Balansräkning 28/2 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 689 288 kr till 660 945 kr. Det är en minskning med 28 343 kr. Orsaker till minskningen är köksrenovering samt "att livet kostar på". Nu är dock köksrenoveringen färdigbetald och vi kan lägga det åt sidan. Skönt!
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

Under februari har inga utdelningar trillat in på depån.
 
  • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 519 934 kr
  • Februari månads sparkvot uppgick till 31,8 %.


Kommentera

Publiceras ej