Balansräkning 31/3 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 660 945 kr till 666 386 kr. Det är en ökning med 5 441 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under mars har utdelningar från Kone, Johnson&Johnson, McDonalds samt Axfood kommit in på kontot. 

  • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 511 975 kr (minskning med ca 8K från föregående balansräkning). 
  • Mars månad sparkvot uppgick till 49,4%. 

Kommentera

Publiceras ej