Balansräkning 30/6 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 679 412 kr till 699 912 kr. Det är en ökning med 20 500 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under juni har utdelningar kommit in från Walmart, Johnson&Johnson samt McDonalds.
 
  • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 527 695 kr (uppgång med 15 100 kr från föregående balansräkning).
  • Juni månads sparkvot uppgick till 43,8%.

Kommentera

Publiceras ej