som bolaget ger, för närvarande höga 6,8 procent. De delar ut likvider fyra gånger per år (januari, april, juli samt oktober). Jag gillar tanken på att få igång kassaflödet i en större utsträckning (fastän jag för tillfället endast äger 1 aktie i bolaget heheh). Med kassaflödet från utdelningarna kan jag sen köpa fler aktier eller fonder för att på så sätt få högre avkastning.
 
Med andra ord - jag planerar att köpa fler aktier i Klövern Pref.
Månadens lön har kommit in på bankkontot, det var ordinarie lön samt en extra slant för övertid som min arbetsgivare bad mig om. Dessutom har jag denna månad mottagit en passiv inkomst på min ägda skogstomt, inkomsten därifrån uppgår till 2 858 kr. Det tar jag med i nedanstående beräkning.
 
Likviderna tas tacksamt emot och fördelas på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag med en sparkvot på 58,5 % av lönen, den passiva inkomsten från skogstomten samt utdelningar.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 19 527 kr. Observera 1 800 kr vid "Aktiereserv", vilket avser att gå till investering i onoterat bolag.
 
För året är genomsnittlig sparkvot 45,8 %.
Det har kommit in en liten slant från Opus Group, bolaget delar ut 0,12 kr per aktie. Då jag äger 292 aktier i min tillväxtportfölj uppgick utdelningen till 35 kr netto. Inte en jättehög summa men alltid något då jag tillämpar återinvestering. 
 
Vårens utdelningar är nu över och fram till hösten väntar några amerikanska bolag dela ut. Därefter är det några fler svenska bolag som ger mig likvider till min depå. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 732 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 550 kr än så länge.
Jag har blivit mer och mer intresserad av att köpa onoterade bolag, dels för den tillväxtmöjlighet som finns och dels för att det är kul att ha bolag som inte är flitigt omsatta. Det är en spänning i att äga ett bolag i ett tidigare skede och en spänning med att vänta på hur bolaget utvecklas. Självklart är det en större risk än att äga ett börsnoterat bolag. Personligen tycker jag inte det finns analyser om bolagen som är tillfredsställande (upplys mig vart jag kan hitta dessa om ni vet). 
 
Om du som investerare kommer in tidigt i ett bolag kan det vara så att avkastningen på sikt kommer vara hög, högre än om det går så långt att du investerar först när bolaget eventuellt noteras. Med det sagt kan jag också trycka på att det kan vara värt att ta en risk för att eventuellt få en högre avkastning. Hur mycket likvider som ska investeras i onoterade bolag beror på din risknivå och din investeringsstrategi. 
 
Onoterade bolag i min portfölj
För tillfället äger jag två stycken onoterade bolag. Dessa två bolagen är värda 15 800 kr och utgör alltså inte så stor andel av min totala aktieportfölj (som i förra nettoförmögenheten hade ett totalt värde på 489 763 kr). De onoterade bolagen utgör alltså 3,2% av min aktieportfölj vilket jag tycker är en liten andel i sammanhanget. Varför jag tycker det är en liten andel är för att jag tycker att jag bör ta risk. Jag är inte ens fyllda 30 år och har lång tid kvar till pension. Och som så många andra säger: Lite krydda i portföljen är inte fel. 
 
I framtiden planerar jag att fortsätta köpa onoterade bolag och därmed fortsätta ta hög risk. Jag vill dock understryka att min primära strategi med utdelningsaktier hela tiden ligger i fokus. 
 
Vad har ni för tankar om onoterade versus noterade bolag? 
Vårregn, vårregn och vårregn. Det är ungefär så jag kan sammanfatta de senaste månaderna. Och då är regnet i form av likvider. Jag tycker verkligen om utdelningarna som jag får och möjligheten till återinvestering ska inte underskattas. För egen del sker återinvestering årligen i min portfölj. 
 
Följande bolag har haft utdelning sedan min förra rapportering: eWork Group, Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz samt Ratos Preferens. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 697 kr för året och nettoutdelningarna till 15 515 kr än så länge. Det innebär att jag har passerat förra årets totala nettoutdelning (14 179 kr). Med tanke på att flera av mina bolag har halvårsutdelningar vet jag att det kommer komma fler större utdelningsbelopp. Målet är dock fortfarande en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Min lön får jag varje månad och jag ser till att viss del av den går till investerande i aktier, även återinvestering är viktigt för mig. Nu har jag gjort fler investeringar, vilka redovisas här nedan: 
  • 14 stycken aktier i Cloetta (ett nytt bolag till min portfölj - ett inlägg kommer senare om detta)
  • 4 stycken aktier i Handelsbanken
  • 3 stycken aktier i Bonava
  • 2 stycken aktier i NCC
 
Under året har jag investerat i aktier för 34 472 kr. Spännande första fem månader och spännande inför framtiden! 
Beslut har kommit från Ratos angående att preferensaktierna ska lösas in och att det gäller samtliga preferensaktier. Bolaget har sedan tidigare varit tydliga med att inlösen kan ske under år 2017 till priset 1 837,50 kronor per aktie. Sista dag för handel är 9 juni 2017 men om ingen försäljning sker manuellt från aktieägaren innan dess kommer inlösenbeloppet automatiskt finnas på kontot 16 juni 2017.
 
Jag var med i emissionen juni år 2013 och fick 10 stycken preferensaktier i bolaget. De första 2,5 åren hade jag dessa i min aktiedepå (och fick därmed skatta för utdelningarna) men under år 2015 flyttade jag över dessa till mitt ISK. Därefter betalades ingen skatt på de utdelningar som jag har mottagit.
 
Nettoutdelningar som jag har fått från Ratos Preferensaktier uppgår till 3 300 kronor under åren. Återinvestering har skett för samtliga av dessa likvider, dock inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
När inlösen sker kommer jag få 18 375 kr på mitt konto. Hur ska dessa likvider användas?
Min tanke är att köpa bolag där utdelningshistoriken är god, det vill säga i något av de bolagen som jag redan äger på lång sikt. Jag har inte tänkt något speciellt bolag utan mer fördela det till de bolag som för tillfället har lägst vikt i min portfölj.
 
Äger ni Ratos preferensaktier? Hur går era tankar?
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 615 045 kr till 646 783 kr. En ökning med 31 738 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under april har jag fått en nettoutdelning på 9 008 kr från Handelsbanken, Coca Cola, Walmart, Swedbank, Bonava, Skanska, NCC, Ratos samt eWork. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 489 763 kr.
  • April månads sparkvot uppgick till 45,6 %.