Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 691 405 kr till 712 307 kr. Det är en ökning med 20 902 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
(null)

Under oktober har jag fått utdelning från Klövern Pref (till boendesparandet), Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 539 706 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 55%.
Lönen har kommit in till mitt bankkonto och jag har gjort fördelningar till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Jag fick 567 kr i utdelning under månaden. Den här månaden uppnåddes en sparkvot på 55%.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 12 112 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 49,2%.
Jag har slutit upp i ett projekt med @Framtidsfemnstn, @frihetsgudinnan och @PengarMoney. Projektet är det omtalade "Project 333". Det innebär att vi ska välja ut 33 stycken plagg och accessoarer inklusive skor och jackor som vi sedan använder i tre månader i olika kombinationer. I de 33 plaggen ingår inte underkläder och träningskläder. 
 
Varför gör jag det här?
Dels för att jag är övertygad om att jag kommer klara mig på 33 plagg och dels för att jag vill fortsätta min strävan mot att blir mer och mer minimalistisk i mitt tänk. Att jag ska ha en garderob som väsentligt minskas är den rätta vägen att gå. Jag och min sambo bor i en mindre lägenhet och har begränsat med garderobsutrymme, förhoppningsvis kan det blir mer ordning där. 
 
Tidigare har jag shoppat kläder som jag inte har använt eller som jag egentligen inte behöver. Mitt mål är att reducera det här och endast köpa det som jag tycker kan ingå i min garderob (förutsatt att jag då rensar ut ett annat plagg).
 
Hur gick utrensningen? 
Det tog en stund att lägga de kläder som jag brukar använda i en hög samt de kläder som jag har men som jag inte vanligtvis har på mig i en annan hög. De kläderna som var slitna eller som jag aldrig använt la jag antingen i återvinning eller i säljlådan. Till slut stod jag med totalt 33 saker bestående av kläder, skor och smycken. Mycket nöjd över det!
 
Hur länge ska project 333 pågår?
Vi börjar 1 november 2017 och jag tänker att, om den här metoden passar mig, fortsätter så länge som möjligt. Efter tre månader kommer jag ta ut de 33 sakerna som jag har valt och se om jag vill byta ut något. Likadant blir det när vårkläder ska användas och senare sommarkläder.
Det var länge sedan jag redovisade mina investeringar i aktier. Likviderna kommer från lön samt utdelningar som nu har investerats. 
 
Köpen gjordes i bolag där jag sedan tidigare är aktieägare. Jag har köpt följande: 
 • 4 stycken aktier i Skanska
 • 12 stycken aktier i NCC
 • 38 stycken aktier i Bonava
 • 12 stycken aktier i Industrivärden
 • 36 stycken aktier i Axfood
 • 7 stycken aktierna i Electra Gruppen
 • 4 stycken aktier i Johnson & Johnson
 • 9 stycken aktier i Handelsbanken
 • 5 stycken aktier i eWork Group
 
Under året har jag investerat i aktier för 99 639 kr! 
 
 
 
Coca Cola & Bonava har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i nya aktier, inte nödvändigtvis i samma bolag. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 17 151 kr och nettoutdelningen uppgår till 16 716 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 657 807 kr till 691 405 kr. Det är en ökning med 33 598 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under september har jag fått utdelning från Walmart, McDonalds samt Johnson & Johnson.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 527 114 kr. Alltså är värdet återigen över en halv miljon. Det svänger lite mellan varje balansräkning men så är det med börsen.
 • September månads sparkvot uppgår till 52,6 %.