Balansräkning 31/7 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 699 912 kr till 729 494 kr. Det är en ökning med 29 582 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
 
Under juli har utdelningar kommit in från Klövern Preferensaktie och Coca Cola.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 560 078 kr (uppgång med 32 383 kr från föregående balansräkning).
  • Juli månads sparkvot uppgick till 57%.

Kommentera

Publiceras ej