58,5 % av nettolönen sparas, amorteras eller investeras

1kommentarer

Månadens lön har kommit in på bankkontot, det var ordinarie lön samt en extra slant för övertid som min arbetsgivare bad mig om. Dessutom har jag denna månad mottagit en passiv inkomst på min ägda skogstomt, inkomsten därifrån uppgår till 2 858 kr. Det tar jag med i nedanstående beräkning.
 
Likviderna tas tacksamt emot och fördelas på utgifter, sparande, investeringar samt amorteringar. Den här månaden lyckades jag med en sparkvot på 58,5 % av lönen, den passiva inkomsten från skogstomten samt utdelningar.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 19 527 kr. Observera 1 800 kr vid "Aktiereserv", vilket avser att gå till investering i onoterat bolag.
 
För året är genomsnittlig sparkvot 45,8 %.

1 kommentarer

Glenn

28 May 2017 15:14

Ett lustigt sätt att räkna sparkvot. Kan finnas en poäng att inkludera aktievinster, räntor mm ... men vanligare kanske är hur stor del av nettolönen som avsetts. Annars kan spararen inte jämföra sig med den kapitallöse. Därtill blir det ärkligt när du gör förluster - eftersom de då måste räknas som negativt sparande. I sådana fall kanske man borde fokuserat på ökning av nettoförmögenheten.

Svar: Det finns många olika sätt att räkna sparkvoter, jag har sett flertalet på andra bloggar och på Twitter. Jag har valt att ta med alla de likvider som kommer in till mina konton (exkluderat aktievinster eller aktieförluster) för att på så sätt göra det rättvist för mig att ta med återinvesteringen, det är inte självklart att använda dessa likvider till att köpa fler aktier. Flertalet tar med buffertsparande och resesparande i sin sparkvot - det gör inte jag. Med tanke på att jag anser att det är till för kortsiktig konsumtion och inte långsiktig konsumtion är det inte att rekommendera i mitt fall. Tycker jag skriver tydligt att sparkvoten utgår från lön, utdelningar och i månadens passiva intäkt från skogstomten. Samtidigt radar jag upp vilka poster likviderna fördelas till :)
Det är ett bra sätt för mig att jämföra min egen sparkvot över tid :)
Rikedom

Kommentera

Publiceras ej