Balansräkning 31/8 - 2017

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 652 434 kr till 657 807 kr. Det är en ökning med 5 373 kr. 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
 
 
Under augusti har jag inte fått någon utdelning från mina bolag. 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 498 508 kr. Nu är det två månader sedan aktiernas värde uppgick till över en halv miljon kr. Det här trots att jag har investerat friskt. Jag hänger inte läpp för det utan fortsätter med kontinuerliga köp. 

  • Augusti månads sparkvot uppgår till 54,8 %. 

Kommentera

Publiceras ej