Lönen för februari månad har kommit in på kontot, en del av dessa likvider ska gå till utgifter men även en del till investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 40,9% av nettolönen. Riktigt nöjd i och med att det kommer vara några höjda engångskostnader för mig och min sambo de närmaste månaderna, i form av fordonskatt och bilförsäkring. 
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 8 773 kr. Som ni ser sparar jag inte lika mycket till boendespar som jag tidigare gjort. Anledningen till det är att jag och min sambo i framtiden ska köpa en gemensam lägenhet eller hus och jag anser att jag redan har rätt mycket sparat sen tidigare.
 
För året är genomsnittlig sparkvot 44,4%. 
Och inte lite.
Jag och min sambo har köpt en bil för lite över 100K. Vi betalade halva var och eftersom vi inte är så mycket för lån betalade vi den kontant.
 
Hur påverkar det här mig?
Ekonomiskt påverkar det mig en del, men inte så mycket som tur är. Anledningen är att jag betalade bilen från sparkonto och att jag var noga med att inte ta från min aktieportfölj. Vad jag än gör så vill jag inte köpa en bil för pengar från min befintliga, kära, portfölj. Om jag hade varit tvungen att sälja aktierna hade jag inte velat köpa bilen.
 
Ekonomiskt påverkar det mig i de löpande utgifterna; drivmedel, försäkring, reparationer, besiktning och nya bildäck. Utgifterna reduceras dock en del när jag tänker på de tidigare, ordinarie, reseutgifterna som jag haft till hemstaden.
 
Nettoförmögenheten har minskat under januari eftersom bilinköpet finansierades av likvider på sparkonton (se nettoförmögenheten för 31 januari 2017).
 
Privat- och välbefinnandemässigt påverkar det mig i positiv riktning då jag känner en större frihet.
 
Utvärdering av köpet (med kostnadsperspektiv) kommer såklart att göras i framtiden.
 
Hur ser ni på bilutgifter när ni försöker vara sparsamma och investera stor del av lönen?
Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 640 843 kr till 600 404 kr. En minskning med 40 439 kr.
 
Nettoförmögenheten har tidigare ökat månad för månad men nu en rejäl sänkning. Det måste såklart finnas en anledning till det. Jag och min sambo har köpt en gemensam bil, vilket har medfört att mitt sparkonto har minskat drastiskt. Ett eget inlägg för detta spenderande kommer.
 
 
Under månaden har jag fått en nettoutdelning på 77 kr, från Walmart. Utdelningen återinvesteras i aktier.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 459 631 kr.
  • Januari månads sparkvot uppgår till 47,8 procent.
I början av januari kom min första utdelning för året in på depån. Det var WalMart som delade ut 4,55 kr per aktie  och då jag äger 20 stycken blev bruttobeloppet hela 91 kronor. Efter avdragen källskatt fick jag 77 kr i nettoutdelning. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna, ser skralt ut men vi har endast avverkat januari: 
 
 
 
För året har jag än så länge 91 kronor i bruttoutdelning. Nettoutdelningarna uppgår till 77 kr under året.