Löneslavandet fortsätter och därmed kommer det in nya pengar på mitt lönekonto. Jag har som vanligt fört över pengar som investeras på lång sikt. Skillnaden mot förut är att jag och min sambo bestämt att jag ska stå för större andel av de gemensamma utgifterna (min sambo är student och jag jobbar). Vi har inga höga utgifter så det känns okej. Jag har fortsättningsvis som mål att ha sparandegrad på 50 procent eller högre.
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt!
 
 
Total lön var 20 600 kr och utdelningar för månaden nådde 250 kr. Direktinvesterande i aktier är 7 050 kr.
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 617 kr, en sparkvot på 50,92 procent  för månaden.
För året är genomsnittlig sparkvot 66,1 procent.
För några veckor sedan köpte jag Opus Group till min tillväxtportfölj. Idag kom en fin rapport som medförde en öppning på cirka 8 procent upp. Glad i hatten. Jag tror att bilbesiktnings - och bilutrustningsföretaget kan få ökade intäkter och vinster i framtiden. Det kanske fler av er tror.
 

Nedan är ett sammandrag från kvartalets redovisning, vilket för övrigt var det starkaste kvartalen någonsin för Opus - vad gäller intäkter.
 • Nettoomsättningen uppgick till 452 miljoner kronor. Väntat var 433 miljoner kronor. Alltså en bit över det analytikerna förutspådde. Opus VD Magnus Greko kommenterar samtidigt att när försäljningen ökar, då stiger marginalerna snabbt. Resultat per aktie redovisades som 0,17 kr, förväntat var 0,10 kr. Samtidigt var försäljningstillväxten 10,7 procent. När siffrorna översätts till ord kan vi konstatera att Opus sedan juli 2016 är störst i landet på bilbesiktning.
   
 Här nedan syns mitt hittills enda köp i bolaget. Blir det fler i framtiden?
 
FRAMTIDEN
Opus har i framtiden expansionsplaner, bland annat fler stationer i Latinamerika. Jag tror att de kommer utvecklas och att tillväxten kommer vara bestående den närmaste tiden. De kommer öppna fler stationer som tjänar pengar (efter stora star-up-kostnader). Opus har höjt besiktningsavgifterna vilket kan vara en nödvändighet.
Jag har inte lärt mig att själv sätta riktkurser men jag tror att aktiekursen kommer öka i framtiden. Jag är med på vägen och kommer flitigt följa bolaget vid olika rapporteringar.
Jag fortsätter köpa aktier kontinuerligt, helt perfekt enligt mig. Från förra uppdateringen har jag köpt följande;
 
 • 4 stycken aktier i Axfood
 • 3 stycken aktier i HM
 • 4 stycken aktier i Industrivärden
 • 7 stycken akter i Handelsbanken
 
För året har jag investerat 74,3 K i aktier. Under månaden har jag planerat att köpa aktier för 8,3 K och har för tillfället kvar 5,6 K att investera av dessa. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 524 965 kr till 549 216 kr. En ökning med 24 251 kr. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 251 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 367 419 kr. 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 58,4 procent. 
Avsättningar har gjorts från månadslönen till aktieinvesterande, sparande till sparkonton och amorteringar på bostadslån samt studielånet. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
 
Total lön var 22 042 kr och utdelningar för månaden var 251 kr. Direktinvesteringar i aktier uppgår till 8 051 kr. 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 018 kr, en sparkvot på 58,4 procent för månaden! 
För året är genomsnittlig sparkvot 68,3 procent.
Under den senaste veckan har jag köpt fler aktier i redan befintliga portföljbolag, men också tagit in ett nytt företag i min tillväxtportfölj. 
 • 5 st aktier i Axfood
 • 2 st aktier i NCC
 • 4 st aktier i Bonava
 • 80 st aktier i Opus Group
För året har jag investerat i aktier för 71 625 kronor. Det tar sig! Under den kommande månaden planerar jag att köpa aktier för 8 300 kr. Hål utkik efter flera köp från mig. 
För mina 100 aktier i Coca Cola har jag fått en kvartalsvis utdelning om 295 kr. Då aktierna finns på en vanlig depå är summan efter skatt 251 kr.
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016.
 
 
Än så länge har jag fått 13 557 kr i bruttoutdelningar under året. Nettoutdelningarna uppgår till 12 916 kr.
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelningar för året.
Jag har köpt 7 stycken Handelsbanken och 3 st NCC. Köp som jag har gjort till min långsiktiga aktieportfölj.
 
Det som känns spännande är att för varje köp jag gör ökar jag totala utdelningen (förmodligen - beror på hur utdelningsnivåerna är nästa år). Jag börjar inse vilken effekt kontinuerliga köp gör för framtiden. Bra insikt när motivationen stundtals sviker.
 
För året har jag köpt aktier för 69 541 kr.
 
              
 
 
 
 
Jag tycker jag köper och köper aktier, portföljen innehåller fler och fler aktier för varje vecka. För att få ett hum om vilka bolag som jag äger och hur stor andel varje bolag är viktat till helheten kommer här en uppdatering.
 
Det är två bolag som representerar stor andel av portföljen: Skanska och Hennes & Mauritz. Det är jag glad för. Samtidigt önskar jag att resterande bolag (förutom tillväxtbolagen) ökar något i procentuell andel så att det blir jämnare. Det får jag jobba på!
Jag har gjort nya inköp till min långsiktiga aktieportfölj. Samtliga köp har gjorts i bolag som jag sedan tidigare äger. 
 • 6 stycken aktier i Hennes & Mauritz
 • 10 stycken aktier i Industrivärden
 • 11 stycken aktier i NCC
 • 5 stycken aktier i Swedbank
 • 4 stycken aktier i Axfood
 • 25 stycken aktier i Handelsbanken
 • 6 stycken aktier i Bonava
 • 15 stycken aktier i Skanska
 
För året har jag köpt aktier för 68 307 kr. Allt lutar åt att det här året kommer bli det år som jag handlar aktier för högst penning historiskt sett. I nuläget är det år 2014 med sina dryga 78 000 kr som är i ledning. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 527 875 kr till 524 965 kr. En minskning med 2 910 kr. 
 
 
 Under månaden har jag fått utdelning med 81 kr från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna är 351 390 kr. 
 • Juni månads sparkvot uppgick till 60,1 procent. 
 
 
 
Lönen har kommit in på kontot vilket bidrog till att jag kunde göra avsättningar till aktieinvesterande, sparande till sparkonton och amorteringar på bostadslån samt studielånet. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
Total lön var 21 639 kr och utdelningar för månaden var 81 kr. Direktinvesteringar i aktier uppgår till 8 081 kr. Boendesparandet på 2 500 kr samt amortering av bostadslånet på 1 400 kr går enligt min plan. 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 048 kr, en sparkvot på 60,1 procent! 
För året är genomsnittlig sparkvot 69,9 procent. 
Det är intressant att se hur stora mina utgifter är per månad, speciellt med tanke på att jag har som mål att mina passiva inkomster ska täcka mina utgifter. Här nedan ser ni mina utgifter för maj månad år 2016. 
 
Är det några utgifter som utmärker sig denna månad? 
 • Resor är semesterresor som är bokade inför sommaren, jag har betalat 3 855 kr och det här är en delsumma av den totala kostnaden - det kommer alltså mer. 
 • Utematen uppgick till 673 kr och det beror på att jag och min sambo har bjudit min svärmor på restaurang. 
 • Presenter uppgår till 1 175 kr då jag har varit med o köpt en smartphone till min mamma. 
Mina utgifter för maj är 12 922 kr. Det här är något högre än de genomsnittliga utgifterna på 9 427 kr. 
Jag har valt att inte ta med utgifter för amortering på bostadslånet samt studielånet. Anledning till detta är att jag har insett att amorteringarna i framtiden kommer variera och då är det enklare att ta mina beräkningar och för utgifterna och plussa på de amorteringar som jag ska eller vill göra. 
Utdelning har betalats ut från Walmart. För mina 20 aktier i bolaget fick jag totalt 81 kronor in på mitt ISK. 
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016: 
 
Än så länge har jag fått 13 262 kr i bruttoutdelningar under året. Nettoutdelningarna uppgår till 12 665 kr. 
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelningar under året. 
Också kom den dagen då en del av NCC blev Bonava. Under årets årsstämma för NCC bestämde ägarna att Bonava skulle delas ut till aktieägarna i NCC. Villkoret var 1:1, vilket betyder att för varje aktie jag äger i NCC får jag en aktie i Bonava. Då jag äger 31 stycken aktier i NCC blev jag tilldelad 31 aktier i Bonava. Ingen jättestor post men ändå tillräcklig för att jag bör vara insatt. Den första tiden har varit turbulent och jag misstänker att fortsättningen också kommer bli det. 
 
Bild från företagets hemsida, som ni hittar här
 
Det blir spännande att se hur det utvecklar sig! Har ni några tankar om bolaget och om dess framtid?