Det var ett tag sedan som jag redovisade den procentuella fördelningen på mina bolag. Här nedan redovisas den. 
Mina topp 3 är Skanska, Hennes & Mauritz samt Swedbank. Det är tre otroligt bra bolag på lång sikt (enligt mig). Det är några bolag som jag vill vikta upp - speciellt de olika utländska bolagen. Den tiden kommer. 
 
De fem bolagen med lägst vikt i portföljen är med i min "tillväxtportfölj". 
 
Vad tycker ni om fördelningen? Är det något bolag som jag bör vikta ned alternativt upp? Jag tar tacksamt emot era reflektioner. 
I januari har det även blivit en del aktieköp. Jag har kommit igång riktigt bra och det kommer säkert bli än mer engagemang åt min aktieportfölj när fler och fler bolagsrapporter ges ut. 
 
Nya köp enligt nedan: 
 
 
Alla köp ovan är i befintliga bolag. Däremot funderar jag på att ta in Securitas eller Cloetta i framtiden. Jag får återkomma till det senare, när jag har tittat mer på dessa två bolag. 
 
Köpen ovan har gjorts av sparande från lönen och återinvestering av utdelningar. 
I januari har jag fått en lön som inte bara har gått till utgifter utan även lite roligare saker (aktier och amorteringar). Den här månaden lyckades jag uppnå en sparkvot på 47,8% av min nettolön. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 300 kr. Som ni ser har jag inte sparat lika mycket till boende (boendespar och amortering av bostadslån) som jag brukar. Anledningen till det är att jag och min sambo i framtiden ska köpa en gemensam lägenhet eller hus och jag anser att jag redan har rätt mycket sparat till det. 
 
För året är genomsnittlig sparkvot 47,8 procent. 
Vi är inne på det nya året och jag kan se tillbaka på hur väl målen för 2016 uppfylldes. För ett år sedan satte jag upp mål, dessa är i fet stil nedan. I kursiv stil är min kommentar om hur det har gått. 
 
EKONOMISKA MÅL
  • Investering i aktier om 5 500 kr per månad, vid eventuell löneförhöjning ska nettoökningen fyllas på i det här beloppet. Under året har den genomsnittliga överföringen från lönen till investerande i aktier varit 7 750 kr. Med tanke på beloppet är målet uppfyllt och jag är nöjd. Under några av månaderna satsade jag extremt mycket på investerande i aktier vilket har bidragit till att genomsnittet blir så högt. När jag tänker på att utdelningarna dessutom har återinvesterats blir jag lycklig.
  • Nettoförmögenhet på 600 000 kr vid årets slut. Nettoförmögenheten stängdes på 640 843 kr, en bit över målet som sattes upp. Målet är uppfyllt. 
  • Utdelningar om 13 300 kr netto. Det här är ett av de viktigaste mål jag har satt upp och det är utdelningarna som jag fokuserar på - det är dom som en dag ska betala mina utgifter. Summeringen av årets nettoutdelning är 14 320 kr. Målet är därmed uppnått. 
 
VÄRDEFULL TID
  • Läsa 12 stycken böcker under året. Jag älskar egentid och att då läsa böcker. Under året som var läste jag 20 stycken böcker. Målet är uppfyllt.
  • Upprätthålla bra kontakt med mina nära och kära. Jag har daglig kontakt med min närmaste familj och kontinuerlig kontakt med de andra jag tycker om. Målet är uppfyllt.
  • Två träningspass per vecka samt en långpromenad per vecka. Jag har alltid idrottat mycket men har under sommar och höst 2016 tappat en del i frekvensen av träningspass. Målet har inte uppfyllts. Glädjande kan jag konstatera att jag i början av 2017 har vänt den negativa trenden och börjat träna kontinuerligt igen!