Balansräkning 30/11 - 2016

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 592 773 kr till 609 366 kr. En ökning med 16 593 kr. 
Över 600 K! Yes yes yes. Absolut ett delmål som uppfylls. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 424 kr, från NCC och Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 433 594 kr. 
  • November månads sparkvot uppgår till 50,3 procent. 

Kommentera

Publiceras ej