Som vanligt fördelas nettolönen ut på utgifter, sparande, investeringar och amorteringar. Utdelningarna för månaden uppnådde 460 kr. Totalt blev det en sparkvot på 12,7%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:

(null)

Summan som jag sparar på lång sikt är 2 927 kr. Den uppmärksamme kan konstatera att det är ett avsevärt lägre belopp än tidigare månader! Det finns såklart en anledning, pågående köksrenovering kostar på (mer än vad vi tänkt oss från början). Jag hänger inte läpp utan jag är medveten om mitt investerar-tänk och kommer investera i aktier i större utsträckning när jag får chansen. 

För året är genomsnittlig sparkvot 46,5%. 
Johnson & Johnson, Coca Cola och McDonalds har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag. 

Jag äger 18 stycken J&J-aktier och per aktie delades det ut 7,07 kr. 

118 stycken aktier i Coca Cola står i min ägo och 3,13 kr delades ut per aktie. 

Jag har samlat på mig 10 stycken aktier i McDonalds och utdelningen når upp till 8,53 kr per styck. 

Sammantaget, för året, uppgår bruttoutdelningen till 19 657 kr och nettoutdelningen till 19 085 kr. 

Mycket bra! Målet för året är att uppnå en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr, vilket ju betyder att det är uppnått. Närmast väntar att skriva upp mål för år 2018! :) 


Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
 • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
 • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Längtan efter en större frihet. Bestämma över min egen tid. Välja vad jag vill göra och när jag vill göra det. Inte behöva stressa över arbetsuppgifter som delegeras av chefen. Kunna ta en ledig dag när jag vill. Besöka vänner och familj utan att vara tidspressad. Äta en god frukost ute på stan med en bok i handen. Se solen när det är novembermörkt i Sverige.
 
Pengar ger upphov till frihet. Det är så jag tänker när jag studerar mina aktieinnehav och mina historiska samt kommande utdelningar. Med kapitalet som jag har sparat och investerat ihop under ett antal år kommer friheten smygande. Som ett exempel har jag en nettolön i utdelningar och med tanke på att jag lever på ungefär halva min nettolön beräknar jag att min frihet sträcker sig två månader. Det här kan dock komma att ändra sig beroende på hur höga utgifter jag har, såklart.
 
I nuläget känner jag friheten i att jag i framtiden kan få möjlighet att välja vad jag vill göra. För stunden tar jag därmed inga aktiva åtgärder för att göra en förändring, exempelvis gå ner i arbetstid, utan njuter av att få en heltidslön varje månad. Tankesättet får istället vara att varje aktieinvestering ger en framtida passiv inkomst.
 
Det gäller att vara tålmodig i sitt sparande och investerande men samtidigt se tillbaka på kort sikt. Händelser på kort sikt kan i små steg bli något stort på längre sikt. Om jag påminner mig själv om detta på resans gång kommer underverk ske. Jag är helt övertygad om det! Det finns många bra exempel i etern.
I inlägget tidigare (läs här) skrev jag vilka mina amerikanska innehav är och hur stor andel av totala portföljen som de utgör, alltså 19 procent. Vilka är då de övriga bolagen (81 procent)? De består av svenska och finska bolag, mestadels svenska om jag ska vara ärlig.
 
De flesta bolagen är noterade men jag har även onoterat bolag (som än så länge har varit hemligt och kommer så vara i framtiden).
 
I skrivande stund är marknadsvärdet på aktierna 528 649 kr. Se nedan för procentandel för respektive innehav.
 
 
De fem bolagen där marknadsvärdet är högst av min totala portfölj är: Skanska, Hennes & Mauritz, Coca Cola, Industrivärden samt Swedbank. Ändå en bra spridning vad gäller branscher.
 
 
Jag har både svenska, finska och amerikanska bolag som jag investerar i. I fredags, när det var Black Friday, passade jag på att köpa fler aktier i mina amerikanska innehav eftersom Avanza hade courtagefri handel. Här nedan ser ni de aktier jag köpte.
 

Då jag inte köpte några svenska eller finska aktier under november månad hade jag hela månadens aktiepeng kvar. Det blev därför en stort köp i fredags istället. Totalt äger jag fyra amerikanska bolag och jag beslutade mig för att fylla på i varje enskilt bolag. Anledningen är att jag har strategin att kontinuerligt fylla på i varje och det här var ett utmärkt tillfälle för det.
 
Med tanke på riskspridning är det bra om jag fördelar portföljen på olika länder. Totalt uppgår de amerikanska aktierna till 103 458 kr (se fördelning mellan bolag nedan). Med tanke på att min totala aktieportfölj är värd 541 119 kr, är det här 19 procent av totalt aktieinnehav.
 
 
 
Jag tycker 19 procent i amerikanska bolag är en bra andel. Min förhoppning är att det även i framtiden ska se ut såhär.
Hur stor andel amerikanska bolag har du av ditt totala aktieinnehav?
NCC och Hennes & Mauritz har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under år 2017:
 
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 19 075 kr och nettoutdelningen till 18 641 kr. Som jag tidigare har nämnt är målsättningen för året en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr. Det här innebär att jag är inne på min målnivå!! Resterande eventuella utdelningar (kan komma någon utländsk utdelning som jag inte har 100 % koll på) är ren bonus! 
Lönen har kommit in till mitt konto och jag har gjort fördelningar till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Under månaden har jag fått 1 924 kr i utdelningar. Totalt blev det en sparkvot på 54,2%. 

Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt: 
(null)
Summan som jag sparar på lång sikt är 12 913 kr. 
För året är genomsnittlig sparkvot 49,6%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 691 405 kr till 712 307 kr. Det är en ökning med 20 902 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
(null)

Under oktober har jag fått utdelning från Klövern Pref (till boendesparandet), Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 539 706 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 55%.
Lönen har kommit in till mitt bankkonto och jag har gjort fördelningar till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. Jag fick 567 kr i utdelning under månaden. Den här månaden uppnåddes en sparkvot på 55%.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 12 112 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 49,2%.
Jag har slutit upp i ett projekt med @Framtidsfemnstn, @frihetsgudinnan och @PengarMoney. Projektet är det omtalade "Project 333". Det innebär att vi ska välja ut 33 stycken plagg och accessoarer inklusive skor och jackor som vi sedan använder i tre månader i olika kombinationer. I de 33 plaggen ingår inte underkläder och träningskläder. 
 
Varför gör jag det här?
Dels för att jag är övertygad om att jag kommer klara mig på 33 plagg och dels för att jag vill fortsätta min strävan mot att blir mer och mer minimalistisk i mitt tänk. Att jag ska ha en garderob som väsentligt minskas är den rätta vägen att gå. Jag och min sambo bor i en mindre lägenhet och har begränsat med garderobsutrymme, förhoppningsvis kan det blir mer ordning där. 
 
Tidigare har jag shoppat kläder som jag inte har använt eller som jag egentligen inte behöver. Mitt mål är att reducera det här och endast köpa det som jag tycker kan ingå i min garderob (förutsatt att jag då rensar ut ett annat plagg).
 
Hur gick utrensningen? 
Det tog en stund att lägga de kläder som jag brukar använda i en hög samt de kläder som jag har men som jag inte vanligtvis har på mig i en annan hög. De kläderna som var slitna eller som jag aldrig använt la jag antingen i återvinning eller i säljlådan. Till slut stod jag med totalt 33 saker bestående av kläder, skor och smycken. Mycket nöjd över det!
 
Hur länge ska project 333 pågår?
Vi börjar 1 november 2017 och jag tänker att, om den här metoden passar mig, fortsätter så länge som möjligt. Efter tre månader kommer jag ta ut de 33 sakerna som jag har valt och se om jag vill byta ut något. Likadant blir det när vårkläder ska användas och senare sommarkläder.
Det var länge sedan jag redovisade mina investeringar i aktier. Likviderna kommer från lön samt utdelningar som nu har investerats. 
 
Köpen gjordes i bolag där jag sedan tidigare är aktieägare. Jag har köpt följande: 
 • 4 stycken aktier i Skanska
 • 12 stycken aktier i NCC
 • 38 stycken aktier i Bonava
 • 12 stycken aktier i Industrivärden
 • 36 stycken aktier i Axfood
 • 7 stycken aktierna i Electra Gruppen
 • 4 stycken aktier i Johnson & Johnson
 • 9 stycken aktier i Handelsbanken
 • 5 stycken aktier i eWork Group
 
Under året har jag investerat i aktier för 99 639 kr! 
 
 
 
Coca Cola & Bonava har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i nya aktier, inte nödvändigtvis i samma bolag. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 17 151 kr och nettoutdelningen uppgår till 16 716 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 657 807 kr till 691 405 kr. Det är en ökning med 33 598 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under september har jag fått utdelning från Walmart, McDonalds samt Johnson & Johnson.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 527 114 kr. Alltså är värdet återigen över en halv miljon. Det svänger lite mellan varje balansräkning men så är det med börsen.
 • September månads sparkvot uppgår till 52,6 %.
 
Walmart, Johnson & Johnson samt McDonalds har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i nya aktier, inte nödvändigtvis i samma bolag dock. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 16 480 kr och nettoutdelningen uppgår till 16 141 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året.