Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
 • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
 • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 691 405 kr till 712 307 kr. Det är en ökning med 20 902 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
(null)

Under oktober har jag fått utdelning från Klövern Pref (till boendesparandet), Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 539 706 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 55%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 657 807 kr till 691 405 kr. Det är en ökning med 33 598 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under september har jag fått utdelning från Walmart, McDonalds samt Johnson & Johnson.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 527 114 kr. Alltså är värdet återigen över en halv miljon. Det svänger lite mellan varje balansräkning men så är det med börsen.
 • September månads sparkvot uppgår till 52,6 %.
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 652 434 kr till 657 807 kr. Det är en ökning med 5 373 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
 
Under augusti har jag inte fått någon utdelning från mina bolag. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 508 kr. Nu är det två månader sedan aktiernas värde uppgick till över en halv miljon kr. Det här trots att jag har investerat friskt. Jag hänger inte läpp för det utan fortsätter med kontinuerliga köp. 

 • Augusti månads sparkvot uppgår till 54,8 %. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 663 861 kr till 652 434 kr. En minskning med 11 427 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juli har jag fått en nettoutdelning på 220 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 492 257 kr. Värdet har minskat från förra månadens nettoförmögenhet (då aktierna för första gången uppgick till över en halv miljon kronor). 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 56%. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 668 411 kr till 663 861 kr. En minskning med 4 550 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juni har jag fått en nettoutdelning på 159 kr från WalMart, Johnson & Johnson samt McDonalds. Utdelningarna återinvesteras i aktier. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 500 801 kr (!). Det är första gången som jag når den här gränsen och det känns helt fantastiskt. 
 • Juni månads sparkvot uppgår till 44,4%. 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 646 783 kr till 668 411 kr. En ökning med 21 628 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under maj har jag fått en nettoutdelning på 4 836 kr från Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz, Ratos Pref, Opus Group samt Kopparberg. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 539 kr.
 • Maj månads sparkvot uppgår till 58,5 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 615 045 kr till 646 783 kr. En ökning med 31 738 kr.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet fördelat på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under april har jag fått en nettoutdelning på 9 008 kr från Handelsbanken, Coca Cola, Walmart, Swedbank, Bonava, Skanska, NCC, Ratos samt eWork. Utdelningarna återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 489 763 kr.
 • April månads sparkvot uppgick till 45,6 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 607 971 kr till 615 045 kr. En ökning med 7 074 kr.
 
I början av januari hade jag en stor utgift, jag köpte en bil, vilket medförde att nettoförmögenheten då minskade drastiskt. Jag har valt att inte ta upp bilen som en tillgång.
 
Här nedan är månadens nettoförmögenhet:
 
 
Under mars har jag fått en nettoutdelning på 1 382 kr från Kone, Johnson & Johnson, McDonalds samt Axfood. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 474 705 kr.
 • Mars månads sparkvot uppgick till 36 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 600 404 kr till 607 971 kr. En ökning med 7 567 kr.
 
Förra månaden minskade nettoförmögenheten med 40 400 kr. Det fanns en naturlig förklaring till det här (bilinköp). I anslutning till bilinköpet tillkommer nu några högre enstaka utgifter i form av bilskatt och bilförsäkring. Det här kan påverka både sparkvoten och nettoförmögenheten.
 
Här nedan månadens nettoförmögenhet: 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 250 kr, från Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 466 377 kr.
 • Februaris månads sparkvot uppgick till 40,9%
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 640 843 kr till 600 404 kr. En minskning med 40 439 kr.
 
Nettoförmögenheten har tidigare ökat månad för månad men nu en rejäl sänkning. Det måste såklart finnas en anledning till det. Jag och min sambo har köpt en gemensam bil, vilket har medfört att mitt sparkonto har minskat drastiskt. Ett eget inlägg för detta spenderande kommer.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 77 kr, från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 459 631 kr.
 • Januari månads sparkvot uppgår till 47,8 procent.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 609 366 kr till 640 843 kr. En ökning med 31 477 kr. 
Det ökar på riktigt bra nu, men det är inte det som är avgörande - fokusering är fortfarande på utdelningar. 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 358 kr, från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 446 518 kr. 
 • December månads sparkvot uppgår till 49,9 procent.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 592 773 kr till 609 366 kr. En ökning med 16 593 kr. 
Över 600 K! Yes yes yes. Absolut ett delmål som uppfylls. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 424 kr, från NCC och Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 433 594 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 50,3 procent. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 577 379 kr till 592 773 kr. En ökning med 15 394 kr.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning med 255 kr, från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 406 451 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 50,9 procent.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 562 254 kr till 577 379 kr. En ökning med 15 125 kr.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning med 118 kr, från Walmart och Johnson & Johnson. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 399 012 kr.
 • September månads sparkvot uppgår till 50,6 procent.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 549 216 kr till 562 254 kr. En ökning med 13 038 kr.
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 250 kr kr från Ratos Preferensaktie. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 380 833 kr.
 • Augusti månads sparkvot uppgår till 50,9 procent.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 524 965 kr till 549 216 kr. En ökning med 24 251 kr. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 251 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 367 419 kr. 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 58,4 procent. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 527 875 kr till 524 965 kr. En minskning med 2 910 kr. 
 
 
 Under månaden har jag fått utdelning med 81 kr från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna är 351 390 kr. 
 • Juni månads sparkvot uppgick till 60,1 procent. 
 
 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 514 681 kr till 527 875 kr. En ökning med 13 194 kr. Jag ligger nu stabilt över halvmiljonen, kanon! 
 
 
Under månaden har jag fått utdelning med 5 158 kr från eWork Group, Electra Gruppen, Hennes & Mauritz, Industrivärden samt Ratos Preferens. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna (depå och ISK) är 338 482 kr. 
 • Maj månads sparkvot uppgick till 74,7 procent. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 502 902 kr till 514 681 kr. En ökning med 11 779 kr. Ännu en månad som halvmiljonär, helt underbart!
 
Under månaden har jag fått utdelning med 7 410 kr (brutto), från Coca Cola, Walmart, Swedbank, Skanska samt Ratos. Utdelningen återinvesteras i aktier.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna (depå och ISK) är 330 739 kr.
 • April månads sparkvot uppgick till 74,4 procent.