Jag har länge haft tankar om att bolåneräntan har en stor påverkan på privatekonomin och främst de löpande utgifterna per månad. När bostadsrätten köptes in år 2015 fick jag, enligt mig, en ganska hög ränta genom min huvudbank. Nu senast uppgick den till 1,91%. Det var väl då jag fick en tankeställare på att det här måste förhandlas ner, eller i alla fall att jag måste kika på andra möjligheter.
 
Då Twitter är bra för att kunna ta del av andras tankar har jag följt #sädinränta och inspirerats därifrån. Det motiverade mig att jämföra bolåneräntan där jag via SBAB kunde få en ränta på 1,59%. Jag och min sambo slängde samtidigt iväg ett mail till min huvudbank där vi beskrev ärendet och att SBAB erbjuder 1,59%.
 
Jackpott! Min huvudbank ville matcha det här genom att ge oss 1,49%. Det gör stor skillnad.
 
Bostadslånet är för närvarande på 794 700 kr. Med 1,91 % ränta är räntekostnaden per år 15 179 kr (1 265 kr per månad). Med 1,49% ränta är nuvarande räntekostnad 11 841 kr (987 kr per månad).
 
Det ger en förändring på 3 338 kr per år eller 278 kr per månad!
 
Walmart och Kone har varit i farten och delat ut pengar till mig (i januari respektive mars). Dessa utdelningar ska återinvesteras i aktier.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under 2018:

Bruttoutdelningen uppgår till 660 kr och nettoutdelningen till 561 kr. Målet för årets nettoutdelningar är mellan 22 000 kr och 23 000 kr.
 
Snart påbörjas vårens utdelningsregn. Är ni beredda?
Jag har i mina inlägg för sparkvot och nettoförmögenhet nämnt att det har gått åt en del pengar till en köksrenovering som vi gjorde i bostadsrätten under vintern. Det vore bra med en förklaring för hur renoveringen finansierades. 

När jag köpte bostadsrätten under år 2015 hade jag två mål: 
 • Dels att månadsvis amortera ner bostadslånet och 
 • Dels att investera i fonder varje månad för att skapa en boendebuffert. 
I och med fakturan som skickades hem till mig för renoveringen behövdes likvider att betala fakturan med. Jag bestämde mig för att betala genom att sälja fonderna samt att överföra från min buffert. Det här har påverkat mitt boendesparande genom att det som nu finns kvar i mitt boendespar endast är kontantinsatsen, amorteringarna på bostadslånet samt de aktier som jag inte sålde. 

Jag och min sambo vet inte när vi ska köpa en större lägenhet /ett hus och det är därför viktigt för mig att återigen bygga upp med investerande i fonder. Den främsta anledningen är att jag behöver likvider (de amorterade beloppen på bostadslånen räknar jag inte in som likvider eftersom jag då först måste sälja nuvarande bostadsrätt). Enligt min mening behövs likvider då jag är rädd att banken annars kommer säga nej till att låta mig köpa ett annat objekt. 

Min strategi för att öka likviderna är följande: 
 • Köpa preferensaktier och fonder från månadslön
 • Återinvestera utdelningar från preferensaktier i nya fonder eller nya aktier. 
I mitt boendesparande äger jag för tillfället Klövern Pref samt Spiltan Aktiefond Småland.  Jag funderar på att även köpa Avanza Zero. Har ni förslag på fler fonder som passar? Kanske något globalt. 

Nuvarande boendesparande ser ut såhär: 
(null)

Belåningsgrad
Som marknadsvärde på bostaden räknar jag med inköpspriset för 2,5 år sedan. Beloppet var då 1 010 000 kr. Kontantinsatsen uppgick till 170 000 kr och bostadslånet till 840 000 kr. Sedan dess har jag totalt amorterat 45 300 kr och nuvarande skuld är 794 700 kr. Belåningsgrad är därför 78,7 %. 

Varje månad dras 1 400 kr från mitt bankkonto för amortering på lånet. Mitt närmaste mål är att ha en belåningsgrad på 75%. Med nuvarande amorteringstakt kommer det ta 26,5 månader, det vill säga över två år innan det här är uppfyllt. Det gäller alltså att vara tålmodig och se de enskilda månadsvisa betalningarna på längre sikt. För som vi är bekanta med - några hundralappar per månad kan göra stor skillnad i framtiden. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 689 288 kr till 660 945 kr. Det är en minskning med 28 343 kr. Orsaker till minskningen är köksrenovering samt "att livet kostar på". Nu är dock köksrenoveringen färdigbetald och vi kan lägga det åt sidan. Skönt!
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

Under februari har inga utdelningar trillat in på depån.
 
 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 519 934 kr
 • Februari månads sparkvot uppgick till 31,8 %.


En ny lön finns på kontot och den ska sättas i arbete genom sparande, investeringar och amorteringar. Lite till utgifter också såklart. Inga utdelningar under februari. Totalt blev det en sparkvot på 31,8%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 6 982 kr. Jag har ännu inte kommit upp i den nivån som förra året men som jag tidigare har skrivit beror det på köksrenovering och att "livet kostar på". 

För året är genomsnittlig sparkvot 24,5%. 
Då jag inte redogjorde för nettoförmögenheten vid månadsskiftet kommer istället en daterad från 8 februari 2018. Hoppas ni går med på det.
 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 709 466 kr till 689 288 kr. Det är en minskning med 20 179 kr. En stor orsak är köksrenovering som slukat pengar. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
Under januari har jag fått utdelning från Walmart. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 559 560 kr. 
 • Januari månads sparkvot uppgick till 17,2%.

Som vanligt fördelas nettolönen ut på utgifter, sparande, investeringar och amorteringar. Utdelningarna för månaden uppnådde 106 kr. Totalt blev det en sparkvot på 17,2%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 3 788 kr. Precis som när det gäller sparkvoten för december-lönen är också denna månads sparkvot lägre än tidigare. Anledningen är en köksrenovering och att "livet kostar på" för tillfället. 

Enligt ovanstående sammanställning kan vi också konstatera att jag börjat investera via Lendify (Länk). Det är värt att nämna här men jag kommer, vid ett senare tillfälle, skriva ett mer ingående blogginlägg angående investeringen. 

För året är genomsnittlig sparkvot 17,2%. 
En försenad uppdatering av nettoförmögenheten avseende årsskiftet. 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 715 083 kr till 709 466 kr. Det är en minskning med 5 617 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen: 

(null)

Under december har jag fått utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 536 740 kr. 
 • Decembers månads sparkvot uppgick till till 12,7%. Som vanligt fördelas nettolönen ut på utgifter, sparande, investeringar och amorteringar. Utdelningarna för månaden uppnådde 460 kr. Totalt blev det en sparkvot på 12,7%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 2 927 kr. Den uppmärksamme kan konstatera att det är ett avsevärt lägre belopp än tidigare månader! Det finns såklart en anledning, pågående köksrenovering kostar på (mer än vad vi tänkt oss från början). Jag hänger inte läpp utan jag är medveten om mitt investerar-tänk och kommer investera i aktier i större utsträckning när jag får chansen. 

För året är genomsnittlig sparkvot 46,5%. 
Johnson & Johnson, Coca Cola och McDonalds har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag. 

Jag äger 18 stycken J&J-aktier och per aktie delades det ut 7,07 kr. 

118 stycken aktier i Coca Cola står i min ägo och 3,13 kr delades ut per aktie. 

Jag har samlat på mig 10 stycken aktier i McDonalds och utdelningen når upp till 8,53 kr per styck. 

Sammantaget, för året, uppgår bruttoutdelningen till 19 657 kr och nettoutdelningen till 19 085 kr. 

Mycket bra! Målet för året är att uppnå en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr, vilket ju betyder att det är uppnått. Närmast väntar att skriva upp mål för år 2018! :) 


Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
 • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
 • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Längtan efter en större frihet. Bestämma över min egen tid. Välja vad jag vill göra och när jag vill göra det. Inte behöva stressa över arbetsuppgifter som delegeras av chefen. Kunna ta en ledig dag när jag vill. Besöka vänner och familj utan att vara tidspressad. Äta en god frukost ute på stan med en bok i handen. Se solen när det är novembermörkt i Sverige.
 
Pengar ger upphov till frihet. Det är så jag tänker när jag studerar mina aktieinnehav och mina historiska samt kommande utdelningar. Med kapitalet som jag har sparat och investerat ihop under ett antal år kommer friheten smygande. Som ett exempel har jag en nettolön i utdelningar och med tanke på att jag lever på ungefär halva min nettolön beräknar jag att min frihet sträcker sig två månader. Det här kan dock komma att ändra sig beroende på hur höga utgifter jag har, såklart.
 
I nuläget känner jag friheten i att jag i framtiden kan få möjlighet att välja vad jag vill göra. För stunden tar jag därmed inga aktiva åtgärder för att göra en förändring, exempelvis gå ner i arbetstid, utan njuter av att få en heltidslön varje månad. Tankesättet får istället vara att varje aktieinvestering ger en framtida passiv inkomst.
 
Det gäller att vara tålmodig i sitt sparande och investerande men samtidigt se tillbaka på kort sikt. Händelser på kort sikt kan i små steg bli något stort på längre sikt. Om jag påminner mig själv om detta på resans gång kommer underverk ske. Jag är helt övertygad om det! Det finns många bra exempel i etern.
I inlägget tidigare (läs här) skrev jag vilka mina amerikanska innehav är och hur stor andel av totala portföljen som de utgör, alltså 19 procent. Vilka är då de övriga bolagen (81 procent)? De består av svenska och finska bolag, mestadels svenska om jag ska vara ärlig.
 
De flesta bolagen är noterade men jag har även onoterat bolag (som än så länge har varit hemligt och kommer så vara i framtiden).
 
I skrivande stund är marknadsvärdet på aktierna 528 649 kr. Se nedan för procentandel för respektive innehav.
 
 
De fem bolagen där marknadsvärdet är högst av min totala portfölj är: Skanska, Hennes & Mauritz, Coca Cola, Industrivärden samt Swedbank. Ändå en bra spridning vad gäller branscher.
 
 
Jag har både svenska, finska och amerikanska bolag som jag investerar i. I fredags, när det var Black Friday, passade jag på att köpa fler aktier i mina amerikanska innehav eftersom Avanza hade courtagefri handel. Här nedan ser ni de aktier jag köpte.
 

Då jag inte köpte några svenska eller finska aktier under november månad hade jag hela månadens aktiepeng kvar. Det blev därför en stort köp i fredags istället. Totalt äger jag fyra amerikanska bolag och jag beslutade mig för att fylla på i varje enskilt bolag. Anledningen är att jag har strategin att kontinuerligt fylla på i varje och det här var ett utmärkt tillfälle för det.
 
Med tanke på riskspridning är det bra om jag fördelar portföljen på olika länder. Totalt uppgår de amerikanska aktierna till 103 458 kr (se fördelning mellan bolag nedan). Med tanke på att min totala aktieportfölj är värd 541 119 kr, är det här 19 procent av totalt aktieinnehav.
 
 
 
Jag tycker 19 procent i amerikanska bolag är en bra andel. Min förhoppning är att det även i framtiden ska se ut såhär.
Hur stor andel amerikanska bolag har du av ditt totala aktieinnehav?
NCC och Hennes & Mauritz har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under år 2017:
 
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 19 075 kr och nettoutdelningen till 18 641 kr. Som jag tidigare har nämnt är målsättningen för året en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr. Det här innebär att jag är inne på min målnivå!! Resterande eventuella utdelningar (kan komma någon utländsk utdelning som jag inte har 100 % koll på) är ren bonus!