Det har kommit in en rad utdelningar under hösten, från Walmart, Johnson & Johnson samt från McDonalds. Utdelningarna återinvesteras men inte nödvändigtvis i samma bolag som delade ut.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under året:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 20 297 kr och nettoutdelningen uppgår till 19 805 kr. Målet för årets nettoutdelning är mellan 22 000 kr och 23 000 kr.  
Det var ett tag sedan som jag redovisade mina utdelningar som har kommit in på mina depåer. Det har varit vårens utdelningar från de svenska bolagen och sen har de amerikanska bolagen även haft kvartalsutdelning. Utdelningarna återinvesteras men inte nödvändigtvis i samma bolag som delade ut.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under året:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 19 681 kr och nettoutdelningen uppgår till 19 255 kr. Målet för årets nettoutdelning är mellan 22 000 kr och 23 000 kr.
 
Coca Cola och Walmart har delat ut pengar till mina konton. Coca Cola hade kvartalsutdelningen på 3,26 kr per aktie och Walmart delar för tillfället ut 4,35 kr per kvartal. Det blir en slant måntro! Utdelningen ska återinvesteras i aktier men inte nödvändigtvis i de utdelande bolagen. 

Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under året: 

(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 7 880 kr och nettoutdelningarna till 7 625 kr. Målet för årets nettoutdelning är mellan 22 000 kr och 23 000 kr. 
Bankerna Handelsbanken och Swedbank har haft utdelning. Handelsbanken delade ut 5,50 kr samt bonusutdelning på 2 kr. Swedbank delade ut 13 kr per aktie. Utdelningen ska återinvesteras i aktier men inte nödvändigtvis i de utdelande bolagen. 

Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under året: 

(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 7 365 kr och nettoutdelningarna till 7 235 kr. Målet för årets nettoutdelning är mellan 22 000 kr och 23 000 kr. 


Axfood har haft utdelning, vilket gav mig ytterligare 1 876 kr i nettoutdelning under året. Utdelningen ska återinvesteras i aktier men inte nödvändigtvis i det utdelande bolaget. 

Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under året: 

(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 2 742 kr och nettoutdelningen till 2 612 kr. Målet för årets nettoutdelning är mellan 22 000 kr och 23 000 kr. 
Johnson&Johnson samt McDonalds har delat ut pengar till mig (och övriga aktieägare). Utdelningarna ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i dessa bolag. 

Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under 2018:
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 866 kr och nettoutdelningen till 736 kr. Målet för årets nettoutdelningar är mellan 22 000 kr och 23 000 kr. 


Walmart och Kone har varit i farten och delat ut pengar till mig (i januari respektive mars). Dessa utdelningar ska återinvesteras i aktier.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under 2018:

Bruttoutdelningen uppgår till 660 kr och nettoutdelningen till 561 kr. Målet för årets nettoutdelningar är mellan 22 000 kr och 23 000 kr.
 
Snart påbörjas vårens utdelningsregn. Är ni beredda?
Johnson & Johnson, Coca Cola och McDonalds har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag. 

Jag äger 18 stycken J&J-aktier och per aktie delades det ut 7,07 kr. 

118 stycken aktier i Coca Cola står i min ägo och 3,13 kr delades ut per aktie. 

Jag har samlat på mig 10 stycken aktier i McDonalds och utdelningen når upp till 8,53 kr per styck. 

Sammantaget, för året, uppgår bruttoutdelningen till 19 657 kr och nettoutdelningen till 19 085 kr. 

Mycket bra! Målet för året är att uppnå en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr, vilket ju betyder att det är uppnått. Närmast väntar att skriva upp mål för år 2018! :) 


NCC och Hennes & Mauritz har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under år 2017:
 
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 19 075 kr och nettoutdelningen till 18 641 kr. Som jag tidigare har nämnt är målsättningen för året en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr. Det här innebär att jag är inne på min målnivå!! Resterande eventuella utdelningar (kan komma någon utländsk utdelning som jag inte har 100 % koll på) är ren bonus! 
Coca Cola & Bonava har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i nya aktier, inte nödvändigtvis i samma bolag. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 17 151 kr och nettoutdelningen uppgår till 16 716 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
I framtiden är mitt mål att jag ska arbeta betydligt färre timmar än vad jag för tillfället gör. Om inte något arbete alls så endast några få timmar i veckan. För att få ihop det ekonomiskt funderar jag på att vid varje kommande månadslön köpa fonder för 200 kr - 300 kr.
 
Dessa fondpengar ska jag ha som extra när jag bestämmer mig för att arbeta färre timmar. Jag slits dock mellan varför det skulle vara bättre att investera en slant, månatligen, i fonder istället för att köpa utdelningsaktier för just dessa hundralappar. Är det inte bättre om jag köper aktier och därmed höjer utdelningen direkt?
 
Varför skulle det vara fördelaktigare för mig att investera i fonder? Det skulle i så fall vara att fonderna möjligtvis kan ha högre totalavkastning jämförelsevis med direktavkastningen i motsvarande aktier. Då får jag högre belopp som är i fonder och som jag i framtiden får lov att sälja av för att klara månadsutgifterna.
 
Jag tänker mig att dessa fonder i så fall får utgöra en slags buffert för de månader eller år där utgifterna sticker iväg något mer än vad beräkningarna var. Alltså de år där utdelningarna inte är tillräckligt stora. En slags trygghet att ha fonderna och då våga sluta arbeta helt eller delvis.
 
Planeringen för att arbeta färre timmar är långt fram i tiden vilket säkerligen innebär att jag kommer tänka om flera varv innan jag har bestämt mig. På vägen får ni gärna kommentera hur ni resonerar. Eller hur ni rent praktiskt har hanterat frågan i ert egna ekonomiska liv.
Som rubriken lyder - jag har på rullande 12 månader nu en nettoutdelning på 20 000 kr. Det vill säga 20 000 kr per år.
 
Jag har ett exceldokument där jag efter varje köp skriver in det nya totalantalet aktier i varje bolag - och dess förra utdelning. Den här varianten gör att jag på ett enkelt sätt kan se att mina småköp konstant påverkar utdelningarna i en positiv riktning.
 
Det är fantastiskt och jag tillåter mig själv att njuta. Resan framför mig kommer bara gå fortare och fortare. Jag är motiverad till tusen och jag ser fram emot höstens investeringar. 
 
Vad gör jag nu med de årliga 20 000 kr som jag erhåller? Återinvesterar är mitt korta svar.
McDonalds och Coca Cola har haft utdelningar och jag har därmed fått in likvider till min aktiedepå. McDonalds delade ut 8,20 kr per aktie och Coca Cola 3,13 kr per aktie. Sammanlagt för dessa två bolag fick jag 248 kr i nettoutdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 16 231 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 929 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Johnson & Johnson har delat ut i min portfölj, de delade ut 7,28 kr per aktie vilket innebär 58 kr i bruttoutdelning för mina 8 stycken aktier. Det är ingen jätteutdelning eftersom de har kvartalsutdelning men jag räknar med att investera fler kronor i bolaget för att öka på kvartalsutdelningen. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 885 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 681 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Det har kommit in utdelningar till min aktiedepå, det är Kopparbergs och Walmart som har delat ut. Kopparbergs med 5,90 kr per aktie och Walmart med 4,44 kr per aktie. Jag tillämpar återinvestering vilket betyder att slantarna arbetar vidare för mig som arbetsgivare. 
 
Annars är det ett uppehåll med utdelningarna på den svenska sidan och dessa kommer igång igen i höst. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 827 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 631 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kronor och 19 500 kronor. 
Det har kommit in en liten slant från Opus Group, bolaget delar ut 0,12 kr per aktie. Då jag äger 292 aktier i min tillväxtportfölj uppgick utdelningen till 35 kr netto. Inte en jättehög summa men alltid något då jag tillämpar återinvestering. 
 
Vårens utdelningar är nu över och fram till hösten väntar några amerikanska bolag dela ut. Därefter är det några fler svenska bolag som ger mig likvider till min depå. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 732 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 550 kr än så länge.
Vårregn, vårregn och vårregn. Det är ungefär så jag kan sammanfatta de senaste månaderna. Och då är regnet i form av likvider. Jag tycker verkligen om utdelningarna som jag får och möjligheten till återinvestering ska inte underskattas. För egen del sker återinvestering årligen i min portfölj. 
 
Följande bolag har haft utdelning sedan min förra rapportering: eWork Group, Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz samt Ratos Preferens. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 697 kr för året och nettoutdelningarna till 15 515 kr än så länge. Det innebär att jag har passerat förra årets totala nettoutdelning (14 179 kr). Med tanke på att flera av mina bolag har halvårsutdelningar vet jag att det kommer komma fler större utdelningsbelopp. Målet är dock fortfarande en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Vi är inne i april och fler och fler utdelningar trillar in i min depå. Denna gång var det från NCC och Ratos. Bolagen delade ut 3 kr respektive 2 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
Jag har för året överstigit 10 000 kr både i bruttoutdelning och nettoutdelning. Bruttoutdelningen uppgår till 10 777 kr och nettoutdelning uppgår till 10 596 kr. 
 
Det är främst de svenska bolagen som fortsätter att dela ut likvider till mig. Sedan förra redovisningen har Skanska och Bonava haft utdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
 
För året har jag 8 810 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 8 629 kr under året.
De svenska och de amerikanska bolagen fortsätter att dela ut pengar till min portfölj. De bolagen som har delat ut sedan förra rapporten är Handelsbanken, Coca Cola, WalMart samt Swedbank. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag fått 5 656 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 5 474 kr under året.