Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 284 373 kr till 291 048 kr. En ökning med 6 675 kr. 
 
Målet är som tidigare beskrivit att ha 300 000 kr i nettoförmögenhet i december 2014. Det är nu två löneutbetalningar tills dess, dvs 4 476 kr ökning per månad i nettoförmögenhet för att nå målet. Heja!
 
 
 • Utdelning från Coca Cola under oktober, uppgick till 155 kr netto
 • Aktievärdet har förändrats med 734 kr, en minskning. Inget nytt aktieköp denna månad
Från och med 1 januari år 2015 är avdragsrätten för pensionssparande i en så kallad IPS 1 800 kr per år, mot tidigare 12 000 kr per år. Det är en väsentlig stor skillnad. Genom de nya reglerna kan 150 kr per månad sättas av till pensionen genom IPS om du vill utnyttja fulla avdragsrätten. Annars riskeras det att bli dubbelbeskattning.
 
Jag började på "riktigt" spara i IPSen i september detta år (2014). Jag har alltså bara två månadsavsättningar (300 kr per gång) som är på kontot. För dessa har jag köpt fonden Avanza Zero. Jag har tänkt att sätta av 300 kr november och december till IPSen, men sen kommer jag troligtvis ta ett nytt beslut på grund av de ändrade reglerna. Ska jag fortsätta med månadsvisa avsättningar eller ska jag helt gå över till aktiesparande? 

Vem är bloggaren?
Jag är en vanlig person något år äldre än 25 som nyligen flyttade till en storstad. Jag kommer från en mindre ort från början. Min sambo och jag hyr en andrahandslägenhet och söker för tillfället ett förstahandskontrakt i stan.

Jag har en utbildning från universitetet inom ekonomi med examen år 2012. Några månader innan examen fick jag jobb och jag har än idag samma arbetsgivare. Jag har under åren förändrat arbetsuppgifterna och arbetat med olika saker. Jag har också ändrat arbetsort under åren.

Resor är något som jag vill ägna tid och pengar åt. 

Min fritid ägnas åt träning, umgås med sambon och gå på humoristiska aktiviteter (teater, bio och annat). Jag har intresse för matlagning och aktier. Jag är mån om min fritid och det är också därför som jag har upprättat en kategori som heter ”Värdefull tid”. Det är ju i slutändan min värdefulla tid som ska lösas ut!

Varför startade bloggen?
Jag har under flera år läst andra bloggar men bestämde mig för att under år 2014 (januari) börja blogga på riktigt. Det berodde på att jag blev inspirerad av innehållsrika och intressanta bloggar. Dessutom ville jag ha bättre koll på hur det går för mig rent privatekonomiskt och hur mina aktier och andra tillgångar utvecklats. Jag tyckte en egen blogg kan hjälpa mig i detta om jag uppdaterar regelbundet med siffror och text.

Vad handlar bloggen om?
Bloggen handlar om min privatekonomi, mina aktier, min jakt på passiva inkomster och min värdefulla tid. I bloggen kommer jag varje månadsskifte presentera min balansräkning där jag också presenterar min nettoförmögenhet samt vilka ekonomiska situationer som har varit aktuella under just denna månad. Vid varje aktieutdelning presenterar jag vilka av mina bolag som har haft utdelningar och hur stora utdelningarna varit under året.

Vad har jag för ambitioner med bloggen?
Ambitionen är att jag vid varje månadsslut ska redovisa min nettoförmögenhet och skriva en kommentar om månaden som har gått. Jag har också ambitionen att skriva något eller några inlägg per vecka utöver nettoförmögenheten. Ibland kan det dröja längre mellan inläggen, jag känner ingen press eller stress för detta.

Tilltänkt utveckling av bloggen?
I framtiden hoppas jag att jag ska få tid och energi till att göra analyser och lite mer redogörelse för olika bolags årsredovisningar. Det här känner jag skulle vara en rolig grej där jag samtidigt som jag eventuellt kan göra bättre affärer lär mig mer om vad som är viktigt att känna till i ett bolag. Något att utveckla alltså!

Vem är bloggen till för?
Det skulle ju vara fantastiskt om jag kan inspirera någon annan så som de bloggar som jag läste inspirerade mig. Du ska läsa min blogg om du är intresserad av hur det går för mig och om du kanske vill ha tips på investeringar. Om du vill följa min spännande väg till att leva på passiva inkomster får du inte missa min blogg. Tanken är att jag ska blogga många år till! 

I ett tidigare inlägg beskrev jag vilka möjligheter jag har med att investera i aktier. Det var tre olika som jag ser det:
1) Investera i aktier månadsvis med ett belopp om 6 900 kr,
2) Investera varannan månad (6 900 kr * två månader), eller alternativ
3) investera i aktier var tredje månad (5 000 kr per månad går till denna affär) samtidigt som 1 900 kr per månad sparas till "reserven".
 
 
Såhär tänker jag med de olika alternativen:
 
I nuläget inväntar jag tre månader (alternativ 1 här ovan) på att investera så att minst 1 900 kr per månad går till "reserven". Efter tre månader har jag 15 000 kr (5 000 kr * 3 månader) att investera i aktier. Under denna period har jag dessutom ökat på "reserven" med 5 700 kr (1 900 kr * 3 månader). Jag tycker detta är en lämplig metod nu i början när jag inte har så stora utdelningar som ökar på "reserven" automatiskt.
 
Om en tid, när mina utdelningar är större, kommer jag gå över till att investera varannan månad (alternativ 2 ovan) för sammanlagt 13 800 kr (6 900 kr * 2 månader). Då kommer utdelningarna gå till "reserven". Men som sagt va, då måste utdelningarna vara i höjd med att fylla på "reserven" tillräckligt.
 
Inom en längre framtid kommer jag gå över till att investera månadsvis (alternativ 3 ovan), förhoppningsvis kommer jag då ha fått löneökningar under flera år och ett större belopp kan sättas undan för att investera i aktier varje månad. Utdelningarna utgör då också ett större belopp som kan användas.
 
Senare kan det hända saker i privatlivet som innebär att jag inte kan upprätthålla denna nivå av sparande och då måste planen korrigeras, helt klart. Ovan är dock utgångspunkten! 
 
Återkommer om jag ändrar plan eller om det behövs en uppdatering för hur det gör för mig.
Jag har beslutat mig för att sätta över 6 900 kr per månad av min lön till aktier. 
 
Jag har därmed ett antal alternativ: 
• Jag kan investera 6 900 kr i aktier per månad direkt
• Jag kan investera varannan månad med sammanlagt 13 800 kr (6 900 kr * 2)
• Jag kan tillämpa den metod som jag gör nu: Lägga undan 5 000 kr varje månad och spara 3 månader så att beloppet uppgår till 15 000 kr och då investera i aktier (alltså kvartalsvis investering). Dessutom spara 1 900 kr per månad till "reserven", där pengar sparas till börsnedgång alternativt en nedgång i ett enskilt bolag.
 
Vilken metod tycker ni ska jag välja, och varför?

Som jag tidigare skrivit så ska köp göras ungefär var tredje månad. Senaste köpet gjordes i augusti (Hennes & Mauritz AB, 50 st). Nästa köp bör därför göras i november. Jag funderar nu vilket bolag som är aktuellt för inköp. Jag är nästan säker på att det blir ett köp i ett bolag som jag redan äger. 

 

Jag vill ha en ganska bra fördelning mellan alla bolag samtidigt som jag vill ha en ganska lika fördelning mellan branscherna. Ingen lätt uppgift.

 

Jag har inte så stor andel investerat i utländska bolag (16%). Därför funderar jag starkt på att köpa på mig i Coca Cola. Som alternativ har jag att jag köper på mig fler andelar i Skanska.

 

Det är aktuellt att köpa för 12 000 kr till 15 000 kr i november, som vanligt alltså. 

 

Motivering till köp här nedan: 

 • Skanska - Har en stor markandsandel och nyheter kommer upp frekvent om att de har fått byggorder lite här och där. Det verkar gå bra utomlands för företaget och Sverige har ju uttalat att nya fastigheter ska byggas. Årlig utdelning på våren som har bra direktavkastning.
 • Coca Cola – stabilt bolag, det dricks mycket läsk i världen, företaget har bra ekonomier och för mig är det bra med deras utdelningar som sker kvartalsvis eftersom jag inte har så många bolag som delar ut kvartalsvis. Frågan är hur Sveriges sänkning av reporäntan påverkar hur dyrt det är att köpa aktier i amerikanska bolag. Det som talar emot är att jag köpte aktier i bolaget i början av år 2014.  
Utdelningen från Coca Cola på 155 kr har kommit in på min depå (läs också föregående inlägg). Eftersom jag har den metoden att utdelningar återinvesteras ska de in på kontot för framtida aktieköp, den här gången på den så kallade "reserven".
  
Det utlån jag har haft till en privatperson har återbetalats. Av de 800 kr som återbetalades till mig kommer 500 kr gå till sparkontot för aktier, den så kallade "reserven".
 
Det här innebär att 655 kr överförs till "reserven". Totalt efter överföringen finns nu 36 333 kr på mitt sparkonto för aktier.
Utdelning har skett i oktober av Coca Cola. Denna utdelning kommer gå till framtida aktie-köp. 
 
Nedan finns en sammanställning över vilka utdelningar som hitills har kommit in på min depå:
 
Februari:
 • Ratos Preferensaktie = 250 kr brutto, 175 kr netto
April:
 • Ratos B = 1 830 kr brutto, 1 281 kr netto
 • Coca Cola = 199 kr brutto, 141 kr netto
 • Skanska = 850 kr brutto, 595 kr netto
Maj:
 • Electra Gruppen = 2 115 kr brutto, 1 481 kr netto
 • H&M = 1 083 kr brutto, 759 kr netto
 • Ratos Preferensaktie = 250 kr brutto, 175 kr netto
Juli:
 • Coca Cola = 208 kr brutto, 146 kr netto
Augusti:
 • Ratos Preferensaktie = 250 kr brutto, 175 kr netto
Oktober
 • Coca Cola = 220 kr brutto, 155 kr netto 
 
Sammanlagda utdelningar än så länge för år 2014 är 7 255 kr brutto och 5 083 kr netto.
Fick en inbetalning till mitt privatkonto för en faktura som jag betalat men som tillhör en familjemedlems. Summan är på 200 kr. Som den privatekonom jag är tänker jag att den här summan ska in på aktiesparkontot eftersom jag hade budgeterat en utgift på 200 kr. Efter denna överföring har jag 35 678 kr i "reservkassan".
 
Små summor blir rillsammans stora!
Målet är att ha 30 % av aktieinnehavet i likvider inför en börsnedgång alternativt när ett av mina bolag får en svacka och kursen går ner och att jag då ser ett bra köpläge.
 
Vad är tanken med detta?
Tanken är att jag ska ha likvider beredda för att köpa bolag vid en billigare kurs, då kan jag köpa fler andelar som i sin tur ger höga utdelningar när företaget/börsen kommit på benen igen.
 
Hur mycket ska sparas?
I nuläget är aktieportföljen värd ca 200 000 kr. 30 % av detta är 60 000 kr. Om aktieportföljen ökar till 250 000 kr (pga värdeökning och/eller nya aktieköp) måste jag ha 75 000 kr. Det ökar alltså beroende på hur mycket min aktieporfölj är värd. Just nu pekar det mot 30 % i likvider, men det kan sänkas beroende på hur snabbt eller sakta som portföljen ökar. Jag tänker ändå att det är bra utmaning för mig då min aktieportfölj gynnas i slutändan.
 
Hur går det för mig?
Positivt, jag för varje månad över 6 900 kr till sparkonto för aktier varav 5 000 kr investeras (samlar på mig 3 månader * 5 000 kr och investerar efter dessa tre månader i ett bolag). Därmed sparas minst 1 900 kr till "reserven" varje månad. Ju mer aktievärdet ökar så måste jag ha mer i likvider. Ju fler köp desto mer. Därmed får jag inte hamna efter med att spara till "reserven". Det positiva är att de framtida aktieutdelningarna sparas på reservkontot för aktier. Det här kan i framtiden bli en bra hjälp för mig. 
 
30 % av nuvarande värde på aktieportföljen är 60 000 kr. Jag är på god väg att spara ihop till detta, i nuläget har jag 35 478 kr sparat på reservkontot.
 
Likvider, här kommer jag!! ;)