Ratos preferensaktier löses in

0kommentarer

Beslut har kommit från Ratos angående att preferensaktierna ska lösas in och att det gäller samtliga preferensaktier. Bolaget har sedan tidigare varit tydliga med att inlösen kan ske under år 2017 till priset 1 837,50 kronor per aktie. Sista dag för handel är 9 juni 2017 men om ingen försäljning sker manuellt från aktieägaren innan dess kommer inlösenbeloppet automatiskt finnas på kontot 16 juni 2017.
 
Jag var med i emissionen juni år 2013 och fick 10 stycken preferensaktier i bolaget. De första 2,5 åren hade jag dessa i min aktiedepå (och fick därmed skatta för utdelningarna) men under år 2015 flyttade jag över dessa till mitt ISK. Därefter betalades ingen skatt på de utdelningar som jag har mottagit.
 
Nettoutdelningar som jag har fått från Ratos Preferensaktier uppgår till 3 300 kronor under åren. Återinvestering har skett för samtliga av dessa likvider, dock inte nödvändigtvis i samma bolag.
 
När inlösen sker kommer jag få 18 375 kr på mitt konto. Hur ska dessa likvider användas?
Min tanke är att köpa bolag där utdelningshistoriken är god, det vill säga i något av de bolagen som jag redan äger på lång sikt. Jag har inte tänkt något speciellt bolag utan mer fördela det till de bolag som för tillfället har lägst vikt i min portfölj.
 
Äger ni Ratos preferensaktier? Hur går era tankar?
 

Kommentera

Publiceras ej