Balansräkning 31/8-2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 729 494 kr till 748 531 kr. Det är en ökning med 19 037 kr. Siktet är inställt på 750K ;)
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 

 
Under augusti har jag fått 104 kr för MTG när Kinnevik delade ut bolaget.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 582 884 kr (uppgång med 22 806 kr från föregående balansräkning).
  • Augusti månads sparkvot uppgick till 55,5%.

Kommentera

Publiceras ej