Jag är hemkommen från min utlandsresa och är pepp på att få sammanfatta år 2015! Ännu ett år till ända. Ett bra år både ekonomiskt och privat. 
 
Vilka aktier har jag köpt? 
För att visa på detta tror jag att det är lättast om jag lägger till nedanstående bild, som visar på alla de köp som jag har gjort under året. Jag kan konstatera att jag gjort köp i befintliga bolag (HM, Skanska, Swedbank samt Ratos) men även i nya bolag som jag inte har ägt innan (NCC, Walmart och Industrivärden). 
 
Samtidigt kan jag konstatera att jag efter första kvartalet av år 2015 bytt strategi - från att köpa för högre belopp (mellan 12 000 kr och 15 000 kr) till att köpa med lägre belopp, men då göra köp oftare. Den här utvecklingen har gjort att jag vågat göra nya köp i bolag som jag kanske inte skulle ha köpt annars. Tänker då på att det är lägre risk att köpa för lägre belopp för att känna av bolaget under en längre tid. 
 
Vad kan jag då säga om det totala beloppet som jag har investerat? Summan blev 72 037 kr på hela året vilket i genomsnitt är cirka 6 000 kr per månad. Med tanke på att jag har fått nettoutdelningar om 10 654 kr så är jag helt nöjd. Tanken är att jag ska återinvestera direkt (eller relativt direkt i alla fall) när jag får utdelning och det ska jag fortsätta med även nästa år. 
 
 
Hur gick det med de passiva inkomsterna jämfört med andra år? 
Mina passiva inkomster genom aktieutdelningar har ökat år för år, ni som har följt min blogg under en längre tid har märkt detta. Eftersom jag gjorde flera fina köp under år 2014 men även under år 2015 har utdelningarna ökat. Det här beror på att jag försöker investera i bolag som jag vet har historiska bra utdelningar att bjuda på. Frågan är dock hur långt jag har kommit på min resa till passiva inkomster som gör att jag kan bestämma själv över min tid? 
  • Under år 2015 var bruttoutdelningarna 11 763 kr och nettoutdelningarna uppgick till 10 654 kr. 
  • Under år 2014 var bruttoutdelningarna 7 739 kr.
  • Under år 2013 var bruttoutdelningarna 5 874 kr.
  • Under år 2012 var bruttoutdelningarna 5 344 kr. 
  • Under år 2011 var bruttoutdelningarna 1 656 kr. 
Som kommentar till utvecklingen ovan kan jag också nämna att jag under år 2015 gick över från att ha de flesta av mina aktier på en vanlig depå till att ha innehaven på ett ISK. Det här innebär att jag för år 2015 inte alls har behövt betala 30 procent skatt i samma utsträckning som innan. En viktig faktor i utdelningssiffrorna som presenteras. 
 
Utdelningarna tickar på år för år. Ibland kan jag känna att det går lååångsamt med höjningarna av totalbeloppet som jag får men jag är medveten om att "det ska gå långsamt", i alla fall i min situation där jag inte har någon allt för stor "VD-lön". Min resa fortsätter till högre passiva inkomster och jag tycker att det är en spännande väg framåt. 
 
Vilka förändringar på det ekonomiska planet har gjorts under år 2015? 
Personligen tycker jag att jag utvecklar mitt tänk för privatekonomin hela tiden, jag hittar bättre lösningar och idéer som gör att jag växer som investeringskvinna. Några förändringar som jag har gjort är att jag har överfört några aktier från en vanlig aktiedepå (30 procent skatt) till ett ISK (schablonmässig skatt). Jag har dock kvar några aktier i depån (vilket kan ses i sammanställningen nedan där det står angivet vilket belopp som finns på depån samt på ISK. 
 
Under året har jag övergått till att göra mindre beloppsmässiga köp eftersom courtaget är lika fördelaktigt då som när jag köper för större belopp (beroende på vilken courtage-klass jag har). Det här medför att jag kan titta på fler olika bolag att investera i, istället för att göra ett köp per kvartal. Den här förändringen tycker jag är positiv med tanke på att jag blir mer engagerad vecko- och månadsvis! 
 
Under hösten hade jag samtal med min chef och kontentan av det blev en löneökning för året på 700 kr. I samma sekund som min chef sa ökningen så beräknade jag nettoökningen och bestämde snabbt att nettoökningen på 500 kr ska läggas på de månadsvisa direktinvesteringarna i aktier. Från att ha investerat 5 000 kr i aktier ökades alltså detta till 5 500 kr per månad. Jag ser fram emot den förmodade löneökningen under år 2016... Samma visa då - nettolöneökningen ska investeras i aktier. 
 
Den allra största affären som jag har gjort under året är att jag har köpt en bostadsrätt i staden där jag bor. Jag har under några år sparat till kontantinsats genom att sätta in belopp på sparkonto men halvåret innan lägenhetsköpet satsades en del i fonder, en bra affär. I skrivande stund äger jag cirka 17 procent av lägenheten och amortering pågår. Mer om lägenhetsköpet nedan. 
 
 
Värdefull tid
Under år 2015 tycker jag själv att jag har blivit mer medveten om min värdefulla tid och att jag bestämmer (till en viss utsträckning såklart) över min tid, min lediga tid. Prioritering nr 1 i livet är inte jobbet - känns skönt att ha insett det i ung ålder. Under året som gått har jag fört över belopp till mitt sparkonto för resor, vilket jag tycker är en viktig del i livet. Det går åt en del pengar till resor som går till mina nära och kära en bit längre bort i Sverige - men jag tycker det är värt varenda krona. Värdefull tid handlar också om att utvecklas privat och i relationer. Under år 2015 har jag därför förlovat mig med min älskade sambo - ett stort steg för mig och i rätt kärleksriktning.
 
Ni har väl inte missat min kategori "Värdefull tid"? Jag har inte skrivit så mycket där under den senaste tiden men det finns en del bra inlägg. Ni hittar den här
 
 
Hur har bostadstankarna gått under år 2015? 
Jag har tidigare skrivit om hur pressande och stressande det har varit efter att jag och min sambo flyttade till storstaden som vi nu bor i. Det var svårt att få tag i bostad och de första nio månaderna bodde vi i två olika andrahands-lägenheter. Då bestämde vi oss för att jag skulle köpa en lägenhet här i stan. Under juli var papprena påskrivna och i augusti flyttade vi in. Ur det ekonomiska perspektivet blev det en mycket bra affär för mig. Jag gick in med cirka 15 procent i kontantinsats och har ambitionen att amortera ner lånet till en mer rimlig nivå ur risksynpunkt. En av de bästa faktorerna med lägenhetsköpet är att månadsavgiften till föreningen endast är cirka 1 000 kr var för mig och min sambo. Det finns alltså chans till att stor del av lönen går till investeringar de kommande åren! 
 
Hur utvecklades nettoförmögenheten under år 2015? 
Nettoförmögenheten vid årsskiftet 2014/2015 var 326 478 kr och vid årsskiftet 2015/2016 var nettoförmögenheten 472 321 kr. Under ett år har alltså min nettoförmögenhet ökat med 145 843 kr, per månad är genomsnittet 12 153 kr. Vilken fin utveckling! Här nedan ser ni sammanställningen i detalj. 
 
Det som har påverkats under året skulle jag säga är lägenhetsköpet som gjorde att värdet på sparkonto och fonderna minskade (men blev ett annat tillgångsslag), likaså har jag nu en rad till under skulder - bostadslånet. Förändringen vad gäller aktiernas värde har gått från 234 237 kr till 304 148 kr, en ökning med 69 911 kr. 
 
Under år 2015 har jag passerat tre stycken delmål vad gäller min nettoförmögenhet: 350 000 kr, 400 000 kr samt 450 000 kr. Det här är jag väldigt nöjd med. Frågan är nu om jag kommer nå delmålet 500 000 kr, en halv miljon i nettoförmögenhet, i april år 2016? Kommer nettoförmögenheten överstiga 600 000 kr vid slutet av år 2016? Frågorna är många! 
 
Nettoförmögenhet för årsskiftet år 2014/2015 (ovan) och nettoförmögenheten för årsskiftet 2015/2016 (nedan). 
 
 
 
Jag kanske inte täckte alla delar i detta inlägg som ni är intresserade av? Om inte så är ni alltid välkomna att fråga mig! 
Efter att jag nu i några år har varit intresserad av börsen och min privatekonomi så börjar min investeringsfilosofi eller investeringsstrategi komma på plats. Det jag vet säkert är att jag vill satsa på utdelningsaktier och investera i bolag som nu har och som har haft en fin utdelningshistorik. 
 
 
  • Investera regelbundet i aktier. För närvarande är målet att investera var tredje månad, med ett belopp mellan 12 000 kr och 15 000 kr. 
  • Ha en aktiereserv som är mellan 25-30 % av värdet på aktieportföljen. Detta ska placerar på ett sparkonto. Det känns inte så givande att ha det på sparkonto i nuläget eftersom sparräntan är så låg men när väl börsen eller ett enskilt bolag går ner i aktiekurs kommer det vara väl värt. 
  • Våga göra extraköp från aktiereserven om jag ser köpläge. 
  • Vara långsiktig, köp och köp och köp och ..
  • Återinvestera alla utdelningar. Vilken effekt det har!! 
 
 
Det har hänt mycket under år 2014! Både privatekonomiskt och med min värdefulla tid. Jag har flyttat från en mindre ort till storstaden och jag har bytt jobb (och arbetsuppgifter). I detta inlägg försöker jag sammanfatta det viktigaste av året. 
 
Vilka aktier har jag köpt? 
Under år 2014 har jag både köpt fler aktier i befintliga bolag i portföljen (Skanska, Hennes & Mauritz och Ratos) men också köpt på mig aktier i bolag där jag innan inte var ägare (Coca Cola och Swedbank). Jag har börjat investera var tredje månad och har även ett separat sparkonto för investeringar när börsen går kraftigt nedåt (målet är att ha 60 000 kr på detta sparkonto - har i dagsläget 39 642 kr). Under år 2014 gjorde jag ett "extraköp" från aktiereserven, där jag såg ett bra köpläge i Ratos.
 Läs här för att se vilka aktieköp jag gjort genom åren. 
 
Hur gick de passiva inkomsterna jämfört med andra år? 
Utdelningarna från aktierna uppgick till 7 739 kr jämfört med 5 874 för år 2013. En ökning med 1 865 kr. Eftersom jag har som huvudmål att öka de passiva inkomsterna för varje år är jag nöjd. Troligtvis blir det en ökning av de passiva inkomsterna för nästa år eftersom köp har gjorts i bolag som historiskt har utdelningar varje år. 
 
Här är en sammanställning av utdelningarna som jag har fått av min aktieportfölj för året. Det mesta delas ut på våren men jag har även fått lite spridning på de andra månaderna genom Ratos Preferensaktie och Coca Cola. Jobba mer med spridningen av utdelningarna år 2015 kanske? 
 
Jag bjuder även på en sammanställning för år 2011-2013, så att ni kan jämföra. Skillnaden mellan år 2012 och 2013 är inte så stor. Detta har jag under år 2014 jobbat på och ändrat. Målet är som sagt att öka de passiva inkomsterna år för år. 
 
Vilka förändringar på det ekonomiska planet har gjorts under år 2014? 
Jag har börjat investera var tredje månad för att jag helt enkelt ska köpa aktier kontinuerligt och på det sättet också få bra inköpspris (fler antal andelar). Det här har fungerat bra. Jag har även haft som mål att bygga upp en "aktiereserv", som en buffert, för att kunna köpa mellan de kvartalsvisa köpen om jag ser fina lägen till det. Se ovan.
 
Efter sommaren öppnade jag ett IPS-konto där jag valde Avanza Zero som fond. Nu är det aktuellt att ta bort avdraget för pensionssparandet så efter årsskiftet kommer jag inte längre spara på detta konto. Sammanlagt har jag satt in 900 kr på detta konto. Vid årets utgång är fonden värd 939 kr. Detta kommer få ticka på tills det är aktuellt att ta ut dem vid pensionsåldern. 
 
När jag nu har slutat sätta in pengar på IPS kommer jag istället sätta in motsvarande belopp på ett konto som sedan antingen går till aktier eller boendespar (målsättning är investering över lång tid).
 
Värdefull tid
Jag ägnar mer tid med min sambo än förut, men mindre med min syster. Jag har köpt gymkort vilket jag också hade på min tidigare bostadsort. Jag har utvecklat mitt tänk om min tid, som exempelvis att jag inte jobbar lika mycket nu som förut - efter mina 8 timmar går jag hem. Ibland bygger jag på flexen om jag vet att jag ska vara flexledig senare. Prioritering nr 1 i livet är inte jobbet - känns skönt att ha insett det i ung ålder.
 
Flytt till storstad - hur har det påverkat det ekonomiska samt värdefulla tiden? 
Ekonomiskt har detta gjort att jag har en högre lön än innan. Flytten till storstaden har också gjort att det finns fler aktiviteter att gå på, vilket ibland kostar. Löneökningen som blev har strikt gått till att öka på sparandet till aktiekontot. Detta känns bra att jag håller och inte tummar på.
 
Hur har bostadstankarna gått under 2014? Åtgärder för att nå det? 
Jag och min sambo har haft en hektiskt jakt på boende under hösten 2014 och även till våren 2015 eftersom vi nu flyttat till en storstad. Vi har lyckats få tag i boenden i andrahand men det har tagit mycket tid och inte minst energi (vilken stress det är alltså!). Vi pratar mer och mer om att jag ska köpa en bostadsrätt efter sommaren 2015, där jag står som ensam ägare. Jag har mer och mer vant mig vid tanken (och risken) och ska under våren läsa in mig mer om detta. Jag kommer hålla er uppdaterade på bloggen! 
 
I ett tidigare inlägg, läs här, har jag skrivit om att jag innan hade mestadels av kontantinsatsen på sparkonto och inte i en avgiftsfri fond. Detta har jag förändrat under senaste månaden i form av att likvida medel flyttats från sparkontot till fonden Avanza Zero. Jag tycker i nuläget att det är för tidigt att avgöra om det är rätt beslut eller inte. Jag beräknar kunna ge er en bild av detta vid nästa löneutbetalning.  
 
Hur utvecklades nettoförmögenheten under år 2014? 
Se bilder nedan. Den första från slutet av år 2013 och den andra bilden från slutet av år 2014.
 
I början av år 2014 hade jag en nettoförmögenhet på 186 180 kr, vilket i slutet av året hade ökat till 326 478 kr. En ökning med 140 298 kr. Snittet blir därmed 11 691 kr per månad. Fantastiskt! 
 
Gladast är jag över att jag har köpt fler aktier under 2014, med köp och värdeökning är denna rad värd cirka 92 000 kr mer. 
 
 
 
 
Det var år 2014 det. Nu blickar jag framåt för år 2015. Vilka mål har jag? Vad vill jag uppfylla? Ett enskilt inlägg kommer om detta! 

Bloggens domännamn är som bekant www.rikedom.blogg.se.

 

Men hur definierar jag ordet rikedom? 
För mig är rikedom inte bara pengar utan också rikedom på värdefull tid. Allt för mig är inte hur mycket pengar jag har på banken, även fast det ger mig en trygghet. Rikedom ser jag även som att jag ska ha värdefull tid. Det här innebär att jag ska hitta på aktiviteter på kvällar och helger som gör mig tillfredsställd och glad.

Rikedom är också att jag ska kunna ha egna valmöjligheter. Detta är ett framtida mål som nu inte är aktuellt, men som jag arbetar på när det gäller mina passiva inkomster. Egna valmöjligheter i att välja om jag vill förvärvsarbeta eller inte. Vill jag jobba 100, 80, 50 eller 25 %? För att kunna ha denna valmöjlighet krävs det att jag har rikedom i form av pengar. Att mina aktier ger passiv inkomst som täcker upp.

För mig handlar även rikedom av att ha bra kontakt med familj och vänner. Ha tid till att höras av och träffas. I dag lever vi i ett samhälle där stress är ett faktum. Men jag vill inte stressa. Jag vill må bra med mina nära och kära. Denna rikedom strävar jag efter kontinuerligt.

Som ett facit på min aktuella rikedom är att jag har passiva inkomster som löper in kontinuerligt. Det här tycker jag är ett bra mått på hur det har gått för mig och att min framtida rikedom kommer bli bättre och bättre.

Min rikedom som 50 år+ är att jag ska kunna leva på passiva inkomster samt aktier och att jag då ska ha möjlighet att göra det jag känner för i den stunden.

I en kommentar ställde Utdelnings91an frågan om mina nära och kära vet att jag investerar/sparar/amorterar 45 % av nettoinkomsten.
 
Jag tänkte även svara genom ett blogginlägg så att ni kan ta del av svaret. 
 
Hur mycket vet de?
Min syster vet om att jag bloggar och läser inlägg när jag uppdaterat bloggen, och läser även andra bloggar som skriver om ekonomi. Hon är lika intresserad av privatekonomi som jag och vi har därför många diskussioner om detta. Min syster har stor insyn i min ekonomi och jag lika stor insyn i hennes ekonomi. Hon har också en blogg, www.pengarmoneypengar.blogg.se, läs den! Min syster vet om mina planer och mål om att förvärvsarbeta i lägre omfattning om några år.

Min sambo vet att jag är sparsam och att jag investerar i aktier. Hon vet dock inte i vilken omfattning det handlar om. Min sambo vet vilken lön jag får ut på mitt bankkonto och har därför konstaterat att jag kan spara mycket. Hon vet inte om mina planer eller mål om att förvärvsarbeta i lägre omfattning om några år.

Min mamma vet om att jag investerar i aktier och håller koll på börsen när hon ser på nyheterna. Hon vet heller inte i vilken omfattning det är men hon vet att det är rätt mycket som jag investerar och sparar på andra sätt. Min mamma är inte intresserad av aktier mer än att hon tittar på om börsen har gått upp eller ner. Hon vet inte, precis som min sambo, om mina planer eller mål om att förvärvsarbeta i lägre omfattning om några år.

Min mormor säger att jag och min syster redan är miljonärer av allt vårt sparande sedan vi tog examen. I hennes mått är vi det och det beror mycket på att hon är född på 20-talet, tror jag! Hon vet inte om att jag investerar i aktier utan tror allt ligger på sparkonton. Hon vet inte heller om att mina planer eller mål om att förvärvsarbeta i lägre omfattning om några år.

Mina kollegor har inte en aning om hur min privatekonomi ser ut och inte heller att jag investerar i aktier.

 
I detta inlägg kommer jag ge er en bild av hur min ekonomiska situation ser ut utan att ni ska behöva läsa in 10 månaders bloggande (eller så har jag så spännande inlägg att ni inte kan hålla er).
 
Det enklaste är om vi ser på den senaste nettoförmögenheten (denna balansräkning publiceras en gång per månad - i slutet av varje månad).
 
Mitt främsta mål är att jag årligen ska få en hög passiv inkomst, vilket över tiden också givetvis ska öka. Hur går det för mig då? Här är senaste redovisningen av mina aktieutdelningar. Den säger att jag under år 2014 har fått 7 255 kr brutto och därmed 5 083 kr netto i utdelningar. Det tycks kanske inte som jättehöga utdelningar men jag är på god väg. 
 

Vad har jag för ekonomisk bakgrund?
När jag var yngre var det knapert med kronor i min familj, vilket jag ibland märkte av. Det har påverkat mig i vuxen ålder, helt klart. Min mamma var under en period sjukskriven, min pappa var arbetslös under en tid och blev senare så sjuk att han inte kunde arbeta. Båda mina föräldrar har universitetsstudier bakom sig.

Min mormor och morfar har haft stor betydelse för att jag idag är ekonomisk. De lärde mig i tidig ålder att spara antalet kronor innan köp kunde genomföras. Med andra ord lärde dom mig att inte ta konsumentlån. De lärde mig också att spara pengar på bank då det kan ge ränta vilket ökar tillgångarna. Det här har jag utvecklat till att lära mig mer om just utdelningar - vilket är en förlängning av sparräntan.

I dagsläget är jag väldigt medveten om min ekonomi, jag upprättar budget för varje månad, jag investerar i aktier och jag har sparkonton till olika aktiviteter. Hoppas ni vill följa med på min resa till rikedom! 

Vem är bloggaren?
Jag är en vanlig person något år äldre än 25 som nyligen flyttade till en storstad. Jag kommer från en mindre ort från början. Min sambo och jag hyr en andrahandslägenhet och söker för tillfället ett förstahandskontrakt i stan.

Jag har en utbildning från universitetet inom ekonomi med examen år 2012. Några månader innan examen fick jag jobb och jag har än idag samma arbetsgivare. Jag har under åren förändrat arbetsuppgifterna och arbetat med olika saker. Jag har också ändrat arbetsort under åren.

Resor är något som jag vill ägna tid och pengar åt. 

Min fritid ägnas åt träning, umgås med sambon och gå på humoristiska aktiviteter (teater, bio och annat). Jag har intresse för matlagning och aktier. Jag är mån om min fritid och det är också därför som jag har upprättat en kategori som heter ”Värdefull tid”. Det är ju i slutändan min värdefulla tid som ska lösas ut!

Varför startade bloggen?
Jag har under flera år läst andra bloggar men bestämde mig för att under år 2014 (januari) börja blogga på riktigt. Det berodde på att jag blev inspirerad av innehållsrika och intressanta bloggar. Dessutom ville jag ha bättre koll på hur det går för mig rent privatekonomiskt och hur mina aktier och andra tillgångar utvecklats. Jag tyckte en egen blogg kan hjälpa mig i detta om jag uppdaterar regelbundet med siffror och text.

Vad handlar bloggen om?
Bloggen handlar om min privatekonomi, mina aktier, min jakt på passiva inkomster och min värdefulla tid. I bloggen kommer jag varje månadsskifte presentera min balansräkning där jag också presenterar min nettoförmögenhet samt vilka ekonomiska situationer som har varit aktuella under just denna månad. Vid varje aktieutdelning presenterar jag vilka av mina bolag som har haft utdelningar och hur stora utdelningarna varit under året.

Vad har jag för ambitioner med bloggen?
Ambitionen är att jag vid varje månadsslut ska redovisa min nettoförmögenhet och skriva en kommentar om månaden som har gått. Jag har också ambitionen att skriva något eller några inlägg per vecka utöver nettoförmögenheten. Ibland kan det dröja längre mellan inläggen, jag känner ingen press eller stress för detta.

Tilltänkt utveckling av bloggen?
I framtiden hoppas jag att jag ska få tid och energi till att göra analyser och lite mer redogörelse för olika bolags årsredovisningar. Det här känner jag skulle vara en rolig grej där jag samtidigt som jag eventuellt kan göra bättre affärer lär mig mer om vad som är viktigt att känna till i ett bolag. Något att utveckla alltså!

Vem är bloggen till för?
Det skulle ju vara fantastiskt om jag kan inspirera någon annan så som de bloggar som jag läste inspirerade mig. Du ska läsa min blogg om du är intresserad av hur det går för mig och om du kanske vill ha tips på investeringar. Om du vill följa min spännande väg till att leva på passiva inkomster får du inte missa min blogg. Tanken är att jag ska blogga många år till!