Och inte lite.
Jag och min sambo har köpt en bil för lite över 100K. Vi betalade halva var och eftersom vi inte är så mycket för lån betalade vi den kontant.
 
Hur påverkar det här mig?
Ekonomiskt påverkar det mig en del, men inte så mycket som tur är. Anledningen är att jag betalade bilen från sparkonto och att jag var noga med att inte ta från min aktieportfölj. Vad jag än gör så vill jag inte köpa en bil för pengar från min befintliga, kära, portfölj. Om jag hade varit tvungen att sälja aktierna hade jag inte velat köpa bilen.
 
Ekonomiskt påverkar det mig i de löpande utgifterna; drivmedel, försäkring, reparationer, besiktning och nya bildäck. Utgifterna reduceras dock en del när jag tänker på de tidigare, ordinarie, reseutgifterna som jag haft till hemstaden.
 
Nettoförmögenheten har minskat under januari eftersom bilinköpet finansierades av likvider på sparkonton (se nettoförmögenheten för 31 januari 2017).
 
Privat- och välbefinnandemässigt påverkar det mig i positiv riktning då jag känner en större frihet.
 
Utvärdering av köpet (med kostnadsperspektiv) kommer såklart att göras i framtiden.
 
Hur ser ni på bilutgifter när ni försöker vara sparsamma och investera stor del av lönen?
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 640 843 kr till 600 404 kr. En minskning med 40 439 kr.
 
Nettoförmögenheten har tidigare ökat månad för månad men nu en rejäl sänkning. Det måste såklart finnas en anledning till det. Jag och min sambo har köpt en gemensam bil, vilket har medfört att mitt sparkonto har minskat drastiskt. Ett eget inlägg för detta spenderande kommer.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 77 kr, från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 459 631 kr.
 • Januari månads sparkvot uppgår till 47,8 procent.
I början av januari kom min första utdelning för året in på depån. Det var WalMart som delade ut 4,55 kr per aktie  och då jag äger 20 stycken blev bruttobeloppet hela 91 kronor. Efter avdragen källskatt fick jag 77 kr i nettoutdelning. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna, ser skralt ut men vi har endast avverkat januari: 
 
 
 
För året har jag än så länge 91 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 77 kr under året. 
Det var ett tag sedan som jag redovisade den procentuella fördelningen på mina bolag. Här nedan redovisas den. 
Mina topp 3 är Skanska, Hennes & Mauritz samt Swedbank. Det är tre otroligt bra bolag på lång sikt (enligt mig). Det är några bolag som jag vill vikta upp - speciellt de olika utländska bolagen. Den tiden kommer. 
 
De fem bolagen med lägst vikt i portföljen är med i min "tillväxtportfölj". 
 
Vad tycker ni om fördelningen? Är det något bolag som jag bör vikta ned alternativt upp? Jag tar tacksamt emot era reflektioner. 
I januari har det även blivit en del aktieköp. Jag har kommit igång riktigt bra och det kommer säkert bli än mer engagemang åt min aktieportfölj när fler och fler bolagsrapporter ges ut. 
 
Nya köp enligt nedan: 
 
 
Alla köp ovan är i befintliga bolag. Däremot funderar jag på att ta in Securitas eller Cloetta i framtiden. Jag får återkomma till det senare, när jag har tittat mer på dessa två bolag. 
 
Köpen ovan har gjorts av sparande från lönen och återinvestering av utdelningar. 
I januari har jag fått en lön som inte bara har gått till utgifter utan även lite roligare saker (aktier och amorteringar). Den här månaden lyckades jag uppnå en sparkvot på 47,8% av min nettolön. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 300 kr. Som ni ser har jag inte sparat lika mycket till boende (boendespar och amortering av bostadslån) som jag brukar. Anledningen till det är att jag och min sambo i framtiden ska köpa en gemensam lägenhet eller hus och jag anser att jag redan har rätt mycket sparat till det. 
 
För året är genomsnittlig sparkvot 47,8 procent. 
Vi är inne på det nya året och jag kan se tillbaka på hur väl målen för 2016 uppfylldes. För ett år sedan satte jag upp mål, dessa är i fet stil nedan. I kursiv stil är min kommentar om hur det har gått. 
 
EKONOMISKA MÅL
 • Investering i aktier om 5 500 kr per månad, vid eventuell löneförhöjning ska nettoökningen fyllas på i det här beloppet. Under året har den genomsnittliga överföringen från lönen till investerande i aktier varit 7 750 kr. Med tanke på beloppet är målet uppfyllt och jag är nöjd. Under några av månaderna satsade jag extremt mycket på investerande i aktier vilket har bidragit till att genomsnittet blir så högt. När jag tänker på att utdelningarna dessutom har återinvesterats blir jag lycklig.
 • Nettoförmögenhet på 600 000 kr vid årets slut. Nettoförmögenheten stängdes på 640 843 kr, en bit över målet som sattes upp. Målet är uppfyllt. 
 • Utdelningar om 13 300 kr netto. Det här är ett av de viktigaste mål jag har satt upp och det är utdelningarna som jag fokuserar på - det är dom som en dag ska betala mina utgifter. Summeringen av årets nettoutdelning är 14 320 kr. Målet är därmed uppnått. 
 
VÄRDEFULL TID
 • Läsa 12 stycken böcker under året. Jag älskar egentid och att då läsa böcker. Under året som var läste jag 20 stycken böcker. Målet är uppfyllt.
 • Upprätthålla bra kontakt med mina nära och kära. Jag har daglig kontakt med min närmaste familj och kontinuerlig kontakt med de andra jag tycker om. Målet är uppfyllt.
 • Två träningspass per vecka samt en långpromenad per vecka. Jag har alltid idrottat mycket men har under sommar och höst 2016 tappat en del i frekvensen av träningspass. Målet har inte uppfyllts. Glädjande kan jag konstatera att jag i början av 2017 har vänt den negativa trenden och börjat träna kontinuerligt igen! 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 609 366 kr till 640 843 kr. En ökning med 31 477 kr. 
Det ökar på riktigt bra nu, men det är inte det som är avgörande - fokusering är fortfarande på utdelningar. 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 358 kr, från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 446 518 kr. 
 • December månads sparkvot uppgår till 49,9 procent.
På sista börsdagen på året köpte jag aktier till min långsiktiga portfölj och fokusering är, som bekant, på utdelningar. 
 
Köp enligt nedan: 
 • 4 st aktier i Bonava
Bolaget är ett befintligt bolag i min portfölj sedan tidigare. Jag tror på bolaget på lång sikt och det ska bli spännande att se hur de utvecklar sig under år 2017. 
 
För året har jag investerat 117 954 kronor i aktier. Sammanfattningsvis är jag riktigt nöjd med de nära 118 K, det här trodde jag inte för några år sedan. Tilläggas är att det består av nyspar, utdelningar och likvider från aktiereserven. 
 
 
 
I december fick jag en lön som har avsatts till löpande utgifter - men också till sparande, investeringar och till amorteringar. Den här månaden lyckades jag uppnå en sparkvot på 49,9 % av min nettolön
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt
 
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 11 516 kr. 
För året är genomsnittlig sparkvot 60,9 procent. 
December är en riktig utdelningsmånad för mig, förutom vårens månader såklart. Det har kommit in två nya utdelningar, från Coca Cola och McDonalds. Totalt för dessa två blev det 363 kr brutto in på depån. 
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016. 
För året har jag 15 089 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 14 320 kr under året! 
 
Tidigare har jag skrivit att målet för året var att nå upp till 13 300 kr i nettoutdelningar. Målet har sedan en tid uppnåtts och anledningen till det är att jag har investerat mer än vad jag innan tänkte. Känner att det bara är positivt! 
Det har blivit en hel del nya aktieköp under de senaste två veckorna. Köpen har gjorts till den långsiktiga portföljen och fokusering är, som bekant, på utdelningar.
 
Köp enligt nedan:
 • 7 st aktier i Axfood
 • 3 st aktier i Industrivärden
 • 4 st aktier i NCC
 • 3 st aktier i Handelsbanken
 • 3 st aktier i Bonava
Ovanstående bolag är befintliga bolag i min portfölj sedan tidigare. 
 
För året har jag investerat 117 391 kronor i aktier. Tilläggas är att det består av nyspar, utdelningar och likvider från aktiereserven.
December bjuder också på utdelningar! Johnson & Johnson har delat ut 7,25 kr per aktie och totalsumman för min del blev 58 kr. 
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016. 
 
För året har jag 14 726 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 14 012 kr under året! 
 
Tidigare har jag skrivit att målet för året var att nå upp till 13 300 kr i nettoutdelningar. Målet har sedan en tid uppnåtts.
Jag har investerat mer kapital i bolag! Främst till min långsiktiga portfölj men också något till min tillväxtportfölj.
 
Köp enligt nedan:
 • 10 stycken nya aktier i Axfood
 • 300 stycken nya aktier i Sensys Gatso Group
 • 4 stycken aktier i McDonalds
Jag har alltså köpt in mig i ett bolag som jag inte har ägt tidigare; McDonalds. Jag tror det är ett fint köp som kommer ge mig fina utdelningar framöver. Hur jag tänkte kan ni läsa i en tidigare publicerad jämförelse mellan Kone, McDonalds och Walt Disney. Ni läser den här.
 
För året har jag investerat 114 296 kronor i aktier. Helt otroligt! Tilläggas är att det består av nyspar, utdelningar och likvider från aktiereserven.
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 592 773 kr till 609 366 kr. En ökning med 16 593 kr. 
Över 600 K! Yes yes yes. Absolut ett delmål som uppfylls. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 424 kr, från NCC och Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 433 594 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 50,3 procent.