Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 853 248 kr till 837 726 kr. Det är en minskning med 15 522 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Minskningen på 15K beror på att aktiernas värde har minskat samt att jag köpt ny tv.
 
Precis som i förra månadens balansräkning står det "Bostadsrätt 2" i tabellen med beloppet 15 000 kr. Det avser köp av ny bostad där jag än så länge har betalat en lägre kontantinsats (än min sambo). Jag kommer gå in med mer när vi får nycklarna. Nu är också vår nuvarande bostad såld! Mer om det i ett enskilt blogginlägg.
 
Under maj har jag fått utdelningar från eWork, HM, Kinnevik, Latour, Investor, Ratos, Electra Gruppen, Opus samt XACT Högutdelande. Utdelningen uppgick till 4 020 kr under månaden.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgick till 615 919 kr (en minskning med 5 178 kr från föregående nettoförmögenhet).
 • I familjen har vi fortfarande en lön att disponera tillsammans (nyfödd son).
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 799 788 kr till 853 248 kr. Det är en ökning med 53 460 kr. Första månaden där min nettoförmögenhet överstiger 800 K. Det känns fantastiskt.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
I tabellen ovan har en ny post tillkommit: "Bostadsrätt 2" med beloppet 15 000 kr. Vi har skrivit på ett överlåtelseavtal för en ny lägenhet där jag än så länge har betalat en lägre summa (än min sambo). För tillfället försöker vi få vår nuvarande lägenhet såld. Jag kommer uppdatera er om det!
 
Under april har jag fått utdelning från Klövern Pref, Handelsbanken, Fortnox, Coca Cola, Walmart, Skanska, Swedbank, Cloetta, NCC, Bonava, Sampo, Profilgruppen samt Industrivärden. Utdelningen uppgick till 10 079 kr under månaden.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 621 097 kr (en ökning på 33 739 kr från föregående månads balansräkning).
 • I familjen har vi fortfarande en lön och föräldrapenning (nyfödd son) att disponera tillsammans.

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 791 866 kr till 799 788 kr. Det är en ökning med 7 922 kr.

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:

 
Under mars har jag fått utdelning från Kone, Johnson&Johnson, McDonalds samt Axfood med sammanlagt 2 702 kr.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 587 358 kr (en ökning på 832 kr från föregående månads balansräkning).

 

I familjen har vi fortfarande en lön och föräldrapenning (nyfödd son) att disponera tillsammans.

Under månader har nettoförmögenheten ökat från 785 459 kr till 791 866 kr. Det är en ökning med 6 407 kr.
 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen:
 
 Jag har inte fått någon utdelning under februari.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 586 526 kr (ökning med 7 142 kr från förra månadens balansräkning).
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 744 880 kr till 785 459 kr. Det är en ökning med 40 579 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under januari har jag fått 210 kr i utdelningar från Klövern Preferens och Walmart.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 579 384 kr (uppgång med 31 915 kr från förra månadens balansräkning).
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 770 576 kr till 744 880 kr. Det är en minkning med 25 696 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under december har jag fått 644 kr i utdelningar från Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds samt SkiStar.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 547 469 kr (nedgång med 35 693 kr från förra balansräkningen).
 • December månads sparkvot uppgick till 31,5 %
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 757 158 kr till 770 576 kr. Det är en ökning med 13 418 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under november har jag fått 1 855 kr i utdelningar från NCC, Investor, HM samt Svolder.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 575 713 kr (uppgång med 7 449 kr från förra balansräkningen).
 • November månads sparkvot uppgick till 30,5%.
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 777 166 kr till 757 158 kr. Det är en minskning med 20 008 kr. Ännu en nettoförmögenhet över 750 K. Marknadsvärdet på aktierna styr relativt mycket :)
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 

Under oktober har jag fått 921 kr i utdelning från Klövern Pref, Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 575 713 kr (nedgång med 24 792 kr från föregående balansräkning).
 • Oktobers månads sparkvot uppgick till 37,1 %.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 748 531 kr till 777 166 kr. Det är en ökning med 28 635 kr. Första gången över 750K också! Lyckans dag - pengamässigt. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under september har jag fått 370 kr i utdelning från Walmart, Johnson&Johnson samt McDonalds.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 600  505 kr (uppgång med ca 17 000 kr från föregående balansräkning).
 • Septembers månads sparkvot uppgick till 50,8%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 729 494 kr till 748 531 kr. Det är en ökning med 19 037 kr. Siktet är inställt på 750K ;)
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 

 
Under augusti har jag fått 104 kr för MTG när Kinnevik delade ut bolaget.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 582 884 kr (uppgång med 22 806 kr från föregående balansräkning).
 • Augusti månads sparkvot uppgick till 55,5%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 699 912 kr till 729 494 kr. Det är en ökning med 29 582 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
 
Under juli har utdelningar kommit in från Klövern Preferensaktie och Coca Cola.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 560 078 kr (uppgång med 32 383 kr från föregående balansräkning).
 • Juli månads sparkvot uppgick till 57%.
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 679 412 kr till 699 912 kr. Det är en ökning med 20 500 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under juni har utdelningar kommit in från Walmart, Johnson&Johnson samt McDonalds.
 
 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 527 695 kr (uppgång med 15 100 kr från föregående balansräkning).
 • Juni månads sparkvot uppgick till 43,8%.

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 691 813 kr till 679 412 kr. Det är en minskning med 12 401 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)
Under maj har utdelningar kommit in från Electra Gruppen, Bonava, Ratos, Hennes & Mauritz, Opus Group samt Kopparbergs. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 512 595 kr (nedgång med cirka 19 000 kr från föregående balansräkning). 
 • Maj månads sparkvot uppgick till 43,8%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 666 386 kr till 691 813 kr. Det är en ökning med 25 427 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under april har utdelningar kommit in från Handelsbanken, Swedbank, Coca Cola, Walmart, NCC, Skanska, Cloetta, Profilgruppen, Industrivärden samt eWork Group. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 531 419 kr (uppgång med cirka 20 000 kr från föregående balansräkning). 
 • April månads sparkvot uppgick till 40,5%. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 660 945 kr till 666 386 kr. Det är en ökning med 5 441 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under mars har utdelningar från Kone, Johnson&Johnson, McDonalds samt Axfood kommit in på kontot. 

 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 511 975 kr (minskning med ca 8K från föregående balansräkning). 
 • Mars månad sparkvot uppgick till 49,4%. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 689 288 kr till 660 945 kr. Det är en minskning med 28 343 kr. Orsaker till minskningen är köksrenovering samt "att livet kostar på". Nu är dock köksrenoveringen färdigbetald och vi kan lägga det åt sidan. Skönt!
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

Under februari har inga utdelningar trillat in på depån.
 
 • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 519 934 kr
 • Februari månads sparkvot uppgick till 31,8 %.


Då jag inte redogjorde för nettoförmögenheten vid månadsskiftet kommer istället en daterad från 8 februari 2018. Hoppas ni går med på det.
 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 709 466 kr till 689 288 kr. Det är en minskning med 20 179 kr. En stor orsak är köksrenovering som slukat pengar. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
Under januari har jag fått utdelning från Walmart. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 559 560 kr. 
 • Januari månads sparkvot uppgick till 17,2%.

En försenad uppdatering av nettoförmögenheten avseende årsskiftet. 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 715 083 kr till 709 466 kr. Det är en minskning med 5 617 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen: 

(null)

Under december har jag fått utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. 

 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 536 740 kr. 
 • Decembers månads sparkvot uppgick till till 12,7%. Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
 • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
 • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
 • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 691 405 kr till 712 307 kr. Det är en ökning med 20 902 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
(null)

Under oktober har jag fått utdelning från Klövern Pref (till boendesparandet), Coca Cola samt Bonava.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 539 706 kr.
 • Oktober månads sparkvot uppgår till 55%.