En ny lön finns på kontot och den ska sättas i arbete genom sparande, investeringar och amorteringar. Lite till utgifter också såklart. Inga utdelningar under februari. Totalt blev det en sparkvot på 31,8%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 6 982 kr. Jag har ännu inte kommit upp i den nivån som förra året men som jag tidigare har skrivit beror det på köksrenovering och att "livet kostar på". 

För året är genomsnittlig sparkvot 24,5%. 
Då jag inte redogjorde för nettoförmögenheten vid månadsskiftet kommer istället en daterad från 8 februari 2018. Hoppas ni går med på det.
 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 709 466 kr till 689 288 kr. Det är en minskning med 20 179 kr. En stor orsak är köksrenovering som slukat pengar. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
Under januari har jag fått utdelning från Walmart. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 559 560 kr. 
  • Januari månads sparkvot uppgick till 17,2%.

Som vanligt fördelas nettolönen ut på utgifter, sparande, investeringar och amorteringar. Utdelningarna för månaden uppnådde 106 kr. Totalt blev det en sparkvot på 17,2%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 3 788 kr. Precis som när det gäller sparkvoten för december-lönen är också denna månads sparkvot lägre än tidigare. Anledningen är en köksrenovering och att "livet kostar på" för tillfället. 

Enligt ovanstående sammanställning kan vi också konstatera att jag börjat investera via Lendify (Länk). Det är värt att nämna här men jag kommer, vid ett senare tillfälle, skriva ett mer ingående blogginlägg angående investeringen. 

För året är genomsnittlig sparkvot 17,2%. 
En försenad uppdatering av nettoförmögenheten avseende årsskiftet. 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 715 083 kr till 709 466 kr. Det är en minskning med 5 617 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen: 

(null)

Under december har jag fått utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 536 740 kr. 
  • Decembers månads sparkvot uppgick till till 12,7%.