Johnson & Johnson, Coca Cola och McDonalds har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag. 

Jag äger 18 stycken J&J-aktier och per aktie delades det ut 7,07 kr. 

118 stycken aktier i Coca Cola står i min ägo och 3,13 kr delades ut per aktie. 

Jag har samlat på mig 10 stycken aktier i McDonalds och utdelningen når upp till 8,53 kr per styck. 

Sammantaget, för året, uppgår bruttoutdelningen till 19 657 kr och nettoutdelningen till 19 085 kr. 

Mycket bra! Målet för året är att uppnå en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr, vilket ju betyder att det är uppnått. Närmast väntar att skriva upp mål för år 2018! :) 


NCC och Hennes & Mauritz har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i aktier, men inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna under år 2017:
 
(null)

Bruttoutdelningen uppgår till 19 075 kr och nettoutdelningen till 18 641 kr. Som jag tidigare har nämnt är målsättningen för året en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr. Det här innebär att jag är inne på min målnivå!! Resterande eventuella utdelningar (kan komma någon utländsk utdelning som jag inte har 100 % koll på) är ren bonus! 
Coca Cola & Bonava har delat ut likvider till mig. Dessa ska återinvesteras i nya aktier, inte nödvändigtvis i samma bolag. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 17 151 kr och nettoutdelningen uppgår till 16 716 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
I framtiden är mitt mål att jag ska arbeta betydligt färre timmar än vad jag för tillfället gör. Om inte något arbete alls så endast några få timmar i veckan. För att få ihop det ekonomiskt funderar jag på att vid varje kommande månadslön köpa fonder för 200 kr - 300 kr.
 
Dessa fondpengar ska jag ha som extra när jag bestämmer mig för att arbeta färre timmar. Jag slits dock mellan varför det skulle vara bättre att investera en slant, månatligen, i fonder istället för att köpa utdelningsaktier för just dessa hundralappar. Är det inte bättre om jag köper aktier och därmed höjer utdelningen direkt?
 
Varför skulle det vara fördelaktigare för mig att investera i fonder? Det skulle i så fall vara att fonderna möjligtvis kan ha högre totalavkastning jämförelsevis med direktavkastningen i motsvarande aktier. Då får jag högre belopp som är i fonder och som jag i framtiden får lov att sälja av för att klara månadsutgifterna.
 
Jag tänker mig att dessa fonder i så fall får utgöra en slags buffert för de månader eller år där utgifterna sticker iväg något mer än vad beräkningarna var. Alltså de år där utdelningarna inte är tillräckligt stora. En slags trygghet att ha fonderna och då våga sluta arbeta helt eller delvis.
 
Planeringen för att arbeta färre timmar är långt fram i tiden vilket säkerligen innebär att jag kommer tänka om flera varv innan jag har bestämt mig. På vägen får ni gärna kommentera hur ni resonerar. Eller hur ni rent praktiskt har hanterat frågan i ert egna ekonomiska liv.
Som rubriken lyder - jag har på rullande 12 månader nu en nettoutdelning på 20 000 kr. Det vill säga 20 000 kr per år.
 
Jag har ett exceldokument där jag efter varje köp skriver in det nya totalantalet aktier i varje bolag - och dess förra utdelning. Den här varianten gör att jag på ett enkelt sätt kan se att mina småköp konstant påverkar utdelningarna i en positiv riktning.
 
Det är fantastiskt och jag tillåter mig själv att njuta. Resan framför mig kommer bara gå fortare och fortare. Jag är motiverad till tusen och jag ser fram emot höstens investeringar. 
 
Vad gör jag nu med de årliga 20 000 kr som jag erhåller? Återinvesterar är mitt korta svar.
McDonalds och Coca Cola har haft utdelningar och jag har därmed fått in likvider till min aktiedepå. McDonalds delade ut 8,20 kr per aktie och Coca Cola 3,13 kr per aktie. Sammanlagt för dessa två bolag fick jag 248 kr i nettoutdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 16 231 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 929 kr än så länge. Som jag tidigare har skrivit är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Johnson & Johnson har delat ut i min portfölj, de delade ut 7,28 kr per aktie vilket innebär 58 kr i bruttoutdelning för mina 8 stycken aktier. Det är ingen jätteutdelning eftersom de har kvartalsutdelning men jag räknar med att investera fler kronor i bolaget för att öka på kvartalsutdelningen. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 885 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 681 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Det har kommit in utdelningar till min aktiedepå, det är Kopparbergs och Walmart som har delat ut. Kopparbergs med 5,90 kr per aktie och Walmart med 4,44 kr per aktie. Jag tillämpar återinvestering vilket betyder att slantarna arbetar vidare för mig som arbetsgivare. 
 
Annars är det ett uppehåll med utdelningarna på den svenska sidan och dessa kommer igång igen i höst. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 827 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 631 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kronor och 19 500 kronor. 
Det har kommit in en liten slant från Opus Group, bolaget delar ut 0,12 kr per aktie. Då jag äger 292 aktier i min tillväxtportfölj uppgick utdelningen till 35 kr netto. Inte en jättehög summa men alltid något då jag tillämpar återinvestering. 
 
Vårens utdelningar är nu över och fram till hösten väntar några amerikanska bolag dela ut. Därefter är det några fler svenska bolag som ger mig likvider till min depå. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 732 kr och nettoutdelningen uppgår till 15 550 kr än så länge.
Vårregn, vårregn och vårregn. Det är ungefär så jag kan sammanfatta de senaste månaderna. Och då är regnet i form av likvider. Jag tycker verkligen om utdelningarna som jag får och möjligheten till återinvestering ska inte underskattas. För egen del sker återinvestering årligen i min portfölj. 
 
Följande bolag har haft utdelning sedan min förra rapportering: eWork Group, Profilgruppen, Electra Gruppen, Industrivärden, Hennes & Mauritz samt Ratos Preferens. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 697 kr för året och nettoutdelningarna till 15 515 kr än så länge. Det innebär att jag har passerat förra årets totala nettoutdelning (14 179 kr). Med tanke på att flera av mina bolag har halvårsutdelningar vet jag att det kommer komma fler större utdelningsbelopp. Målet är dock fortfarande en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Vi är inne i april och fler och fler utdelningar trillar in i min depå. Denna gång var det från NCC och Ratos. Bolagen delade ut 3 kr respektive 2 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
Jag har för året överstigit 10 000 kr både i bruttoutdelning och nettoutdelning. Bruttoutdelningen uppgår till 10 777 kr och nettoutdelning uppgår till 10 596 kr. 
 
Det är främst de svenska bolagen som fortsätter att dela ut likvider till mig. Sedan förra redovisningen har Skanska och Bonava haft utdelning.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
 
För året har jag 8 810 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 8 629 kr under året.
De svenska och de amerikanska bolagen fortsätter att dela ut pengar till min portfölj. De bolagen som har delat ut sedan förra rapporten är Handelsbanken, Coca Cola, WalMart samt Swedbank. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag fått 5 656 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 5 474 kr under året. 

Det är mycket som ska hinnas med. På jobbet. Privat. Fördelningen däremellan är förstås att fler timmar ägnas åt privata göromål. Tur är det. Hur skulle det annars se ut?

Nej, det skulle jag inte klara av. Vill jag då ha fler timmar till min fritid än vad jag har i dagsläget? Ja, det vill jag. Det är det här som är en av mina stora motivationsfaktorer hos mig. Vetskapen om att mina aktieinvesteringar innebär att jag kan gå ner i arbetstid i framtiden gör otroligt med mig. Det till och med spritter i min kropp när jag tänker på det. Är det likadant för er?

Det som jag är mest nöjd över vad gäller mina aktieinvesteringar är den utdelningstillväxt som jag har fått år för år. Både tillväxt vad gäller investeringar med likvida medel (vilket har medfört att utdelningar i kronor räknat blivit högre) men också de bolag som har utdelningstillväxt år för år.

År 2010 (mars) började jag investera i aktier men fick utdelningar först år 2011 (av Profilgruppen, Ratos och HM). Sakta men säkert har utdelningarna höjts år för år. Jag hade till en början aktierna i en aktiedepå men har årligen sålt av dessa från aktiedepån och köpt tillbaka till ett investerarsparkonto. Det här har medfört att skatten på utdelningarna har blivit lägre. För tillfället har jag Coca Cola och en del av Skanska-aktierna kvar i depån.

Närmast funderar jag på hur många av de Skanska-aktier som jag har kvar i aktiedepån som jag ska sälja och köpa tillbaka i ett investerarsparkonto. I och med att försäljningen (vinsten – de har avkastat en del genom åren) tas upp i nästa års deklaration är det en del faktorer som jag behöver ta hänsyn till. Återkommer till det i ett senare blogginlägg.

Här nedan ser ni min utdelningsutveckling sedan start (stapeln för 2017 är enbart prognostiserad). Jag lägger mest fokus på nettoutdelningen eftersom det är de likvider som jag kan nå. Alla utdelningar som jag har fått genom åren har återinvesterats i aktier, dock inte nödvändigtvis i det bolaget som har haft utdelningen.

Som ni också kan se i stapeldiagrammet har utdelningarna höjts väsentligt mer än vad de gjorde de första åren. En av anledningarna till det är att jag under de senaste åren har blivit mer inspirerad till att i framtiden leva på de passiva inkomsterna. Jag har även fokuserat mer på min sparkvot och att stor del av likviderna ska gå till aktieinvesteringar.

 

 
Utdelningar för år 2017
Det är flera faktorer som avgör vilken nivå nettoutdelningarna hamnar på när året är slut. Dels är det de utdelningsnivåer som bolagen väljer att ha från föregående år. Dels är det vilken sparkvot jag lyckas hålla under året. Något som är helt säkert för året är att utdelningarna kommer återinvesteras.

När jag räknar samman de utdelningsförslag som har kommit från bolagens styrelser och den uppskattning som jag har gjort med tanke på hur mycket likvider jag kan investera från min lön blir prognostiserad nettoutdelning mellan 18 500 kr och 19 500 kr. 

Inte illa!

Hur fri är jag?
Om jag återgår till hur jag inledde blogginlägget; jag vill ha mer tid som är fri – inte uppbokat åt arbete. Cirka 18 500 kr i passiva inkomster räcker för cirka 1,5 månaders utgifter. Då har jag räknat med att det går år 13 000 kr per månad, vilket jag tror är rimligt för mig idag.

Vid dessa nivåer är jag 11,9 % fri. Det är en bra utveckling då jag är blott 28 år.

Troligtvis kommer jag öka upp utgifterna något vilket gör att jag kommer få räkna upp målet om de passiva inkomsterna med tiden. Det är dock en rolig tanke att jämföra frihetsgrad redan nu.

I veckan började det svenska utdelningsregnet på riktigt. Det är Axfood som har delat ut 6 kr per aktie. Utdelningen från Axfood summerades till 1 068 kr. 
 
Här nedan är en sammanstållning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
 
För året har jag 1 780 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 1 710 kr under året. 
Det har kommit in utdelningar från två amerikanska bolag. Det är Johnson & Johnson som har delat ut 7,17 SEK per aktie och McDonalds som har delat ut 8,32 SEK per aktie. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag 712 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 642 kr under året. 
 
Nu börjar snart de stora utdelningarna trilla in, bolag för bolag.
Det finska bolaget Kone har haft utdelning med 14,73 kr per aktie. Då jag äger 19 stycken aktier i bolaget innebär det en bruttoutdelning på 280 kr. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
 
För året har jag än så länge 621 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 565 kronor under året. 
Härnäst väntas Axfood lämna utdelning. 
Det är lite snålt om utdelningar under första kvartalet på året - men de finns. Om januari månad bjöd på utdelning från Walmart handlar februari om utdelningar från Ratos Preferensaktie. Det delades ut 25 kr per aktie, vilket innebär en utdelning på 250 kr totalt för min del.
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017:
 
 
För året har jag än så länge 341 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 327 kr under året.
I början av januari kom min första utdelning för året in på depån. Det var WalMart som delade ut 4,55 kr per aktie  och då jag äger 20 stycken blev bruttobeloppet hela 91 kronor. Efter avdragen källskatt fick jag 77 kr i nettoutdelning. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna, ser skralt ut men vi har endast avverkat januari: 
 
 
 
För året har jag än så länge 91 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 77 kr under året. 
December är en riktig utdelningsmånad för mig, förutom vårens månader såklart. Det har kommit in två nya utdelningar, från Coca Cola och McDonalds. Totalt för dessa två blev det 363 kr brutto in på depån. 
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016. 
För året har jag 15 089 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 14 320 kr under året! 
 
Tidigare har jag skrivit att målet för året var att nå upp till 13 300 kr i nettoutdelningar. Målet har sedan en tid uppnåtts och anledningen till det är att jag har investerat mer än vad jag innan tänkte. Känner att det bara är positivt!