Längtan efter en större frihet. Bestämma över min egen tid. Välja vad jag vill göra och när jag vill göra det. Inte behöva stressa över arbetsuppgifter som delegeras av chefen. Kunna ta en ledig dag när jag vill. Besöka vänner och familj utan att vara tidspressad. Äta en god frukost ute på stan med en bok i handen. Se solen när det är novembermörkt i Sverige.
 
Pengar ger upphov till frihet. Det är så jag tänker när jag studerar mina aktieinnehav och mina historiska samt kommande utdelningar. Med kapitalet som jag har sparat och investerat ihop under ett antal år kommer friheten smygande. Som ett exempel har jag en nettolön i utdelningar och med tanke på att jag lever på ungefär halva min nettolön beräknar jag att min frihet sträcker sig två månader. Det här kan dock komma att ändra sig beroende på hur höga utgifter jag har, såklart.
 
I nuläget känner jag friheten i att jag i framtiden kan få möjlighet att välja vad jag vill göra. För stunden tar jag därmed inga aktiva åtgärder för att göra en förändring, exempelvis gå ner i arbetstid, utan njuter av att få en heltidslön varje månad. Tankesättet får istället vara att varje aktieinvestering ger en framtida passiv inkomst.
 
Det gäller att vara tålmodig i sitt sparande och investerande men samtidigt se tillbaka på kort sikt. Händelser på kort sikt kan i små steg bli något stort på längre sikt. Om jag påminner mig själv om detta på resans gång kommer underverk ske. Jag är helt övertygad om det! Det finns många bra exempel i etern.
Bloggar och texter kan inspirera mycket. Det kan gälla ekonomibloggar. Det kan gälla livsstilsbloggar. Det kan gälla artiklar i tidskrifter. Det är intressant att hämta inspiration här och lite inspiration där.
 
"Jag har insett att mina prestationer inte gör mig lycklig. Det är mitt fria liv som gör det".
 
Så uttryckte sig Nevnarien i ett blogginlägg. Och jag började fundera - vad rätt hon har. Det här har jag haft funderingar på under flera år, det är ju därför som jag investerar i aktier i så hög grad som jag gör - för att få passiva inkomster till mitt framtida fria liv.
 
Jag älskar när jag är ledig, när jag själv kan bestämma vad jag ska göra - helt enkelt friheten. Det är inte presentationerna på jobbet som gör mig lycklig - tackar arbetsgivaren er när ni arbetar så hårt så att ni blir stressade? Det flesta gör inte det. Det kanske finns undantagsfall.
 
Ett av mina mål är att jag ska ha möjlighet till att arbeta i en lägre utsträckning. Och senare kunna sluta helt åt förvärvsarbete. Jag kommer därför ta med mig Nevnariens inlägg i bakhuvudet under de kommande åren och inspireras.
Jag är hemkommen från min utlandsresa och är pepp på att få sammanfatta år 2015! Ännu ett år till ända. Ett bra år både ekonomiskt och privat. 
 
Vilka aktier har jag köpt? 
För att visa på detta tror jag att det är lättast om jag lägger till nedanstående bild, som visar på alla de köp som jag har gjort under året. Jag kan konstatera att jag gjort köp i befintliga bolag (HM, Skanska, Swedbank samt Ratos) men även i nya bolag som jag inte har ägt innan (NCC, Walmart och Industrivärden). 
 
Samtidigt kan jag konstatera att jag efter första kvartalet av år 2015 bytt strategi - från att köpa för högre belopp (mellan 12 000 kr och 15 000 kr) till att köpa med lägre belopp, men då göra köp oftare. Den här utvecklingen har gjort att jag vågat göra nya köp i bolag som jag kanske inte skulle ha köpt annars. Tänker då på att det är lägre risk att köpa för lägre belopp för att känna av bolaget under en längre tid. 
 
Vad kan jag då säga om det totala beloppet som jag har investerat? Summan blev 72 037 kr på hela året vilket i genomsnitt är cirka 6 000 kr per månad. Med tanke på att jag har fått nettoutdelningar om 10 654 kr så är jag helt nöjd. Tanken är att jag ska återinvestera direkt (eller relativt direkt i alla fall) när jag får utdelning och det ska jag fortsätta med även nästa år. 
 
 
Hur gick det med de passiva inkomsterna jämfört med andra år? 
Mina passiva inkomster genom aktieutdelningar har ökat år för år, ni som har följt min blogg under en längre tid har märkt detta. Eftersom jag gjorde flera fina köp under år 2014 men även under år 2015 har utdelningarna ökat. Det här beror på att jag försöker investera i bolag som jag vet har historiska bra utdelningar att bjuda på. Frågan är dock hur långt jag har kommit på min resa till passiva inkomster som gör att jag kan bestämma själv över min tid? 
  • Under år 2015 var bruttoutdelningarna 11 763 kr och nettoutdelningarna uppgick till 10 654 kr. 
  • Under år 2014 var bruttoutdelningarna 7 739 kr.
  • Under år 2013 var bruttoutdelningarna 5 874 kr.
  • Under år 2012 var bruttoutdelningarna 5 344 kr. 
  • Under år 2011 var bruttoutdelningarna 1 656 kr. 
Som kommentar till utvecklingen ovan kan jag också nämna att jag under år 2015 gick över från att ha de flesta av mina aktier på en vanlig depå till att ha innehaven på ett ISK. Det här innebär att jag för år 2015 inte alls har behövt betala 30 procent skatt i samma utsträckning som innan. En viktig faktor i utdelningssiffrorna som presenteras. 
 
Utdelningarna tickar på år för år. Ibland kan jag känna att det går lååångsamt med höjningarna av totalbeloppet som jag får men jag är medveten om att "det ska gå långsamt", i alla fall i min situation där jag inte har någon allt för stor "VD-lön". Min resa fortsätter till högre passiva inkomster och jag tycker att det är en spännande väg framåt. 
 
Vilka förändringar på det ekonomiska planet har gjorts under år 2015? 
Personligen tycker jag att jag utvecklar mitt tänk för privatekonomin hela tiden, jag hittar bättre lösningar och idéer som gör att jag växer som investeringskvinna. Några förändringar som jag har gjort är att jag har överfört några aktier från en vanlig aktiedepå (30 procent skatt) till ett ISK (schablonmässig skatt). Jag har dock kvar några aktier i depån (vilket kan ses i sammanställningen nedan där det står angivet vilket belopp som finns på depån samt på ISK. 
 
Under året har jag övergått till att göra mindre beloppsmässiga köp eftersom courtaget är lika fördelaktigt då som när jag köper för större belopp (beroende på vilken courtage-klass jag har). Det här medför att jag kan titta på fler olika bolag att investera i, istället för att göra ett köp per kvartal. Den här förändringen tycker jag är positiv med tanke på att jag blir mer engagerad vecko- och månadsvis! 
 
Under hösten hade jag samtal med min chef och kontentan av det blev en löneökning för året på 700 kr. I samma sekund som min chef sa ökningen så beräknade jag nettoökningen och bestämde snabbt att nettoökningen på 500 kr ska läggas på de månadsvisa direktinvesteringarna i aktier. Från att ha investerat 5 000 kr i aktier ökades alltså detta till 5 500 kr per månad. Jag ser fram emot den förmodade löneökningen under år 2016... Samma visa då - nettolöneökningen ska investeras i aktier. 
 
Den allra största affären som jag har gjort under året är att jag har köpt en bostadsrätt i staden där jag bor. Jag har under några år sparat till kontantinsats genom att sätta in belopp på sparkonto men halvåret innan lägenhetsköpet satsades en del i fonder, en bra affär. I skrivande stund äger jag cirka 17 procent av lägenheten och amortering pågår. Mer om lägenhetsköpet nedan. 
 
 
Värdefull tid
Under år 2015 tycker jag själv att jag har blivit mer medveten om min värdefulla tid och att jag bestämmer (till en viss utsträckning såklart) över min tid, min lediga tid. Prioritering nr 1 i livet är inte jobbet - känns skönt att ha insett det i ung ålder. Under året som gått har jag fört över belopp till mitt sparkonto för resor, vilket jag tycker är en viktig del i livet. Det går åt en del pengar till resor som går till mina nära och kära en bit längre bort i Sverige - men jag tycker det är värt varenda krona. Värdefull tid handlar också om att utvecklas privat och i relationer. Under år 2015 har jag därför förlovat mig med min älskade sambo - ett stort steg för mig och i rätt kärleksriktning.
 
Ni har väl inte missat min kategori "Värdefull tid"? Jag har inte skrivit så mycket där under den senaste tiden men det finns en del bra inlägg. Ni hittar den här
 
 
Hur har bostadstankarna gått under år 2015? 
Jag har tidigare skrivit om hur pressande och stressande det har varit efter att jag och min sambo flyttade till storstaden som vi nu bor i. Det var svårt att få tag i bostad och de första nio månaderna bodde vi i två olika andrahands-lägenheter. Då bestämde vi oss för att jag skulle köpa en lägenhet här i stan. Under juli var papprena påskrivna och i augusti flyttade vi in. Ur det ekonomiska perspektivet blev det en mycket bra affär för mig. Jag gick in med cirka 15 procent i kontantinsats och har ambitionen att amortera ner lånet till en mer rimlig nivå ur risksynpunkt. En av de bästa faktorerna med lägenhetsköpet är att månadsavgiften till föreningen endast är cirka 1 000 kr var för mig och min sambo. Det finns alltså chans till att stor del av lönen går till investeringar de kommande åren! 
 
Hur utvecklades nettoförmögenheten under år 2015? 
Nettoförmögenheten vid årsskiftet 2014/2015 var 326 478 kr och vid årsskiftet 2015/2016 var nettoförmögenheten 472 321 kr. Under ett år har alltså min nettoförmögenhet ökat med 145 843 kr, per månad är genomsnittet 12 153 kr. Vilken fin utveckling! Här nedan ser ni sammanställningen i detalj. 
 
Det som har påverkats under året skulle jag säga är lägenhetsköpet som gjorde att värdet på sparkonto och fonderna minskade (men blev ett annat tillgångsslag), likaså har jag nu en rad till under skulder - bostadslånet. Förändringen vad gäller aktiernas värde har gått från 234 237 kr till 304 148 kr, en ökning med 69 911 kr. 
 
Under år 2015 har jag passerat tre stycken delmål vad gäller min nettoförmögenhet: 350 000 kr, 400 000 kr samt 450 000 kr. Det här är jag väldigt nöjd med. Frågan är nu om jag kommer nå delmålet 500 000 kr, en halv miljon i nettoförmögenhet, i april år 2016? Kommer nettoförmögenheten överstiga 600 000 kr vid slutet av år 2016? Frågorna är många! 
 
Nettoförmögenhet för årsskiftet år 2014/2015 (ovan) och nettoförmögenheten för årsskiftet 2015/2016 (nedan). 
 
 
 
Jag kanske inte täckte alla delar i detta inlägg som ni är intresserade av? Om inte så är ni alltid välkomna att fråga mig! 
Jag tror att det är många som jobbar för belöningar. Det kan vara positiv respons eller förhöjd lön. En del ger sig själva belöningar genom att shoppa kläder. En del investerar i fler aktier. Belöningar kan se olika ut beronde på hur man själv ser på belöningar.
 
Jag ser mitt investerande och sparandet som en grej där jag behöver belöningar för att kunna hålla uppe "krutet". Jag ser framtiden som ljus men behöver morötter på vägen för att orka hålla uppe ångan. Det jag tar sikte på är min nettoförmögenhet, där jag "firar" vid varje hel och halv 100 000 kr. Alltså 200 000 kr och 250 000, 300 000 kr och 350 000 kr osv.
 
När jag uppnår dessa mål så belönas jag med en fika eller lunch på stan, med min syster (läs hennes blogg här). Det är nog också därför som jag tycker belöningar är extra roliga. För att jag delar med mig av mina mål med någon som också själv är aktiv inom detta "privatekonomiska".
 
Samtidigt ser jag de resor som jag gör som belöningar. Upptäcka nya saker och nya kulturer. Därför prioriterar jag att spara pengar varje månad till dessa resor. Ett enkelt sätt att förhöja min värdefulla tid helt enkelt. 
 
Hur ser du på dina belöningar när du uppnår mål? Behövs belöningar? 
Det har hänt mycket under år 2014! Både privatekonomiskt och med min värdefulla tid. Jag har flyttat från en mindre ort till storstaden och jag har bytt jobb (och arbetsuppgifter). I detta inlägg försöker jag sammanfatta det viktigaste av året. 
 
Vilka aktier har jag köpt? 
Under år 2014 har jag både köpt fler aktier i befintliga bolag i portföljen (Skanska, Hennes & Mauritz och Ratos) men också köpt på mig aktier i bolag där jag innan inte var ägare (Coca Cola och Swedbank). Jag har börjat investera var tredje månad och har även ett separat sparkonto för investeringar när börsen går kraftigt nedåt (målet är att ha 60 000 kr på detta sparkonto - har i dagsläget 39 642 kr). Under år 2014 gjorde jag ett "extraköp" från aktiereserven, där jag såg ett bra köpläge i Ratos.
 Läs här för att se vilka aktieköp jag gjort genom åren. 
 
Hur gick de passiva inkomsterna jämfört med andra år? 
Utdelningarna från aktierna uppgick till 7 739 kr jämfört med 5 874 för år 2013. En ökning med 1 865 kr. Eftersom jag har som huvudmål att öka de passiva inkomsterna för varje år är jag nöjd. Troligtvis blir det en ökning av de passiva inkomsterna för nästa år eftersom köp har gjorts i bolag som historiskt har utdelningar varje år. 
 
Här är en sammanställning av utdelningarna som jag har fått av min aktieportfölj för året. Det mesta delas ut på våren men jag har även fått lite spridning på de andra månaderna genom Ratos Preferensaktie och Coca Cola. Jobba mer med spridningen av utdelningarna år 2015 kanske? 
 
Jag bjuder även på en sammanställning för år 2011-2013, så att ni kan jämföra. Skillnaden mellan år 2012 och 2013 är inte så stor. Detta har jag under år 2014 jobbat på och ändrat. Målet är som sagt att öka de passiva inkomsterna år för år. 
 
Vilka förändringar på det ekonomiska planet har gjorts under år 2014? 
Jag har börjat investera var tredje månad för att jag helt enkelt ska köpa aktier kontinuerligt och på det sättet också få bra inköpspris (fler antal andelar). Det här har fungerat bra. Jag har även haft som mål att bygga upp en "aktiereserv", som en buffert, för att kunna köpa mellan de kvartalsvisa köpen om jag ser fina lägen till det. Se ovan.
 
Efter sommaren öppnade jag ett IPS-konto där jag valde Avanza Zero som fond. Nu är det aktuellt att ta bort avdraget för pensionssparandet så efter årsskiftet kommer jag inte längre spara på detta konto. Sammanlagt har jag satt in 900 kr på detta konto. Vid årets utgång är fonden värd 939 kr. Detta kommer få ticka på tills det är aktuellt att ta ut dem vid pensionsåldern. 
 
När jag nu har slutat sätta in pengar på IPS kommer jag istället sätta in motsvarande belopp på ett konto som sedan antingen går till aktier eller boendespar (målsättning är investering över lång tid).
 
Värdefull tid
Jag ägnar mer tid med min sambo än förut, men mindre med min syster. Jag har köpt gymkort vilket jag också hade på min tidigare bostadsort. Jag har utvecklat mitt tänk om min tid, som exempelvis att jag inte jobbar lika mycket nu som förut - efter mina 8 timmar går jag hem. Ibland bygger jag på flexen om jag vet att jag ska vara flexledig senare. Prioritering nr 1 i livet är inte jobbet - känns skönt att ha insett det i ung ålder.
 
Flytt till storstad - hur har det påverkat det ekonomiska samt värdefulla tiden? 
Ekonomiskt har detta gjort att jag har en högre lön än innan. Flytten till storstaden har också gjort att det finns fler aktiviteter att gå på, vilket ibland kostar. Löneökningen som blev har strikt gått till att öka på sparandet till aktiekontot. Detta känns bra att jag håller och inte tummar på.
 
Hur har bostadstankarna gått under 2014? Åtgärder för att nå det? 
Jag och min sambo har haft en hektiskt jakt på boende under hösten 2014 och även till våren 2015 eftersom vi nu flyttat till en storstad. Vi har lyckats få tag i boenden i andrahand men det har tagit mycket tid och inte minst energi (vilken stress det är alltså!). Vi pratar mer och mer om att jag ska köpa en bostadsrätt efter sommaren 2015, där jag står som ensam ägare. Jag har mer och mer vant mig vid tanken (och risken) och ska under våren läsa in mig mer om detta. Jag kommer hålla er uppdaterade på bloggen! 
 
I ett tidigare inlägg, läs här, har jag skrivit om att jag innan hade mestadels av kontantinsatsen på sparkonto och inte i en avgiftsfri fond. Detta har jag förändrat under senaste månaden i form av att likvida medel flyttats från sparkontot till fonden Avanza Zero. Jag tycker i nuläget att det är för tidigt att avgöra om det är rätt beslut eller inte. Jag beräknar kunna ge er en bild av detta vid nästa löneutbetalning.  
 
Hur utvecklades nettoförmögenheten under år 2014? 
Se bilder nedan. Den första från slutet av år 2013 och den andra bilden från slutet av år 2014.
 
I början av år 2014 hade jag en nettoförmögenhet på 186 180 kr, vilket i slutet av året hade ökat till 326 478 kr. En ökning med 140 298 kr. Snittet blir därmed 11 691 kr per månad. Fantastiskt! 
 
Gladast är jag över att jag har köpt fler aktier under 2014, med köp och värdeökning är denna rad värd cirka 92 000 kr mer. 
 
 
 
 
Det var år 2014 det. Nu blickar jag framåt för år 2015. Vilka mål har jag? Vad vill jag uppfylla? Ett enskilt inlägg kommer om detta! 
Rubriken är en fråga där jag ser en svårighet i framtiden. Om jag lyckas med att uppnå höga passiva inkomster (vilket jag ska göra!) så kommer möjligheterna att välja på att förvärvsarbeta i lägre utsträckning (arbetstid). Det kommer i förlängningen innebära att jag kommer få mer tid för fritid, där jag själv väljer vad jag vill göra. Jag kan konstatera att det är ett delikat "problem". 
 
För några helger sen läste jag en tidning där följande text stod: "Många är från början inte bekväma med att ha tid att göra vad de vill". 
 
 

Det fick mig att tänka! Det är inte bara målet som ska uppnås utan jag måste även ha bättre planer på vad jag vill göra istället för att jobba. Jag tror inte på att jag en dag ska sluta jobba och att jag inte har någonting annat som jag kan göra. 
 
Hur ser era planer ut? 
Som jag tidigare har skrivit så sparar jag 45 % av min nettoinkomst till långsiktiga investeringar (aktier, boende, amorteringar). Jag är nöjd med denna nivå. 
 
Jag har inte koll på hur mycket jag konsumtionssparar varje månad men det är några tusenlappar (resor, teknik, födelsedagar m.m). En av de saker som jag prioriterar vid detta sparande är resor. 
 
I helgen var jag och min sambo i Göteborg för en weekend där. Hotell, tåg och aktiviteter betalades av sparande som jag tidigare lagt undan under året. När jag reser så gör jag inte så stora utsvävningar och det blir därmed inte så dyrt. Jag tycker detta är ett bra exempel på värdefull tid. En helg med min sambo som stärker vår relation. 
 
Jag vill därmed visa på att jag inte enbart är intresserad av att snåla och investera pengar i bolag utan också leva livet! 
Jag och min sambo har köpt varsitt gymkort. 

Vi har bestämt oss för att vi ska träna regelbundet för att åstadkomma en bra hälsa. Ingen av oss är överviktig så det beror inte på detta, utan vi gör det för att må bra och ha kul. Jag tänker mig att träning med min sambo utgör värdefull tid där vi har roligt och sportar tillsammans. Dessutom så kommer vi (förhoppningsvis) att må bättre och leva längre.
 
Kostnader för detta?
För mig kommer gymkortet kosta 199 kr per månad. Men eftersom min arbetsgivare är så förmånlig med friskvård så får jag tillbaka 75% av det utlagda beloppet. Alltså kommer träningen kosta 50 kr per månad. Jag kommer dessutom att ha tillgång till anläggningar på orten som jag bor på, och på två näraliggande städer också. Jag ser bara fördelar med detta. 

Som jag har skrivit i några inlägg tidigare så är jag mån om min tid. Tiden med mina nära och kära men även tiden med mig själv, egentid.

Just nu har vi mycket på jobbet och det har därför funnits tillfällen att arbeta övertid - vilket betyder extra betalt.

Jag har tagit beslutet att arbeta några timmar extra för att därmed få en extra slant. För att hålla på "regeln" om värdefull tid kommer jag lägga dessa pengar på en resa tillsammans med min sambo. Det här gör att priset vi får betala för resan blir lägre. Övertidspengen som utbetalas denna månad (efter skatt) är 4 600 kr och det kommer ytterligare betalas ut cirka 1 000 kr extra i julilönen. Det här betyder 5 600 kr som betalas direkt till resan och återstående belopp som fattas kommer min sambo och jag dela på. Min sambo är student och har det inte så fett så för henne var det helt okej. Lär verkligen njuta av semestern utomlands!

 
När jag tänker efter hur min ekonomiska situation ser ut så anser jag att jag har goda möjligheter till att uppnå mina mål. Det jag kan trycka på är att jag är ung (cirka 25 år), jag har heltidsanställning med en någorlunda bra lön, jag har i dagsläget en bra portfölj av aktier och fonder (värderade till cirka 190 000 kr i dagsläget), den skuld jag har är endast CSN-skulden (som har förutsatt att jag har kunnat plugga några år - skulden är nu på cirka 161 000 kr), jag har sjukt hög motivation till att varje år öka de passiva inkomsterna, jag har en sambo som jag älskar, jag har min ursprungsfamilj som jag älskar, jag har fritidsintressen som jag trivs med, jag har vänner som jag kontinuerligt träffar, jag reser någon gång per år och lär mig om kultur och andra spännande saker.
 
Sammanfattningvis har jag goda förutsättningar för att nå mina ekonomiska mål (ekonomisk bra framtid med hjälp av passiv inkomst) samt att jag ska få en värdefull fritid (kunna göra vad jag vill och kunna bestämma mycket själv).
En viktig del i mitt liv är min värdefulla tid. Tiden går och den kommer inte igen. Därför har jag också som delmål att ha kul och att må bra på vägen till ekonomisk bra framtid. Det är alltså inte bara pengarna som är det viktiga.
 
För några dagar sedan skaffade jag därför ett gymkort samt simkort på det lokala sportcentret, 4 månader har jag signat upp mig på. Bra idé tänkte jag. Min målsättning är att träna några gånger i veckan för att fortsätta må bra och bygga upp min kropp. Vara frisk helt enkelt.
 
Eftersom min arbetsgivare är förmånlig med både friskvårdsbidrag och friskvårdstid så kommer detta inte kosta mig så mycket. Det är alltså ett billigt intresse. Medlemsavgiften för de fyra månaderna är 350 kr, inget friskvårdsbidrag på medlemsavgiften (det blir alltså 87 kr/månad). Gym-och simkortet kostar 343 kr (efter friskvårdsbidrag blir det 86 kr). Sammanlagt per månad betalar jag alltså 173 kr för motionen. Helt suveränt! Om jag inte hade kunnat utnyttja friskvårdsbidraget skulle det istället kosta mig 430 kr per månad.
Drömmen är att en dag känna att jag inte är beroende av att arbeta, förvärvsarbeta. Jag vill kunna bestämma mina dagar så som jag vill ha det. Och ha möjlighet att träffa min nära och kära när jag känner för det. Jag vill ha möjlighet att ha råd att göra det jag vill, när jag vill. Hela uppbyggnaden av det här förutsätter att jag har mina tillgångar rullande, exempelvis med den passiva inkomsten. 
 
Jag vill kunna ha en fritid där jag har möjlighet att göra det jag vill, det jag är intresserad av och det som jag brinner för. Jag vill inte stressa till jobbet, stressa på jobbet, stressa hem från jobbet, stresslaga mat, stressa vidare för att hinna med aktiviteter och stressa hem för att hinna sova. Inte stressa när jag träffar mina nära och kära.
 
Jag kan tänka mig att ovanstående är den morot som jag behöver för att engagera mig att spara och investera mina pengar. Just nu investerar jag i aktier. Drömmen är att en dag ha råd att köpa en bostadsrätt eller ett hus.Båda dessa delar tror jag kommer leda till en mycket bra ekonomi i framtiden. Aktierna genom passiva inkomster och ägande av boendet genom en låg avgift/boendekostnader.
 
Värdefull tid innebär också att jag sparar till mitt intresse, att resa. Det försvinner en del pengar på resor som jag egentligen skulle kunna lägga på att investera i aktier - där jag så småningom skulle få passiva inkomster av utdelningarna. Men jag vill ha roligt och jag vill upptäcka nya saker och nya kulturer på vägen till ekonomisk bra framtid. Därför lägger jag varje månad undan till resor och andra intressen.
 
Tills dess, kör järnet!