Jag har investerat ytterligare några tusenlappar i aktier. Likviderna kommer från lön samt utdelningar som nu återinvesteras. 
 
Köpen gjordes i bolag där jag sedan tidigare är aktieägare. Jag har köpt följande: 
 • 4 stycken aktier i Swedbank
 • 22 stycken aktier i Handelsbanken
 • 4 stycken aktier i Industrivärden
 • 9 stycken aktier i NCC
 • 6 stycken aktier i Axfood
 • 7 stycken aktier i Bonava
 
Under året har jag investerat i aktier för 77 673 kr! 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 663 861 kr till 652 434 kr. En minskning med 11 427 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juli har jag fått en nettoutdelning på 220 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 492 257 kr. Värdet har minskat från förra månadens nettoförmögenhet (då aktierna för första gången uppgick till över en halv miljon kronor). 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 56%. 
Jag har investerat mer likvider i aktier och det gör jag med nöje - oavsett om börsen går upp eller ner.
 
Den här gången köpte jag endast befintliga bolag, det vill säga bolag som jag redan är ägare i. När Ratos Preferensaktie gick till försäljning (efter beslut av bolaget) fick jag 18 375 kr till mitt konto. Jag valde då att använda dessa likvider till att delfinansiera köp i fem (befintliga) utländska bolag. Totala investeringssumman nedan är endast de likvider exklusive försäljningen av Ratos Preferensaktie som jag har använt till köp, eftersom köpet av Ratos Preferensaktie finns med i investeringssumman tidigare år (när det köpet gjordes). 
 
Jag har köpt följande:
 • 10 stycken aktier i Kone
 • 12 stycken aktier i Coca Cola
 • 4 stycken aktier i Johnson & Johnson
 • 4 stycken aktier i McDonalds
 • 7 stycken aktier i WalMart
 • 8 stycken aktier i Skanska
 • 17 stycken aktier i Axfood
 • 10 stycken aktier i Handelsbanken
 • 9 stycken aktier i Bonava
 • 42 stycken aktier i SolTech Energy Sweden
 • 3 stycken aktier i NCC 
 • 7 stycken aktier i Cloetta

Under året har jag investerat i aktier för 69 672 kr!

En ny lön har kommit in på mitt bankkonto och ska sättas i arbete. Lönen och den passiva inkomsten som kom in för månaden fördelas till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 56 % av lönen samt den passiva inkomsten.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 005 kr. 
För året är genomsnittlig sparkvot 47%. 
 
Om jag endast beräknar sparkvot utifrån aktieinvesteringen så blir månadens sparkvot 44,4% (exklusive återinvesterad utdelning). 
 
McDonalds och Coca Cola har haft utdelningar och jag har därmed fått in likvider till min aktiedepå. McDonalds delade ut 8,20 kr per aktie och Coca Cola 3,13 kr per aktie. Sammanlagt för dessa två bolag fick jag 248 kr i nettoutdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 16 231 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 929 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Jag och min sambo lever rätt enkelt och bostaden vi har är rätt liten. Det här medför att vi automatiskt inte kan äga så mycket saker. Vi båda vill ha det enkelt i lägenheten och vill inte ha prylar framme i onödan. Vi har helt enkelt inte plats för en massa tjaffs!
 
Vi har en lägenhet som vi har möblerat med det vi behöver (exkluderat några tavlor som vi inte införskaffat ännu) och ett förråd där vi förvarar det vi vill ha i framtiden men inte just nu. När vi blev ihop funderade jag inte jättemycket på att var och en inte hade så mycket saker. I efterhand är jag glad att det kom naturligt och att det inte blev problem när vi senare flyttade ihop.
 
Minimalism är positivt utifrån mitt perspektiv i form av att vi inte har så stora utgifter på saker eller prylar. I förlängningen så behöver vi inte en lika stor lägenhet som vi annars skulle ha behövt om vi skulle få plats med alla saker som vi köpt och samlat på oss under åren. Det räcker med att vi får plats och de nödvändigaste prylarna. Det kan vara bra till nästa lägenhetsköp, att få ner totalpriset.
 
Positivt är också den tiden som vi sparar in på att inte gå o shoppa och inte heller senare städa undan efter oss. Jag skulle vilja hävda att just städningen och ihopplockandet av saker tar mycket energi och tid. En fördel är också att vi i princip vet var varje sak finns och vet vart vi kan hitta dom.
 
Jag har läst bloggen Minimalisterna och inspireras därifrån. En annan inspiration är podden "Andra sätt" som utvecklat mitt sätt hur jag vill leva nu och i framtiden.
 
Hur lever du med tanke på samhällets överkonsumtion?
Bloggar och texter kan inspirera mycket. Det kan gälla ekonomibloggar. Det kan gälla livsstilsbloggar. Det kan gälla artiklar i tidskrifter. Det är intressant att hämta inspiration här och lite inspiration där.
 
"Jag har insett att mina prestationer inte gör mig lycklig. Det är mitt fria liv som gör det".
 
Så uttryckte sig Nevnarien i ett blogginlägg. Och jag började fundera - vad rätt hon har. Det här har jag haft funderingar på under flera år, det är ju därför som jag investerar i aktier i så hög grad som jag gör - för att få passiva inkomster till mitt framtida fria liv.
 
Jag älskar när jag är ledig, när jag själv kan bestämma vad jag ska göra - helt enkelt friheten. Det är inte presentationerna på jobbet som gör mig lycklig - tackar arbetsgivaren er när ni arbetar så hårt så att ni blir stressade? Det flesta gör inte det. Det kanske finns undantagsfall.
 
Ett av mina mål är att jag ska ha möjlighet till att arbeta i en lägre utsträckning. Och senare kunna sluta helt åt förvärvsarbete. Jag kommer därför ta med mig Nevnariens inlägg i bakhuvudet under de kommande åren och inspireras.
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 668 411 kr till 663 861 kr. En minskning med 4 550 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juni har jag fått en nettoutdelning på 159 kr från WalMart, Johnson & Johnson samt McDonalds. Utdelningarna återinvesteras i aktier. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 500 801 kr (!). Det är första gången som jag når den här gränsen och det känns helt fantastiskt. 
 • Juni månads sparkvot uppgår till 44,4%. 
 
En ny lön har kommit in på mitt bankkonto och ska sättas i arbete. Dessutom har det kommit in en till passiv inkomst från min skogstomt, nämligen 1 290 kr. Jag har beslutat mig för att hela det beloppet ska investeras i aktier och tas med i nedanstående beräkning.
 
Lön och den passiva inkomsten fördelas på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 44,4% av lönen, den passiva inkomsten från skogstomten samt utdelningar.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 165 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 45,5%.
 
Johnson & Johnson har delat ut i min portfölj, de delade ut 7,28 kr per aktie vilket innebär 58 kr i bruttoutdelning för mina 8 stycken aktier. Det är ingen jätteutdelning eftersom de har kvartalsutdelning men jag räknar med att investera fler kronor i bolaget för att öka på kvartalsutdelningen. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 885 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 681 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Det har kommit in utdelningar till min aktiedepå, det är Kopparbergs och Walmart som har delat ut. Kopparbergs med 5,90 kr per aktie och Walmart med 4,44 kr per aktie. Jag tillämpar återinvestering vilket betyder att slantarna arbetar vidare för mig som arbetsgivare. 
 
Annars är det ett uppehåll med utdelningarna på den svenska sidan och dessa kommer igång igen i höst. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 827 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 631 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kronor och 19 500 kronor. 
Det dröjer inte länge mellan köpknapps-klicken. Ett av mina nöjen är att följa portföljbolagen och investera i dom. 
 
Den här gången köpte jag endast befintliga bolag, det vill säga i bolag som jag redan äger. Jag har köpt följande: 
 • 6 stycken aktier i Bonava
 • 15 stycken aktier i Cloetta
 • 2 stycken aktier i Hennes & Mauritz
 • 2 stycken aktier i Industrivärden
 • 13 stycken aktier i Ratos
 • 4 stycken aktier i Axfood
 • 4 stycken aktier i Handelsbanken
 
Under året har jag investerat i aktier för 55 639 kr! 

Ibland uppdaterar jag det ekonomiska läget med texter och bild på Twitter (heter @RikedomBlogg där). Vid förra nettoförmögenheten la jag upp en bild och fick då några frågor angående den bostadsrätt som jag äger. Frågorna samt svar och funderingar kommer nedan: 

 

Fråga:
Svar: I min balansräkning har jag tagit upp bostadsrättens värde till 1 010 000 kr. Värdet är alltså det belopp som jag köpte lägenheten för, vilket nu är två år sedan. Mycket har säkerligen hänt på bostadsmarknaden på dessa två år och det är anledningen till att jag inte har för avsikt att göra en ny värdering i närtid. Om cirka tre år planerar vi att flytta från nuvarande lägenheten och därmed köpa nytt boende. På dessa tre år kan lika mycket hända på bostadsmarknaden som på de senaste två åren. Nuvarande boendet är alltså inte avsett att bo i för all framtid. 

 

Fråga:
 
Svar: Frågan är alltså om belåningen är för högt på bostaden. När jag köpte lägenheten uppgick belåningsgraden till 83,2 procent. De senaste två åren har jag amorterat ner belåningsgraden till 79,9 procent. Bostadslånet uppgår till 807 300 kr av inköpspriset 1 010 000 kr. Jag har köpt lägenheten ensam men bor i den med min sambo (som ej gått in med något kapital).
 
Min målbelåning är maximalt 75 procent av bostadens värde. Där är jag dock inte ännu och jag känner ingen oro över det heller. Varför, undrar ni. Dels för att avgiften för bostaden endast är något över 2 000 kr, som jag dessutom delar med min sambo. Det här gör att jag får en otroligt låg boendekostnad per månad, vilket ger en trygghet.

Varför jag ändå håller en relativt hög belåningsgrad är för att jag har möjlighet att investera mer i aktier, än om jag skulle vilja amortera med motsvarande belopp. Det här ger, historiskt sätt, en bättre avkastning gentemot bolåneräntan. För närvarande har jag aktier värda 500 000 kr, en halv miljon!, jag skulle aldrig ha uppnått detta kapital investerat i aktier om jag istället använt dessa likvider till att amortera på bostadslånet.

Är jag då rädd för att ha nuvarande belåningsgrad vid en eventuell nedgång på bostadsmarknaden? Jag får medge att det känns lite läskigt, värdet på min bostad kan komma att minskas till den nivån så att jag endast har lånet kvar. Det kan hända. Förhoppningsvis har jag och min sambo (som har kapital till bostad) sparat så pass mycket att vi då kan köpa ett större boende för en billigare peng. Vi kan dock inte förutspå framtiden så vad som händer får vi se.

 

Hur ser ni på belåningsgrad och eventuella framtida nedgångar på bostadsmarknaden? 

Efter år av investerande har jag fått in en vana vid att månatligen investera i aktier. Eftersom det har kommit in en del utdelningar under året medför detta att jag får hjälp med högre likvider månatligen till investerandet. Det är fenomenet som kallas återinvestering.
 
Mina köp har gjorts i bolag som jag redan äger men också i nya bolag. De nya bolagen är två onoterade bolag som jag tycker känns spännande. Jag kommer inte namnge dessa två bolag då det kan vara lätt(are) att ta reda på mitt namn. 
 
Jag har köpt följande: 
 • 3 stycken aktier i NCC
 • 5 stycken aktier i Axfood
 • 6 stycken aktier i Handelsbanken
 • 5 stycken aktier i Bonava
 • Onoterat bolag 1 för 7 700 kr
 • Onoterat bolag 2 för 5 400 kr
 
Under året har jag investerat i aktier för 51 798 kr!
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 646 783 kr till 668 411 kr. En ökning med 21 628 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under maj har jag fått en nettoutdelning på 4 836 kr från Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz, Ratos Pref, Opus Group samt Kopparberg. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 539 kr.
 • Maj månads sparkvot uppgår till 58,5 %.