Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 652 434 kr till 657 807 kr. Det är en ökning med 5 373 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
 
Under augusti har jag inte fått någon utdelning från mina bolag. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 508 kr. Nu är det två månader sedan aktiernas värde uppgick till över en halv miljon kr. Det här trots att jag har investerat friskt. Jag hänger inte läpp för det utan fortsätter med kontinuerliga köp. 

 • Augusti månads sparkvot uppgår till 54,8 %. 
En ny lön har kommit till mitt bankkonto och har fördelats till utgifter, sparande, amorteringar och investeringar. För månaden kom ingen utdelning till min depå. Den här månaden uppnådde jag en sparkvot på 54,8 % av lönen.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 12 503 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 48 %
 
Om jag endast beräknar sparkvot utifrån aktieinvesteringar så blir månadens sparkvot 42,9%.
Något som har blivit viktigare för mig är den ekonomiska tryggheten. Jag har cirka en halv miljon i aktier, vilket är en trygghet i sig, men då jag inte säljer aktierna för att jag har en extraordinär hög utgift en månad så är aktierna ingen kortsiktig ekonomisk trygghet i den bemärkelsen.
 
Som komplement till aktierna, som givetvis ger en ekonomisk trygghet i det långa loppet, behöver jag en kortsiktig ekonomisk trygghet i form av en buffert.
 
När jag gör månadsbudgeten har jag blivit mer och mer medveten om att jag upprättar en budget snävt vad gäller "fria likvider" under en månad. Det här beror på att jag vill spara eller investera det mesta på lång sikt. Två mål som jag har under de kommande månaderna är:
 • Att jag ska budgetera för högre "fria likvider" varje månad (det går ju faktiskt åt pengar löpande under månaden) och
 • Att jag ska öka på min buffert
 
 Målbelopp för bufferten:
 • 5 000 kr i buffert på min internetbank
 • Ytterligare 10 000 kr på banken HoistSpar
Som rubriken lyder - jag har på rullande 12 månader nu en nettoutdelning på 20 000 kr. Det vill säga 20 000 kr per år.
 
Jag har ett exceldokument där jag efter varje köp skriver in det nya totalantalet aktier i varje bolag - och dess förra utdelning. Den här varianten gör att jag på ett enkelt sätt kan se att mina småköp konstant påverkar utdelningarna i en positiv riktning.
 
Det är fantastiskt och jag tillåter mig själv att njuta. Resan framför mig kommer bara gå fortare och fortare. Jag är motiverad till tusen och jag ser fram emot höstens investeringar. 
 
Vad gör jag nu med de årliga 20 000 kr som jag erhåller? Återinvesterar är mitt korta svar.
Jag har investerat ytterligare några tusenlappar i aktier. Likviderna kommer från lön samt utdelningar som nu återinvesteras. 
 
Köpen gjordes i bolag där jag sedan tidigare är aktieägare. Jag har köpt följande: 
 • 4 stycken aktier i Swedbank
 • 22 stycken aktier i Handelsbanken
 • 4 stycken aktier i Industrivärden
 • 9 stycken aktier i NCC
 • 6 stycken aktier i Axfood
 • 7 stycken aktier i Bonava
 
Under året har jag investerat i aktier för 77 673 kr!