Balansräkning 31/1 -2018

0kommentarer

Då jag inte redogjorde för nettoförmögenheten vid månadsskiftet kommer istället en daterad från 8 februari 2018. Hoppas ni går med på det.
 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 709 466 kr till 689 288 kr. Det är en minskning med 20 179 kr. En stor orsak är köksrenovering som slukat pengar. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
Under januari har jag fått utdelning från Walmart. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 559 560 kr. 
  • Januari månads sparkvot uppgick till 17,2%.

Kommentera

Publiceras ej