Balansräkning 30/11 - 2017

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 712 307 kr till 715 083 kr. Det är en ökning med 2 776 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under november har jag fått utdelning från NCC och Hennes & Mauritz. 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 542 412 kr. 
  • November månads sparkvot uppgår till 54,2%. 
  • Märk väl att boendelånen numera understiger 800 000 kr, det har varit ett delmål. 
  • Fonderna för boendesparandet har sålts och därmed lagts till "sparkonton". Anledningen är att det är en pågående köksrenovering och fakturan ska betalas snart. Nettoförmögenheten kommer efter det att minskas eftersom jag inte kommer värdera om lägenheten. 

Kommentera

Publiceras ej