Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 668 411 kr till 663 861 kr. En minskning med 4 550 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelat på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
Under juni har jag fått en nettoutdelning på 159 kr från WalMart, Johnson & Johnson samt McDonalds. Utdelningarna återinvesteras i aktier. 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 500 801 kr (!). Det är första gången som jag når den här gränsen och det känns helt fantastiskt. 
 • Juni månads sparkvot uppgår till 44,4%. 
 
En ny lön har kommit in på mitt bankkonto och ska sättas i arbete. Dessutom har det kommit in en till passiv inkomst från min skogstomt, nämligen 1 290 kr. Jag har beslutat mig för att hela det beloppet ska investeras i aktier och tas med i nedanstående beräkning.
 
Lön och den passiva inkomsten fördelas på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag nå en sparkvot på 44,4% av lönen, den passiva inkomsten från skogstomten samt utdelningar.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 10 165 kr.
För året är genomsnittlig sparkvot 45,5%.
 
Johnson & Johnson har delat ut i min portfölj, de delade ut 7,28 kr per aktie vilket innebär 58 kr i bruttoutdelning för mina 8 stycken aktier. Det är ingen jätteutdelning eftersom de har kvartalsutdelning men jag räknar med att investera fler kronor i bolaget för att öka på kvartalsutdelningen. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 885 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 681 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kr och 19 500 kr under året. 
Det har kommit in utdelningar till min aktiedepå, det är Kopparbergs och Walmart som har delat ut. Kopparbergs med 5,90 kr per aktie och Walmart med 4,44 kr per aktie. Jag tillämpar återinvestering vilket betyder att slantarna arbetar vidare för mig som arbetsgivare. 
 
Annars är det ett uppehåll med utdelningarna på den svenska sidan och dessa kommer igång igen i höst. 
 
Här nedan är en sammanställning över utdelningarna än så länge under år 2017: 
 
Bruttoutdelningen uppgår till 15 827 kronor och nettoutdelningen uppgår till 15 631 kronor än så länge. Som jag har skrivit tidigare är målet en nettoutdelning på mellan 18 500 kronor och 19 500 kronor. 
Det dröjer inte länge mellan köpknapps-klicken. Ett av mina nöjen är att följa portföljbolagen och investera i dom. 
 
Den här gången köpte jag endast befintliga bolag, det vill säga i bolag som jag redan äger. Jag har köpt följande: 
 • 6 stycken aktier i Bonava
 • 15 stycken aktier i Cloetta
 • 2 stycken aktier i Hennes & Mauritz
 • 2 stycken aktier i Industrivärden
 • 13 stycken aktier i Ratos
 • 4 stycken aktier i Axfood
 • 4 stycken aktier i Handelsbanken
 
Under året har jag investerat i aktier för 55 639 kr! 

Ibland uppdaterar jag det ekonomiska läget med texter och bild på Twitter (heter @RikedomBlogg där). Vid förra nettoförmögenheten la jag upp en bild och fick då några frågor angående den bostadsrätt som jag äger. Frågorna samt svar och funderingar kommer nedan: 

 

Fråga:
Svar: I min balansräkning har jag tagit upp bostadsrättens värde till 1 010 000 kr. Värdet är alltså det belopp som jag köpte lägenheten för, vilket nu är två år sedan. Mycket har säkerligen hänt på bostadsmarknaden på dessa två år och det är anledningen till att jag inte har för avsikt att göra en ny värdering i närtid. Om cirka tre år planerar vi att flytta från nuvarande lägenheten och därmed köpa nytt boende. På dessa tre år kan lika mycket hända på bostadsmarknaden som på de senaste två åren. Nuvarande boendet är alltså inte avsett att bo i för all framtid. 

 

Fråga:
 
Svar: Frågan är alltså om belåningen är för högt på bostaden. När jag köpte lägenheten uppgick belåningsgraden till 83,2 procent. De senaste två åren har jag amorterat ner belåningsgraden till 79,9 procent. Bostadslånet uppgår till 807 300 kr av inköpspriset 1 010 000 kr. Jag har köpt lägenheten ensam men bor i den med min sambo (som ej gått in med något kapital).
 
Min målbelåning är maximalt 75 procent av bostadens värde. Där är jag dock inte ännu och jag känner ingen oro över det heller. Varför, undrar ni. Dels för att avgiften för bostaden endast är något över 2 000 kr, som jag dessutom delar med min sambo. Det här gör att jag får en otroligt låg boendekostnad per månad, vilket ger en trygghet.

Varför jag ändå håller en relativt hög belåningsgrad är för att jag har möjlighet att investera mer i aktier, än om jag skulle vilja amortera med motsvarande belopp. Det här ger, historiskt sätt, en bättre avkastning gentemot bolåneräntan. För närvarande har jag aktier värda 500 000 kr, en halv miljon!, jag skulle aldrig ha uppnått detta kapital investerat i aktier om jag istället använt dessa likvider till att amortera på bostadslånet.

Är jag då rädd för att ha nuvarande belåningsgrad vid en eventuell nedgång på bostadsmarknaden? Jag får medge att det känns lite läskigt, värdet på min bostad kan komma att minskas till den nivån så att jag endast har lånet kvar. Det kan hända. Förhoppningsvis har jag och min sambo (som har kapital till bostad) sparat så pass mycket att vi då kan köpa ett större boende för en billigare peng. Vi kan dock inte förutspå framtiden så vad som händer får vi se.

 

Hur ser ni på belåningsgrad och eventuella framtida nedgångar på bostadsmarknaden? 

Efter år av investerande har jag fått in en vana vid att månatligen investera i aktier. Eftersom det har kommit in en del utdelningar under året medför detta att jag får hjälp med högre likvider månatligen till investerandet. Det är fenomenet som kallas återinvestering.
 
Mina köp har gjorts i bolag som jag redan äger men också i nya bolag. De nya bolagen är två onoterade bolag som jag tycker känns spännande. Jag kommer inte namnge dessa två bolag då det kan vara lätt(are) att ta reda på mitt namn. 
 
Jag har köpt följande: 
 • 3 stycken aktier i NCC
 • 5 stycken aktier i Axfood
 • 6 stycken aktier i Handelsbanken
 • 5 stycken aktier i Bonava
 • Onoterat bolag 1 för 7 700 kr
 • Onoterat bolag 2 för 5 400 kr
 
Under året har jag investerat i aktier för 51 798 kr!