Balansräkning 30/11 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 757 158 kr till 770 576 kr. Det är en ökning med 13 418 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under november har jag fått 1 855 kr i utdelningar från NCC, Investor, HM samt Svolder.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 575 713 kr (uppgång med 7 449 kr från förra balansräkningen).
  • November månads sparkvot uppgick till 30,5%.

Kommentera

Publiceras ej