Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
  • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
  • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
  • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Längtan efter en större frihet. Bestämma över min egen tid. Välja vad jag vill göra och när jag vill göra det. Inte behöva stressa över arbetsuppgifter som delegeras av chefen. Kunna ta en ledig dag när jag vill. Besöka vänner och familj utan att vara tidspressad. Äta en god frukost ute på stan med en bok i handen. Se solen när det är novembermörkt i Sverige.
 
Pengar ger upphov till frihet. Det är så jag tänker när jag studerar mina aktieinnehav och mina historiska samt kommande utdelningar. Med kapitalet som jag har sparat och investerat ihop under ett antal år kommer friheten smygande. Som ett exempel har jag en nettolön i utdelningar och med tanke på att jag lever på ungefär halva min nettolön beräknar jag att min frihet sträcker sig två månader. Det här kan dock komma att ändra sig beroende på hur höga utgifter jag har, såklart.
 
I nuläget känner jag friheten i att jag i framtiden kan få möjlighet att välja vad jag vill göra. För stunden tar jag därmed inga aktiva åtgärder för att göra en förändring, exempelvis gå ner i arbetstid, utan njuter av att få en heltidslön varje månad. Tankesättet får istället vara att varje aktieinvestering ger en framtida passiv inkomst.
 
Det gäller att vara tålmodig i sitt sparande och investerande men samtidigt se tillbaka på kort sikt. Händelser på kort sikt kan i små steg bli något stort på längre sikt. Om jag påminner mig själv om detta på resans gång kommer underverk ske. Jag är helt övertygad om det! Det finns många bra exempel i etern.
I inlägget tidigare (läs här) skrev jag vilka mina amerikanska innehav är och hur stor andel av totala portföljen som de utgör, alltså 19 procent. Vilka är då de övriga bolagen (81 procent)? De består av svenska och finska bolag, mestadels svenska om jag ska vara ärlig.
 
De flesta bolagen är noterade men jag har även onoterat bolag (som än så länge har varit hemligt och kommer så vara i framtiden).
 
I skrivande stund är marknadsvärdet på aktierna 528 649 kr. Se nedan för procentandel för respektive innehav.
 
 
De fem bolagen där marknadsvärdet är högst av min totala portfölj är: Skanska, Hennes & Mauritz, Coca Cola, Industrivärden samt Swedbank. Ändå en bra spridning vad gäller branscher.
 
 
Jag har både svenska, finska och amerikanska bolag som jag investerar i. I fredags, när det var Black Friday, passade jag på att köpa fler aktier i mina amerikanska innehav eftersom Avanza hade courtagefri handel. Här nedan ser ni de aktier jag köpte.
 

Då jag inte köpte några svenska eller finska aktier under november månad hade jag hela månadens aktiepeng kvar. Det blev därför en stort köp i fredags istället. Totalt äger jag fyra amerikanska bolag och jag beslutade mig för att fylla på i varje enskilt bolag. Anledningen är att jag har strategin att kontinuerligt fylla på i varje och det här var ett utmärkt tillfälle för det.
 
Med tanke på riskspridning är det bra om jag fördelar portföljen på olika länder. Totalt uppgår de amerikanska aktierna till 103 458 kr (se fördelning mellan bolag nedan). Med tanke på att min totala aktieportfölj är värd 541 119 kr, är det här 19 procent av totalt aktieinnehav.
 
 
 
Jag tycker 19 procent i amerikanska bolag är en bra andel. Min förhoppning är att det även i framtiden ska se ut såhär.
Hur stor andel amerikanska bolag har du av ditt totala aktieinnehav?
NCC och Hennes & Mauritz har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under år 2017:
 
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 19 075 kr och nettoutdelningen till 18 641 kr. Som jag tidigare har nämnt är målsättningen för året en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr. Det här innebär att jag är inne på min målnivå!! Resterande eventuella utdelningar (kan komma någon utländsk utdelning som jag inte har 100 % koll på) är ren bonus! 
Lönen har kommit in till mitt konto och jag har gjort fördelningar till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Under månaden har jag fått 1 924 kr i utdelningar. Totalt blev det en sparkvot på 54,2%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 
(null)
Summan som jag sparar på lång sikt är 12 913 kr. 
För året är genomsnittlig sparkvot 49,6%.