Utdelningar 2017

0kommentarer

De svenska och de amerikanska bolagen fortsätter att dela ut pengar till min portfölj. De bolagen som har delat ut sedan förra rapporten är Handelsbanken, Coca Cola, WalMart samt Swedbank. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
För året har jag fått 5 656 kr i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 5 474 kr under året. 

Kommentera

Publiceras ej