Jag har goda nyheter: jag är nettomiljonär!! Lyckans dag då detta är ett stort delmål som bockas av från min sida. 
 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 986 194 kr till 1 007 274 kr. Det är en ökning med 21 080 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen: 
 
 
 

Under september har jag fått utdelning från Walmart, J&J samt McDonalds med totalt 443 kr netto. 
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 688 074 kr (en ökning med 18 492 kr från föregående månads nettoförmögenhet). 
Det kommer ytterligare ett inlägg med tanke på att ett stort delmål nu har uppnåtts. Där är tanken att jag beskriver processen fram till miljonen på ett mer detaljerat plan.