Balansräkning 31/12-2017

0kommentarer

En försenad uppdatering av nettoförmögenheten avseende årsskiftet. 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 715 083 kr till 709 466 kr. Det är en minskning med 5 617 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen: 

(null)

Under december har jag fått utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola samt McDonalds. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 536 740 kr. 
  • Decembers månads sparkvot uppgick till till 12,7%. Kommentera

Publiceras ej