Mycket har hänt sedan förra sammanställningen av mina årliga köp. Det känns som att jag har köpt, köpt och köpt aktier. Det stämmer ju. Min ambition har varit att köpa mindre beloppsmässiga poster och då blir det naturligt att det genomförs fler köp. Det positiva i det här är att jag gör köp på olika kursnivåer. Nog om detta, nu till siffrorna. 
 
Såhär ser det ut för år 2015: 
 
Totalt har jag investerat 72 037 kr under året. Det har varit svenska bolag som jag har köpt mest men jag har köpt ett amerikanskt bolag detta år - Walmart. Den investeringen är jag nöjd med. Nya svenska bolag som jag har köpt är NCC samt Industrivärden
 
 
Såhär ser köpen ut mellan år 2010 och år 2014: 
 
 Gott nytt år
önskar Rikedom
 
Innan julhelgen började på riktigt kom det in lön från förvärvsarbetet till mitt konto. Jag lovar, allt har inte använts till julmat och julklappar! En del av lönen har satts in på sparkonton, till aktieköp och en del har bidragit till amorteringar på mitt bolån samt studielån. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
 
I sammanställningen tar jag med de utdelningar som jag får per månad. Coca Cola delade ut 238 kr till mig under månaden och denna summa finns med under "Aktieköp" ovan. Under december fick jag en lön på 22 341 kr, en något högre lön än vanligt på grund av tjänsteresa samt semesterersättning. Tillsammans med utdelningen är totala inkomster under månaden 22 579 kr. 
 
Totalt sparande, investeringar och amorteringar uppgick till 13 058 kr. Därmed är sparkvoten för december månad 57,8 procent! 
 
Den genomsnittliga sparkvoten för de 10 senaste månaderna är 54,52 procent. Snyggt! 
Under de senaste veckorna har det varit svajigt på börsen. Det har gått mestadels ner men också dagar då det har varit en mindre uppgång. Jag har inte varit så aktiv på min blogg men desto mer på börsen. Jag har passat på att köpa fler aktier till lägre aktiekurser. De bolag som jag köpte aktier i var Hennes & Mauritz, Industrivärden samt Swedbank - i olika omgångar. 
 
Jag köpte 8 stycken aktier i Hennes & Mauritz till en aktiekurs på 313,80 kr. Inklusive courtaget gick det hela på 2 516 kr. Direktavkastningen vid köpet var 3,1 procent. För tillfället äger jag 212 stycken aktier i HM och jag kommer garanterat köpa på mig fler i framtiden då jag tidigare konstaterat att detta bolag är ett av mina kärninnehav i portföljen.
 
Jag har även köpt 10 stycken akier i Industrivärden. Vid köpet var aktiekursen 150,90 kr. Affären gick totalt på 1 513 kr. Efter detta köp köpte jag ytterligare 10 st aktier i Industrivärden till aktiekursen 146,80 kr - totala köpeskillingen med courtage blev 1 472 kr. Efter detta köp har jag köpt på mig ytterligare 10 st aktier i Industrivärden till en aktiekurs på 143,10 kr och totalt pris för detta var 1 435 kr. Industrivärden är ett nytt bolag för mig i portföljen men jag förväntar mig att jag köper på mig fler och fler andelar. I min portfölj finns 45 stycken aktier i bolaget, förhoppningsvis finns det fler chanser till att köpa in mig i investmentbolaget!
 
Jag har även passat på att köpa 3 stycken aktier i Swedbank till kursen 185,30 kr. Det här gick på 557 kr. Efter detta köp la jag en order på 15 st aktier i Swedbank till en kurs av 186,40 kr, jag fick med courtaget betala 2 803 kr för kalaset. Jag fick inte nog, ett tag efter förra köpet slog jag till med 8 st aktier till i Swedbank, kursen var då 185,60 kr och totalpriset blev 1 489 kr. Jag äger efter detta köp 158 stycken aktier i Swedbank. 
 
 
Aktiereserven
Min aktiereserv är ett separat sparkonto där jag sparar likvider för att kunna köpa aktier i ett bolag när just det bolaget har en sättning nedåt eller när börsen som helhet går nedåt. På detta sparkonto finns just nu 49 414 kr.
 
 
 
 
 
 
 
Årets sista utdelning har kommit in till min depå vilket innebär att jag kan sammanställa årets utdelningar. In på kontot under december var 238 kr från Coca Cola. Genom denna utdelning kan jag konstatera att bruttoutdelningen uppnådde 11 763 kr och nettoutdelningen under år 2015 därför är 10 654 kr! Målet var uppsatt till 10 300 kr netto och målet har uppnåtts. Det känns fantastiskt. Nedan ser ni utdelningarna i detalj: 
 
 
År 2016 kommer bli intressant, jag har köpt på mig fler andelar i bolag under sommaren och hösten och jag kommer fortsätta med det även nästa år. Jag återkommer med utdelningsmål för år 2016. Så länge ser vi på de historiska utdelningarna under år 2011 till 2014: 
 
 
En ökning som heter duga. Som jag tidigare varit inne på så är målet att år för år öka utdelningarna och att se effekten av att investera regelbundet och med en stor peng. 
Hur var era utdelningar under år 2015? 
I november kom en ny lön in på mitt privatkonto och som alla andra månader så skickar jag iväg en del pengar för sparande, investeringar och amorteringar. Helt rätt, en del av pengarna ska gå till att jobba för sig själv.
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
 
Som jag skrev i förra sammanställningen av sparkvoten så har jag funderingar på att även ta med de utdelningar som jag får. Jag har bestämt mig för att göra det. Det betyder att inkomst per månad ökas upp med utdelningen den månaden. Samtidigt fyller jag på utdelningsbeloppet till "Aktieköp" här ovan. Jag anser att det blir en rättvisare beräkning eftersom jag återinvesterar alla utdelningar! 
 
Under november fick jag en lön på 20 791 samt utdelningar om 250 kr. Totala inkomster var därmed 21 041 kr. Totalt sparande, investeringar och amorteringar uppgick till 11 950 kr. Därmed är sparkvoten för november månad 56,8 procent av nettoinkomsterna! 
 
De senaste nio månaderna är den genomsnittliga sparkvoten 54,2 procent (efter justeringar för utdelningar)! 
Det är intressant hur stora mina utgifter är per månad, speciellt med tanke på att jag har som mål att mina passiva inkomster ska täcka dessa utgifter. Vi har kommit fram till att se på mina utgifter i november. 
 
Är det några utgifter som utmärker sig? 
  • Köp av möbler uppgår till hela 1 431 kr, möblerna är någonting som vi behöver i vår lägenhet för att trivas. För tillfället kämpar vi med att borra upp grejerna på väggen. 
  • En cykel med tillhörande cykellås har köpts in för 1 249 kr. Tyvärr blev min cykel stulen i november och jag var tvungen att köpa ny cykel, jag valde att köpa en begagnad cykel. Den här utgiften tar jag med ro eftersom jag vet att denna utgift kommer vara mindre än att äga bil eller ha busskort i stan. 
 
Mina utgifter för november månad är 7 691 kr. Såhär ser det ut i detalj: 
 
 
7 691 kr låter väldigt lite för att både ha köpt möbler och en ny cykel, samtidigt så vet jag att jag har sjukt låga fasta kostnader så det är inte så konstigt. Förhoppningsvis kan jag ha låga utgifter den sista månaden också. Vi får se! I december ska bland annat halvårsförsäkringen betalas. 
 
Jag har valt att inte ta med mina amorteringar på bostadslån i mina utgifter, inte heller mina amorteringar för studieskulden. Anledningen till detta är att jag har insett att amorteringarna i framtiden kommer variera och då är det enklare att ta mina uträkningar för utgifterna och plussa på de amorteringar som jag ska eller vill göra. Vad tänker ni kring detta? 
 
 
Genomsnittlig utgift per månad är 9 064 kr (efter justering för amorteringarna). 
Köp köp köp. Det är nulägets rapport vad gäller min aktieportfölj. Jag har köpt på mig lite fler aktier i olika bolag. 
 
Jag har köpt 15 stycken nya aktier i Swedbank. Aktiekursen som jag köpte på var 192 kr vilket innebär att affären gick på 2 887 kr inklusive courtage. Direktavkastningen var på 5,9 procent vid köptillfället. I nuläget äger jag 132 stycken aktier i Swedbank och alla dessa är investerade på ett ISK. Jag är beredd att öka i Swedbank om läge uppkommer. 
 
Jag har även köpt 15 stycken aktier i Industrivärden (läs min jämförelse av olika investmentbolag här, här och här). Aktiekursen var 156,50 kr och affären gick därmed på 2 354 kr inklusive courtage. Vid köptillfället var direktavkasningen på 4 procent. Det här var mitt första köp i Industrivärden men jag tror det blir fler i framtiden.. 
 
 
Aktiereserven
Jag sparar månadsvis till ett konto som jag har valt att kalla aktiereserv. Det här kontot är till för investeringar utöver de månadsvisa, exempelvis om jag ser en sättning nedåt i ett bolag eller en börsdipp. För tillfället finns 54 414 kr på detta sparkonto. 
 
 
 
 
 
Som jag har beskrivit i det här inlägget vill jag ta reda på mer om investmentbolagen för att på så sätt ha mer kött på benen för att kunna investera i ytterligare ett investmentbolag. Sedan innan äger jag Ratos. Det är därför dags att ta reda på mer om Investor!
 
Tidigare har jag skrivit inlägg om Industrivärden (läs här) och om Kinnevik (läs här). 
 
 
 
 
INVESTOR
Historia
Bolaget Investor grundades år 1916 av Wallenbergfamiljen. Anledningen till att Investor bildades var de nya lagarna angående att banker inte långsiktigt fick äga aktier i industribolag. Därmed flyttades investeringar från SEB till Investor, däribland innehav i Atlas Copco och Scania som för närvarande är viktiga delar i Investors portfölj. Från år 1917 är Investor börsnoterade på Stockholmsbörsen. Historiskt har Investor arbetat nära SEB men från 1970-talet har bolaget mer och mer blivit fristående. 
 
Nuvarande företagsportfölj
Investor delar in sin portfölj med investeringar som "noterade kärninvesteringar" och "Patricia Industries". Noterade kärninvesteringar utgör den största delen av Investors tillgångar och är börsnoterade företag med internationella positioner. Patricia Industries är att betrakta som onoterade innehav i form av dotterbolag, partnerägda investeringar och övriga investeringar. 
 
Innehaven för Investor är en mix av svenska noterade bolag och onoterade bolag. Följande bolag ingår i portföljen: SEB, Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Wärtsilä, Electrolux, Sobi, Nasdaq, Saab, Husqvarna, Mölnlycke Health Care, Permobil, Aleris, Grand Hotel, Vectura samt 3 Skandinavien. 
 
Investors krav vid köp av företag
Investor strävar efter att deras innehav ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Bolaget vill ha ett betydande ägande i innehaven för att på så sätt ha möjlighet att påverka viktiga beslut. Investor riktar sina ögon på bolag som har stark innovationsförmåga samt är positionerade för att tillvarata tillväxtmöjligheter. 
 
Här nedan finns en bild från Investors hemsida som beskriver vilka egenskaper de letar efter vid långsiktiga investeringar. 
 
 
 
Utdelningspolicy
Investors utdelningsmål är att dela ut en stadig stigande utdelning till sina aktieägare. Policyn beskrivs som att en hög andel av bolagets mottagna utdelningar från portföljen ska delas ut till aktieägarna och att utdelningen från Investor ska vara i linje med aktiemarknadens. 
 
På en tioårsperiod kan jag konstatera (genom borsdata.se) att direktavkastningen pendlat mellan 3,01 procent till 4,77 procent. 
 
 
 
Ledningsgruppen
Johan Forssell är verkställande direktör för Investor och i styrelsen ingår bland annat Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Magdalena Gerger. 
 
Årsredovisningar och kvartalsrapporter
Årsredovisningen för år 2014 talar om att bolaget under det året förvärvade fler andelen i Wärtsilä och ABB men samtidigt avyttrades majoriteten av innehavet i Lindorff. Under de senaste 20 åren har Investors genomsnittliga totalavkastning varit 14 procent - för år 2014 uppnåddes 33 procent. 
 
Egna kommentarer
Investor ser ut att vara ett fint bolag med flera intressanta företag som de äger delar av. Precis så som jag resonerade med Kinnevik resonerar jag för Investor - de onoterade bolagen tar mycket tid i anspråk för att kunna följa fullt ut. Med tanke på att jag äger Ratos med onoterade bolag så tar detta redan tiden. 
 
Den direktavkastning som Investor har är imponerade till den grad att den årligen har varit över tre procent. Dock är det något minus med att den under så många år har varit under OMX direktavkastning. Men jag tycker inte den på något sätt är dålig utan den ser stabil och fin ut. 
 
För den som är intresserad av totalavkasningen kunde vi ovan utläsa att den var på 33 procent, i jämförelse med den genomsnittliga totalavkastningen på 14 procent. Vilket bra år 2014 bolaget hade. Kan det bli likadant under år 2015? Ja, det är frågan. 
 
Efter detta kan jag konstatera att jag tycker att vi ska avvakta köp. Anledningen är att det finns andra bolag som är bättre att investera i för närvarande. Det är inte helt omöjligt att jag i framtiden kommer köpa in mig i företaget. För dagens aktiekurs är direktavkastningen 2,7 procent. 
Som jag har beskrivit i det här inlägget vill jag ta reda på mer om investmentbolagen för att på så sätt ha mer kött på benen för att kunna investera i ytterligare ett investmentbolag. Sedan innan äger jag Ratos. Det är därför dags att ta reda på mer om Kinnevik!
För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om Industrivärden, läs inlägget här om du missat det. 
 
 
 
KINNEVIK
Historia
Investment AB Kinneviks historia sträcker sig bakåt i tiden från år 1936 då Robert von Horn, Willhelm Klingspor och Hugo Stenbeck grundade bolaget. Syftet med bildandet av bolaget var att investera och förvalta aktier. År 1954 börsintroducerades bolaget. 
 
Nuvarande företagsportfölj
Kinnevik investerar i fyra konsumentfokuserade sektorer: kommunikation, e-handel & marknadsplatser, underhållning samt finansiella tjänster. Ungefär 45 procent av bolagets innehav finns inom kommunikations- och underhållssektorn och cirka 45 procent av innehaven finns inom e-handel & marknadsplatser samt finansiella tjänster. Resterande 5 procent är bolag som inte ingår i sektorerna ovan men som ändå passar in i Kinneviks investeringsfilosofi.
 
Kinneviks portfölj består av en blandning av börsnoterade företag i Sverige, börsnoterade företag i Tyskland och onoterade bolag som fokuserar på ännu högre tillväxt.
 
I Kinneviks portfölj finns följande bolag: Millicom, Tele 2, Zalando, Qliro Group, Avito, Rocket Internet, Global Fashion Group, Lazada och Linio, Konga, Home24, Westwing, Quikr, Saltside, MTG, Metro, Iroko, Bayport samt Bima.
 
Kinneviks krav vid köp av företag
Kinnevik har vissa kriterier vid investeringar: att de ska investera i växande marknader där det finns stora affärsmöjligheter, att investeringar sker i växande sektorer - det vill säga i teknikstödda och värdeskapande konsumenttjänster. Bolaget har också följande investeringskriterier: ett av kriterierna är att marknaderna ska vara skyddade från hård konkurrens samt att Kinnevik investerar i bolag där ledarna (oftast grundarledarna) har en stor erfarenhet. 
 
Utdelningspolicy 
Kinneviks utdelningspolicy är att årligen dela ut likvider som ökar i takt med att bolaget får utdelningar från bolagen i portföljen. Genom borsdata.se kan jag konstatera att direktavkastningen mellan år 2006 och år 2014 legat mellan 1,48 procent och 4,71 procent. 
 
 
 
Ledningsgruppen
Lorenzo Grabau är Kinneviks verkställande direktör och i styrelsen ingår bland annat Cristina Stenbeck, Anders Borg och Erik Mitteregger.
 
Årsredovisningar och kvartalsrapporter
I årsredovisningen för år 2014 läser jag att företagets VD Lorenzo Grabau skriver att Kinneviks utdelningar från och med år 2015 ska öka i linje med erhållna utdelningar från sin portfölj. Antalet bolag som Kinnevik hade i sin portfölj under år 2014 minskade från 47 till 41 och 1,5 miljarder kronor investerades - främst i befintliga verksamheter. Nyinvestering gjordes i Quikr men investeringar gjordes också i Qliro Group. Under år 2014 var totalavkastningen -12 procent. 
 
 
Egna kommentarer
När jag kikade på Kinneviks portföljbolag så måste jag erkänna att jag inte hade så bra koll på de olika innehaven och vilka branscher de verkar inom. Jag konstaterade att det var en fin blandning av bolag både i Sverige och utomlands. Jag ser det som en fördel att portföljen har en så stor bredd på företag utomlands eftersom riskerna sprids till fler länder. 
 
Det som jag ser som en nackdel med Kinneviks portfölj är att det är svårt att följa de olika bolagen. Då flera verkar utomlands blir det svårare att finna information löpande som kan ge mig information i tid. Dessutom tror jag inte att jag kommer ha tid att följa varje innehav så pass mycket eftersom jag under senaste tid har utökat min portfölj till att ha fler bolag. 
 
Ett av de viktigaste kriterierna för att jag ska investera i bolag är att de har fin och stabil utdelning över tid. När jag ser på bilden ovan kan jag konstatera att det är några år där direktavkastningen är så pass låga att de ligger under den gräns som jag har (minst tre till fyra procent). Det är också så att Kinnevik ligger under OMXs och branschen direktavkastning vid en jämförelse. 
 
Det här gör sammanfattningsvis att jag avvaktar köp, med reservation om att jag kommer ha bolaget under bevakning för framtida köp. För dagens aktiekurs är direktavkastningen 2,8 procent. 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 454 109 kr till 471 476 kr. En ökning med 17 367 kr. 

Under månaden har jag fått utdelning från Ratos Preferensaktie med 250 kr. 

• Sammanlagda värdet på aktierna är 304 061 kr. Helt fantastiskt att vara över 300 000 i bra investering, får se om värdet kan stabilisera sig över tid. 
• Som ni ser i tabellen ovan har jag börjat med fondsparande och det är komplettering till boendesparande på sparkonto.