Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 524 965 kr till 549 216 kr. En ökning med 24 251 kr. 
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 251 kr från Coca Cola. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 367 419 kr. 
 • Juli månads sparkvot uppgår till 58,4 procent. 
Avsättningar har gjorts från månadslönen till aktieinvesterande, sparande till sparkonton och amorteringar på bostadslån samt studielånet. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
 
Total lön var 22 042 kr och utdelningar för månaden var 251 kr. Direktinvesteringar i aktier uppgår till 8 051 kr. 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 018 kr, en sparkvot på 58,4 procent för månaden! 
För året är genomsnittlig sparkvot 68,3 procent.
Under den senaste veckan har jag köpt fler aktier i redan befintliga portföljbolag, men också tagit in ett nytt företag i min tillväxtportfölj. 
 • 5 st aktier i Axfood
 • 2 st aktier i NCC
 • 4 st aktier i Bonava
 • 80 st aktier i Opus Group
För året har jag investerat i aktier för 71 625 kronor. Det tar sig! Under den kommande månaden planerar jag att köpa aktier för 8 300 kr. Hål utkik efter flera köp från mig. 
För mina 100 aktier i Coca Cola har jag fått en kvartalsvis utdelning om 295 kr. Då aktierna finns på en vanlig depå är summan efter skatt 251 kr.
 
Här nedan finns en sammanställning över utdelningarna under år 2016.
 
 
Än så länge har jag fått 13 557 kr i bruttoutdelningar under året. Nettoutdelningarna uppgår till 12 916 kr.
Som jag tidigare har skrivit är målet att ha 13 300 kr i nettoutdelningar för året.
Jag har köpt 7 stycken Handelsbanken och 3 st NCC. Köp som jag har gjort till min långsiktiga aktieportfölj.
 
Det som känns spännande är att för varje köp jag gör ökar jag totala utdelningen (förmodligen - beror på hur utdelningsnivåerna är nästa år). Jag börjar inse vilken effekt kontinuerliga köp gör för framtiden. Bra insikt när motivationen stundtals sviker.
 
För året har jag köpt aktier för 69 541 kr.
 
              
 
 
 
 
Jag tycker jag köper och köper aktier, portföljen innehåller fler och fler aktier för varje vecka. För att få ett hum om vilka bolag som jag äger och hur stor andel varje bolag är viktat till helheten kommer här en uppdatering.
 
Det är två bolag som representerar stor andel av portföljen: Skanska och Hennes & Mauritz. Det är jag glad för. Samtidigt önskar jag att resterande bolag (förutom tillväxtbolagen) ökar något i procentuell andel så att det blir jämnare. Det får jag jobba på!
Jag har gjort nya inköp till min långsiktiga aktieportfölj. Samtliga köp har gjorts i bolag som jag sedan tidigare äger. 
 • 6 stycken aktier i Hennes & Mauritz
 • 10 stycken aktier i Industrivärden
 • 11 stycken aktier i NCC
 • 5 stycken aktier i Swedbank
 • 4 stycken aktier i Axfood
 • 25 stycken aktier i Handelsbanken
 • 6 stycken aktier i Bonava
 • 15 stycken aktier i Skanska
 
För året har jag köpt aktier för 68 307 kr. Allt lutar åt att det här året kommer bli det år som jag handlar aktier för högst penning historiskt sett. I nuläget är det år 2014 med sina dryga 78 000 kr som är i ledning. 
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 527 875 kr till 524 965 kr. En minskning med 2 910 kr. 
 
 
 Under månaden har jag fått utdelning med 81 kr från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier. 
 
 • Marknadsvärdet på aktierna är 351 390 kr. 
 • Juni månads sparkvot uppgick till 60,1 procent. 
 
 
 
Lönen har kommit in på kontot vilket bidrog till att jag kunde göra avsättningar till aktieinvesterande, sparande till sparkonton och amorteringar på bostadslån samt studielånet. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen ser ut för sparande, investeringar och amorteringar på lång sikt! 
 
Total lön var 21 639 kr och utdelningar för månaden var 81 kr. Direktinvesteringar i aktier uppgår till 8 081 kr. Boendesparandet på 2 500 kr samt amortering av bostadslånet på 1 400 kr går enligt min plan. 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 13 048 kr, en sparkvot på 60,1 procent! 
För året är genomsnittlig sparkvot 69,9 procent.