Utdelningar 2017

0kommentarer

I början av januari kom min första utdelning för året in på depån. Det var WalMart som delade ut 4,55 kr per aktie  och då jag äger 20 stycken blev bruttobeloppet hela 91 kronor. Efter avdragen källskatt fick jag 77 kr i nettoutdelning. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna, ser skralt ut men vi har endast avverkat januari: 
 
 
 
För året har jag än så länge 91 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 77 kr under året. 

Kommentera

Publiceras ej