Balansräkning 30/9 - 2017

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 657 807 kr till 691 405 kr. Det är en ökning med 33 598 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under september har jag fått utdelning från Walmart, McDonalds samt Johnson & Johnson.
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 527 114 kr. Alltså är värdet återigen över en halv miljon. Det svänger lite mellan varje balansräkning men så är det med börsen.
  • September månads sparkvot uppgår till 52,6 %.
 

Kommentera

Publiceras ej