Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 777 166 kr till 757 158 kr. Det är en minskning med 20 008 kr. Ännu en nettoförmögenhet över 750 K. Marknadsvärdet på aktierna styr relativt mycket :)
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 

Under oktober har jag fått 921 kr i utdelning från Klövern Pref, Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 575 713 kr (nedgång med 24 792 kr från föregående balansräkning).
 • Oktobers månads sparkvot uppgick till 37,1 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 748 531 kr till 777 166 kr. Det är en ökning med 28 635 kr. Första gången över 750K också! Lyckans dag - pengamässigt. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under september har jag fått 370 kr i utdelning från Walmart, Johnson&Johnson samt McDonalds.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 600  505 kr (uppgång med ca 17 000 kr från föregående balansräkning).
 • Septembers månads sparkvot uppgick till 50,8%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 729 494 kr till 748 531 kr. Det är en ökning med 19 037 kr. Siktet är inställt på 750K ;)
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 

 
Under augusti har jag fått 104 kr för MTG när Kinnevik delade ut bolaget.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 582 884 kr (uppgång med 22 806 kr från föregående balansräkning).
 • Augusti månads sparkvot uppgick till 55,5%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 699 912 kr till 729 494 kr. Det är en ökning med 29 582 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
 
Under juli har utdelningar kommit in från Klövern Preferensaktie och Coca Cola.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 560 078 kr (uppgång med 32 383 kr från föregående balansräkning).
 • Juli månads sparkvot uppgick till 57%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 679 412 kr till 699 912 kr. Det är en ökning med 20 500 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under juni har utdelningar kommit in från Walmart, Johnson&Johnson samt McDonalds.
 
 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 527 695 kr (uppgång med 15 100 kr från föregående balansräkning).
 • Juni månads sparkvot uppgick till 43,8%.

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 691 813 kr till 679 412 kr. Det är en minskning med 12 401 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)
Under maj har utdelningar kommit in från Electra Gruppen, Bonava, Ratos, Hennes & Mauritz, Opus Group samt Kopparbergs. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 512 595 kr (nedgång med cirka 19 000 kr från föregående balansräkning). 
 • Maj månads sparkvot uppgick till 43,8%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 666 386 kr till 691 813 kr. Det är en ökning med 25 427 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under april har utdelningar kommit in från Handelsbanken, Swedbank, Coca Cola, Walmart, NCC, Skanska, Cloetta, Profilgruppen, Industrivärden samt eWork Group. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 531 419 kr (uppgång med cirka 20 000 kr från föregående balansräkning). 
 • April månads sparkvot uppgick till 40,5%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 660 945 kr till 666 386 kr. Det är en ökning med 5 441 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under mars har utdelningar från Kone, Johnson&Johnson, McDonalds samt Axfood kommit in på kontot. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 511 975 kr (minskning med ca 8K från föregående balansräkning). 
 • Mars månad sparkvot uppgick till 49,4%. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 689 288 kr till 660 945 kr. Det är en minskning med 28 343 kr. Orsaker till minskningen är köksrenovering samt "att livet kostar på". Nu är dock köksrenoveringen färdigbetald och vi kan lägga det åt sidan. Skönt!
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

Under februari har inga utdelningar trillat in på depån.
 
 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 519 934 kr
 • Februari månads sparkvot uppgick till 31,8 %.


Då jag inte redogjorde för nettoförmögenheten vid månadsskiftet kommer istället en daterad från 8 februari 2018. Hoppas ni går med på det.
 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 709 466 kr till 689 288 kr. Det är en minskning med 20 179 kr. En stor orsak är köksrenovering som slukat pengar. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
Under januari har jag fått utdelning från Walmart. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 559 560 kr. 
 • Januari månads sparkvot uppgick till 17,2%.

En försenad uppdatering av nettoförmögenheten avseende årsskiftet. 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 715 083 kr till 709 466 kr. Det är en minskning med 5 617 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen: 

(null)

Under december har jag fått utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 536 740 kr. 
 • Decembers månads sparkvot uppgick till till 12,7%. Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
 • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
 • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 691 405 kr till 712 307 kr. Det är en ökning med 20 902 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
(null)

Under oktober har jag fått utdelning från Klövern Pref (till boendesparandet), Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 539 706 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 55%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 657 807 kr till 691 405 kr. Det är en ökning med 33 598 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under september har jag fått utdelning från Walmart, McDonalds samt Johnson & Johnson.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 527 114 kr. Alltså är värdet återigen över en halv miljon. Det svänger lite mellan varje balansräkning men så är det med börsen.
 • September månads sparkvot uppgår till 52,6 %.
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 652 434 kr till 657 807 kr. Det är en ökning med 5 373 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
 
Under augusti har jag inte fått någon utdelning från mina bolag. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 508 kr. Nu är det två månader sedan aktiernas värde uppgick till över en halv miljon kr. Det här trots att jag har investerat friskt. Jag hänger inte läpp för det utan fortsätter med kontinuerliga köp. 

 • Augusti månads sparkvot uppgår till 54,8 %. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 663 861 kr till 652 434 kr. En minskning med 11 427 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juli har jag fått en nettoutdelning på 220 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 492 257 kr. Värdet har minskat från förra månadens nettoförmögenhet (då aktierna för första gången uppgick till över en halv miljon kronor). 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 56%. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 668 411 kr till 663 861 kr. En minskning med 4 550 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juni har jag fått en nettoutdelning på 159 kr från WalMart, Johnson & Johnson samt McDonalds. Utdelningarna återinvesteras i aktier. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 500 801 kr (!). Det är första gången som jag når den här gränsen och det känns helt fantastiskt. 
 • Juni månads sparkvot uppgår till 44,4%. 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 646 783 kr till 668 411 kr. En ökning med 21 628 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under maj har jag fått en nettoutdelning på 4 836 kr från Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz, Ratos Pref, Opus Group samt Kopparberg. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 539 kr.
 • Maj månads sparkvot uppgår till 58,5 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 615 045 kr till 646 783 kr. En ökning med 31 738 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under april har jag fått en nettoutdelning på 9 008 kr från Handelsbanken, Coca Cola, Walmart, Swedbank, Bonava, Skanska, NCC, Ratos samt eWork. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 489 763 kr.
 • April månads sparkvot uppgick till 45,6 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 607 971 kr till 615 045 kr. En ökning med 7 074 kr.
 
I början av januari hade jag en stor utgift, jag köpte en bil, vilket medförde att nettoförmögenheten då minskade drastiskt. Jag har valt att inte ta upp bilen som en tillgång.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet:
 
 
Under mars har jag fått en nettoutdelning på 1 382 kr från Kone, Johnson & Johnson, McDonalds samt Axfood. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 474 705 kr.
 • Mars månads sparkvot uppgick till 36 %.